Item


Processat de poli(àcid làctic) (PLA) i poli(3-caprolactona) (PCL) amb la tecnologia d’emmotllament per ultrasons (USM)

En les últimes dècades ha augmentat la importància dels polímers que tenen aplicació al sector mèdic [1]. Algunes de les aplicacions més importants són les estructures poroses en l’enginyeria de teixits [2] [3], les sutures absorbibles [4] o els dispositius de fixació interna d’ossos en cirurgia ortopèdica [5]. Concretament, existeix un gran interès en les barreges polimèriques per tal de desenvolupar nous materials “a la carta” amb propietats més adequades per a la seva aplicació final, com per exemple les barreges PLA/PCL [6]. En aquest cas, l’addició de PCL amb PLA permet disminuir la fragilitat del PLA i conseqüentment, disminuir la probabilitat de fractura de les pròtesis fabricades amb aquests materials. A més, la PCL augmenta la velocitat de degradació del PLA pur, que és molt lenta per algunes aplicacions

In recent decades the importance of polymers that have application in the medical sector has increased [1]. Some of the most important applications are porous structures in tissue engineering [2] [3], absorbable sutures [4], or internal bone fixation devices in orthopedic surgery [5]. Specifically, there is a great deal of interest in polymeric mixtures in order to develop new "on demand" materials with properties more suitable for final application, such as PLA / PCL mixtures [6]. In this case, the addition of PCL with PLA allows to reduce the fragility of the PLA and, consequently, to reduce the probability of fractures of the prostheses made with these materials. In addition, PCL increases the degradation rate of pure PLA, which is very slow for some applications

Manager: Ferrer Real, Inés
Méndez González, José Alberto
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Manresa Fernàndez, Ariadna
Date: 2018 September 1
Abstract: En les últimes dècades ha augmentat la importància dels polímers que tenen aplicació al sector mèdic [1]. Algunes de les aplicacions més importants són les estructures poroses en l’enginyeria de teixits [2] [3], les sutures absorbibles [4] o els dispositius de fixació interna d’ossos en cirurgia ortopèdica [5]. Concretament, existeix un gran interès en les barreges polimèriques per tal de desenvolupar nous materials “a la carta” amb propietats més adequades per a la seva aplicació final, com per exemple les barreges PLA/PCL [6]. En aquest cas, l’addició de PCL amb PLA permet disminuir la fragilitat del PLA i conseqüentment, disminuir la probabilitat de fractura de les pròtesis fabricades amb aquests materials. A més, la PCL augmenta la velocitat de degradació del PLA pur, que és molt lenta per algunes aplicacions
In recent decades the importance of polymers that have application in the medical sector has increased [1]. Some of the most important applications are porous structures in tissue engineering [2] [3], absorbable sutures [4], or internal bone fixation devices in orthopedic surgery [5]. Specifically, there is a great deal of interest in polymeric mixtures in order to develop new "on demand" materials with properties more suitable for final application, such as PLA / PCL mixtures [6]. In this case, the addition of PCL with PLA allows to reduce the fragility of the PLA and, consequently, to reduce the probability of fractures of the prostheses made with these materials. In addition, PCL increases the degradation rate of pure PLA, which is very slow for some applications
Format: application/pdf
application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17839
Language: cat
Collection: Enginyeria Informàtica (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Polímers
Enginyeria de teixits
Tissue engineering
Ultrasons -- Aplicacions industrials
Ultrasonic waves -- Industrial applications
Cirurgia ortopèdica
Orthopedic surgery
Title: Processat de poli(àcid làctic) (PLA) i poli(3-caprolactona) (PCL) amb la tecnologia d’emmotllament per ultrasons (USM)
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors