Item


Disseny i fabricació d’un canal d’aigua

Després de molts anys de funcionament, aquest canal presenta deficiències (corrosió, turbulències, fuites d’aigua, altura del flux d’aigua insuficient). Per intentar solucionar el problema de les turbulències (originat per la corrosió a la base del canal que provocava l’existència d’una superfície no uniforme) es va col·locar al 2008 un fons de PVC amb una baixa rugositat. Aquest fons, però, al llarg dels anys s’ha anat desenganxant de la base i ha creat uns desajustos en alçada en els punts de contacte entre peces, provocant unes oscil·lacions importants de la superfície lliure del flux d’aigua. En el cas de les fuites d’aigua, s’ha optat per aplicar silicona en els punts de pèrdues. Especialment important ha estat la quantitat de silicona aplicada en la unió entre el dipòsit d’aportació i l’entrada del canal. Tot i això, en els últims anys es feia necessari col·locar pots per recollir les gotes d’aigua que queien contínuament des de diferents punts del canal

After many years of operation, this channel has deficiencies (corrosion, turbulence, water leakage, insufficient water flow height). To solve the problem of turbulence (caused by corrosion at the base of the channel, which led to the existence of a non-uniform surface), a PVC bottom with a low roughness was laid in 2008. This bottom, however, has been taking off from the base over the years, and has created height misalignments at the contact points between pieces, causing significant oscillations of the free surface of the water flow. In the case of water leaks, we have chosen to apply silicone to the loss points. Especially important was the amount of silicone applied at the junction between the input tank and the channel inlet. However, in recent years it has become necessary to place jars to collect the drops of water that were continuously falling from different points in the canal

Manager: Pujol i Sagaró, Toni
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Cruañas Verdú, Quim
Date: 2018 September 1
Abstract: Després de molts anys de funcionament, aquest canal presenta deficiències (corrosió, turbulències, fuites d’aigua, altura del flux d’aigua insuficient). Per intentar solucionar el problema de les turbulències (originat per la corrosió a la base del canal que provocava l’existència d’una superfície no uniforme) es va col·locar al 2008 un fons de PVC amb una baixa rugositat. Aquest fons, però, al llarg dels anys s’ha anat desenganxant de la base i ha creat uns desajustos en alçada en els punts de contacte entre peces, provocant unes oscil·lacions importants de la superfície lliure del flux d’aigua. En el cas de les fuites d’aigua, s’ha optat per aplicar silicona en els punts de pèrdues. Especialment important ha estat la quantitat de silicona aplicada en la unió entre el dipòsit d’aportació i l’entrada del canal. Tot i això, en els últims anys es feia necessari col·locar pots per recollir les gotes d’aigua que queien contínuament des de diferents punts del canal
After many years of operation, this channel has deficiencies (corrosion, turbulence, water leakage, insufficient water flow height). To solve the problem of turbulence (caused by corrosion at the base of the channel, which led to the existence of a non-uniform surface), a PVC bottom with a low roughness was laid in 2008. This bottom, however, has been taking off from the base over the years, and has created height misalignments at the contact points between pieces, causing significant oscillations of the free surface of the water flow. In the case of water leaks, we have chosen to apply silicone to the loss points. Especially important was the amount of silicone applied at the junction between the input tank and the channel inlet. However, in recent years it has become necessary to place jars to collect the drops of water that were continuously falling from different points in the canal
Format: application/pdf
application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17868
Language: cat
Collection: Enginyeria Mecànica (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Aigua -- Distribució
Water -- Distribution
Enginyeria hidràulica
Water-supply engineering
Aigua -- Abastament -- Tècnica
Title: Disseny i fabricació d’un canal d’aigua
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors