Item


Medical imaging applied to teaching and meat science

Medical imaging has greatly progressed to become an essential technology in current clinical processes. However, advances in diagnostic imaging have not been applied to the same extent to other fields such as education and meat science. In this thesis two e-learning platforms are presented to improve teaching methodologies in medical and veterinary teaching, focusing mainly in the ease for the content creation and the image interaction, and supporting multiple graphical resources such as 3D models. An image processing algorithm is also presented to improve the quality classification process of farm animals by computing the lean meat percentage, either from carcass or live animals images, proposing for the latter two segmentation algorithms to remove the internal organs

La imatge mèdica ha progressat a bastament per convertir-se en una tecnologia imprescindible en els processos clínics actuals. Tanmateix, els avenços en la imatge per al diagnòstic no s’han aprofitat de la mateixa manera en altres camps com ara l’educació o la ciència de la carn. En aquesta tesi es presenten dues plataformes d’aprenentatge en línia per a millorar els processos d’aprenentatge en la docència mèdica i veterinària, centrant-se sobretot en la facilitat per a la creació de contingut i en la interacció amb la imatge, i donant suport a múltiples recursos gràfics com ara models 3D. També es presenta un algorisme de processament d’imatge per millorar el procés de classificació de la qualitat d’animals de producció calculant el percentatge de carn magra, ja sigui a partir d’imatges de canals o d’animals vius, proposant dos algorismes de segmentació per eliminar els òrgans interns en aquest últim cas

Universitat de Girona

Manager: Boada, Imma
Bardera i Reig, Antoni
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística (2013-)
Author: Xiberta, Pau
Date: 2018 May 25
Abstract: Medical imaging has greatly progressed to become an essential technology in current clinical processes. However, advances in diagnostic imaging have not been applied to the same extent to other fields such as education and meat science. In this thesis two e-learning platforms are presented to improve teaching methodologies in medical and veterinary teaching, focusing mainly in the ease for the content creation and the image interaction, and supporting multiple graphical resources such as 3D models. An image processing algorithm is also presented to improve the quality classification process of farm animals by computing the lean meat percentage, either from carcass or live animals images, proposing for the latter two segmentation algorithms to remove the internal organs
La imatge mèdica ha progressat a bastament per convertir-se en una tecnologia imprescindible en els processos clínics actuals. Tanmateix, els avenços en la imatge per al diagnòstic no s’han aprofitat de la mateixa manera en altres camps com ara l’educació o la ciència de la carn. En aquesta tesi es presenten dues plataformes d’aprenentatge en línia per a millorar els processos d’aprenentatge en la docència mèdica i veterinària, centrant-se sobretot en la facilitat per a la creació de contingut i en la interacció amb la imatge, i donant suport a múltiples recursos gràfics com ara models 3D. També es presenta un algorisme de processament d’imatge per millorar el procés de classificació de la qualitat d’animals de producció calculant el percentatge de carn magra, ja sigui a partir d’imatges de canals o d’animals vius, proposant dos algorismes de segmentació per eliminar els òrgans interns en aquest últim cas
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/668808
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17828
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Subject: Medical imaging
Imatge mèdica
Imagen médica
E-learning
Aprenentatge en línia
Aprendizaje en línea
Radiology
Radiologia
Radiología
Education
Ensenyament
Enseñanza
Veterinary
Veterinària
Veterinaria
Meet science
Ciència de la carn
Ciencia de la carne
Tissue quantification
Quantificació de teixits
Cuantificación de tejidos
004 - Informàtica
51 - Matemàtiques
615 - Farmacologia. Terapèutica. Toxicologia. Radiologia
619 - Veterinària
68 - Indústries, oficis i comerç d’articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica
Title: Medical imaging applied to teaching and meat science
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors