Item


Automatització d’un sistema de refrigeració i aspiració de material TPE, per dos injectores

La tecnologia avança cada dia a passos gegants, un àmbit on s’està evolucionant molt és en la injecció de material TPE en la industria de l’automoció. El material TPE dóna més resistència, adaptació al medi i temperatures de treball amb un rang força més ampli que amb un altre tipus de material. Com que cada cop es dóna més importància a reduir els costos d’una industria i a optimitzar els recursos, amb aquest sistema es millora en aquest aspecte, ja que el material és relativament més econòmic i la fabricació és molt més ràpida que amb altres sistemes, quasi sempre mecànics. També, les pèrdues de material, ja sigui per peces defectuoses o la colada, és mínim, el que comporta la reducció de temps en parades que fan que el sistema productiu sigui deficitari. L’inconvenient és la inversió per utilitzar aquest material, requereix de maquinària molt cara i un manteniment continu, així com la creació de perifèrics, que han de fer que arribi material TPE a totes les injectores i la compra de refrigeradors, atemperadors, alimentadors per mantenir la màquina principal en continua producció

Technology is advancing each day in giant leaps, and one area where much is evolving is the injection of TPE material in the automotive industry. The TPE material gives more resistance, adaptation to the environment and working temperatures with a much wider range than with other types of material. As it becomes more and more important to reduce the costs of an industry and optimize resources, this system is improved in this regard, as the material is relatively cheaper and the manufacturing process is much faster than with other systems, almost always mechanical. Also, material losses, whether due to defective parts or casting, are minimal, which results in a reduction in downtime which causes the production system to be defective. The disadvantage is the investment to use this material, it requires very expensive machinery and continuous maintenance, as well as the creation of peripherals, which have to send TPE material to all injectors and the purchase of refrigerators, air conditioners, feeders for keep the main machine in continuous production

Manager: Rustullet Reñé, Miquel
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Lloveras Mesas, Martí
Date: 2018 September 1
Abstract: La tecnologia avança cada dia a passos gegants, un àmbit on s’està evolucionant molt és en la injecció de material TPE en la industria de l’automoció. El material TPE dóna més resistència, adaptació al medi i temperatures de treball amb un rang força més ampli que amb un altre tipus de material. Com que cada cop es dóna més importància a reduir els costos d’una industria i a optimitzar els recursos, amb aquest sistema es millora en aquest aspecte, ja que el material és relativament més econòmic i la fabricació és molt més ràpida que amb altres sistemes, quasi sempre mecànics. També, les pèrdues de material, ja sigui per peces defectuoses o la colada, és mínim, el que comporta la reducció de temps en parades que fan que el sistema productiu sigui deficitari. L’inconvenient és la inversió per utilitzar aquest material, requereix de maquinària molt cara i un manteniment continu, així com la creació de perifèrics, que han de fer que arribi material TPE a totes les injectores i la compra de refrigeradors, atemperadors, alimentadors per mantenir la màquina principal en continua producció
Technology is advancing each day in giant leaps, and one area where much is evolving is the injection of TPE material in the automotive industry. The TPE material gives more resistance, adaptation to the environment and working temperatures with a much wider range than with other types of material. As it becomes more and more important to reduce the costs of an industry and optimize resources, this system is improved in this regard, as the material is relatively cheaper and the manufacturing process is much faster than with other systems, almost always mechanical. Also, material losses, whether due to defective parts or casting, are minimal, which results in a reduction in downtime which causes the production system to be defective. The disadvantage is the investment to use this material, it requires very expensive machinery and continuous maintenance, as well as the creation of peripherals, which have to send TPE material to all injectors and the purchase of refrigerators, air conditioners, feeders for keep the main machine in continuous production
Format: application/pdf
application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17890
Language: cat
Collection: Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Refrigeració
Automòbils -- Indústria i comerç
Automobile industry and trade
Material TPE
Title: Automatització d’un sistema de refrigeració i aspiració de material TPE, per dos injectores
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors