Item


Desenvolupament d’una eina informàtica per a l’automatització de la mesura de fissures en elements de formigó armat

En el camp de la mecànica experimental, la tècnica Digital Image Correlation (DIC) és àmpliament acceptada i sovint utilitzada com a recurs instrumental per mesurar camps de deformacions superficials (Pan, Qian, Xie, & Asundi, 2009). Es tracta d’una tècnica òptica representativa i no interferomètrica basada en l’adquisició d’imatges de forma contínua en el temps, durant la deformació d’una mostra de material. Per obtenir el desplaçament de cada punt, el software del mètode DIC realitza una correlació entre les diferents fotografies consecutives, aplicant el càlcul numèric computacional

In the field of experimental mechanics, the Digital Image Correlation (DIC) technique is widely accepted and often used as an instrumental resource for measuring surface deformation fields (Pan, Qian, Xie, & Asundi, 2009). This is an optical technique non-interferometric representation, based on the acquisition of images continuously over time, during the deformation of a material sample. To obtain the displacement of each point, the software of the DIC method correlates between the different photographs by applying computational numerical calculation

Manager: Barris Peña, Cristina
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Zubillaga Marín, Paula
Date: 2018 September 1
Abstract: En el camp de la mecànica experimental, la tècnica Digital Image Correlation (DIC) és àmpliament acceptada i sovint utilitzada com a recurs instrumental per mesurar camps de deformacions superficials (Pan, Qian, Xie, & Asundi, 2009). Es tracta d’una tècnica òptica representativa i no interferomètrica basada en l’adquisició d’imatges de forma contínua en el temps, durant la deformació d’una mostra de material. Per obtenir el desplaçament de cada punt, el software del mètode DIC realitza una correlació entre les diferents fotografies consecutives, aplicant el càlcul numèric computacional
In the field of experimental mechanics, the Digital Image Correlation (DIC) technique is widely accepted and often used as an instrumental resource for measuring surface deformation fields (Pan, Qian, Xie, & Asundi, 2009). This is an optical technique non-interferometric representation, based on the acquisition of images continuously over time, during the deformation of a material sample. To obtain the displacement of each point, the software of the DIC method correlates between the different photographs by applying computational numerical calculation
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17867
Language: cat
Collection: Enginyeria Mecànica (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Formigó armat
Digital Image Correlation
Title: Desenvolupament d’una eina informàtica per a l’automatització de la mesura de fissures en elements de formigó armat
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors