Item


Trencament a fatiga del quadre d’una bicicleta

El comportament dels materials metàl·lics dins el règim estàtic és àmpliament conegut en totes les seves formes i les propietats necessàries per al disseny d’elements sota les dites condicions estan perfectament definides (resistència a la ruptura, mòdul d’elasticitat...) Tot i això quan un component està sotmès a esforços variables, causats pels moviments de la peça en relació a la força o bé per forces de magnitud i/o direcció no constants, aquests procediments de càlcul perden la seva validesa. Això és perquè, experimentalment, s’ha comprovat que les forces que en aquests casos acaben provocant realment la ruptura de la peça solen ser molt inferiors a les que podrien causar un dany similar en regim estàtic. El fenomen responsable d’aquesta pèrdua de resistència i trencament sobtat del material causat per la concentració i ràpida propagació de petites fissures es denomina fatiga

The behavior of metallic materials within the static regime is widely known in all its forms and the properties necessary for the design of elements under these conditions are perfectly defined (resistance to rupture, modulus of elasticity ...) However, when a component is subjected to variable efforts, caused by the movements of the piece in relation to the force or forces of non-constant magnitude and / or direction, these calculation procedures lose their validity. This is because experimentally it has been found that the forces which in these cases actually result in the breaking of the piece are often much less than those which could cause similar damage in static regime. The phenomenon responsible for this loss of strength and sudden rupture of the material caused by the concentration and rapid spread of small cracks is called fatigue.

Manager: Ripoll Masferrer, Lluís
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Garijo Serarols, Pau
Date: 2018 September 1
Abstract: El comportament dels materials metàl·lics dins el règim estàtic és àmpliament conegut en totes les seves formes i les propietats necessàries per al disseny d’elements sota les dites condicions estan perfectament definides (resistència a la ruptura, mòdul d’elasticitat...) Tot i això quan un component està sotmès a esforços variables, causats pels moviments de la peça en relació a la força o bé per forces de magnitud i/o direcció no constants, aquests procediments de càlcul perden la seva validesa. Això és perquè, experimentalment, s’ha comprovat que les forces que en aquests casos acaben provocant realment la ruptura de la peça solen ser molt inferiors a les que podrien causar un dany similar en regim estàtic. El fenomen responsable d’aquesta pèrdua de resistència i trencament sobtat del material causat per la concentració i ràpida propagació de petites fissures es denomina fatiga
The behavior of metallic materials within the static regime is widely known in all its forms and the properties necessary for the design of elements under these conditions are perfectly defined (resistance to rupture, modulus of elasticity ...) However, when a component is subjected to variable efforts, caused by the movements of the piece in relation to the force or forces of non-constant magnitude and / or direction, these calculation procedures lose their validity. This is because experimentally it has been found that the forces which in these cases actually result in the breaking of the piece are often much less than those which could cause similar damage in static regime. The phenomenon responsible for this loss of strength and sudden rupture of the material caused by the concentration and rapid spread of small cracks is called fatigue.
Format: application/pdf
application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17849
Language: cat
Collection: Enginyeria Mecànica (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Bicicletes -- Disseny i construcció
Bicycles -- Design and construction
Title: Trencament a fatiga del quadre d’una bicicleta
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors