Item


Definició d’una metodologia per a la determinació de la vida a fatiga de components aeronàutics

La bona relaci´o resist`encia-pes espec´ıfic i rigidesa-pes espec´ıfic que presenten aquests materials, han atret l’atenci´o especial de la ind´ustria del sector aeron`autic, amb molt d’inter`es d’incorporar-los en els nous dissenys de components per tal de reduir el pes dels seus productes o avions, amb l’estalvi energ`etic en forma de combustible i en el cost operatiu que aix`o suposa, i tamb´e augmentar la seguretat dels nous prototips. En el marc d’aquest inter`es en la introducci´o dels materials comp`osits (relativament recents), resulten necessaris la caracteritzaci´o i coneixement de les propietats i comportament d’aquests per tal de garantir-ne un ´us i aplicabilitats segurs. Aquest `ambit de coneixement per`o, no ´es complert en tots els camps. En l’explicaci´o i predicci´o del fenomen de la fatiga, per exemple, hi ha encara algunes llacunes que requereixen de recerca, aix´ı com d’eines que permetin predir el comportament dels materials comp`osits de forma eficient

The good ratio of specific strength-weight and specific stiffness-weight materials, have attracted the special attention of the aviation industry, by far You should be interested in incorporating them into the new component designs in order to reduce their products or airplanes, with energy savings in the form of fuel and operating cost This also means increasing the security of new prototypes. In the frame from this interest in the introduction of (relatively recent) composite materials result characterization and knowledge of the properties and behavior of in order to guarantee its safe use and applicability. This area of ​​knowledge, though, no It is complete in all fields. In explaining and predicting the phenomenon of fatigue, by For example, there are still some gaps that require research, as well as tools that to predict the behavior of composite materials efficiently

Manager: Turon Travesa, Albert
Carreras Blasco, Laura
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Cruañas Sanz, Miquel
Date: 2018 September 1
Abstract: La bona relaci´o resist`encia-pes espec´ıfic i rigidesa-pes espec´ıfic que presenten aquests materials, han atret l’atenci´o especial de la ind´ustria del sector aeron`autic, amb molt d’inter`es d’incorporar-los en els nous dissenys de components per tal de reduir el pes dels seus productes o avions, amb l’estalvi energ`etic en forma de combustible i en el cost operatiu que aix`o suposa, i tamb´e augmentar la seguretat dels nous prototips. En el marc d’aquest inter`es en la introducci´o dels materials comp`osits (relativament recents), resulten necessaris la caracteritzaci´o i coneixement de les propietats i comportament d’aquests per tal de garantir-ne un ´us i aplicabilitats segurs. Aquest `ambit de coneixement per`o, no ´es complert en tots els camps. En l’explicaci´o i predicci´o del fenomen de la fatiga, per exemple, hi ha encara algunes llacunes que requereixen de recerca, aix´ı com d’eines que permetin predir el comportament dels materials comp`osits de forma eficient
The good ratio of specific strength-weight and specific stiffness-weight materials, have attracted the special attention of the aviation industry, by far You should be interested in incorporating them into the new component designs in order to reduce their products or airplanes, with energy savings in the form of fuel and operating cost This also means increasing the security of new prototypes. In the frame from this interest in the introduction of (relatively recent) composite materials result characterization and knowledge of the properties and behavior of in order to guarantee its safe use and applicability. This area of ​​knowledge, though, no It is complete in all fields. In explaining and predicting the phenomenon of fatigue, by For example, there are still some gaps that require research, as well as tools that to predict the behavior of composite materials efficiently
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17866
Language: cat
Collection: Enginyeria Mecànica (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Materials compostos
Composite materials
Aeronàutica -- Aparells i instruments
Aeronautical instruments
Title: Definició d’una metodologia per a la determinació de la vida a fatiga de components aeronàutics
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors