Item


Desenvolupament d’una App de recomanació d’insulina

Aquest treball de final de grau s’emmarca dins del projecte europeu H2020 PEPPER (Patient Empowerment through Predictive PERsonalised decision support), fent ús del treball desenvolupat per part del grup de recerca eXiT. PEPPER és un projecte coordinat per Oxford Brookes University i on també hi participen el Imperial College London, RomSoft SRL, Cellnovo Ltd i la Universitat de Girona. El propòsit del projecte és desenvolupar sistemes computacionals personalitzats de presa de decisions per ajudar a pacients que pateixin diabetis tipus 1 a controlar millor els nivells de glucosa en sang. Les persones amb diabetis tipus 1 necessiten controlar-se la glucosa en sang utilitzant insulina per evitar la hipoglucèmia1 i/o hiperglucèmia2. Normalment s’utilitzen dos tipus d’insulina: basal (lenta) i bolus (ràpida). La quantitat necessària d’insulina de cada tipus s’administra, normalment, a través de vàries injeccions diàries. No obstant, l’estimació de la dosi necessària no és senzilla de fer, i s’acostuma a fer a través de simplificacions que no poden modelar el complex sistema que té el cos humà per metabolitzar la insulina i la glucosa. Per tant, és necessari dotar les persones amb diabetis d’eines que els ajudin a calcular la dosi d’insulina

This final year project is part of the European project H2020 PEPPER (Patient Empowerment through Predictive PERsonalised decision support), making use of the work developed by the eXiT research group. PEPPER is a project co-ordinated by Oxford Brookes University and also involved by Imperial College London, RomSoft SRL, Cellnovo Ltd and the University of Girona. The The purpose of the project is to develop custom computer systems for making decisions to help patients with type 1 diabetes better control their levels blood glucose. People with type 1 diabetes need to monitor their blood glucose using insulin to prevent hypoglycemia1 and / or hyperglycemia2. Two are usually used insulin types: basal (slow) and bolus (fast). The required amount of insulin of each type It is usually given through several daily injections. However, the estimation of the the required dose is not easy to do, and is usually done through simplifications that are not they can model the complex system that the human body has to metabolize insulin and glucose. Therefore, it is necessary to provide people with diabetes with tools that will help them calculate the insulin dose

Manager: Torrent-Fontbona, Ferran
López, Beatriz
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Chica Martínez, Jesús
Date: 2018 September 1
Abstract: Aquest treball de final de grau s’emmarca dins del projecte europeu H2020 PEPPER (Patient Empowerment through Predictive PERsonalised decision support), fent ús del treball desenvolupat per part del grup de recerca eXiT. PEPPER és un projecte coordinat per Oxford Brookes University i on també hi participen el Imperial College London, RomSoft SRL, Cellnovo Ltd i la Universitat de Girona. El propòsit del projecte és desenvolupar sistemes computacionals personalitzats de presa de decisions per ajudar a pacients que pateixin diabetis tipus 1 a controlar millor els nivells de glucosa en sang. Les persones amb diabetis tipus 1 necessiten controlar-se la glucosa en sang utilitzant insulina per evitar la hipoglucèmia1 i/o hiperglucèmia2. Normalment s’utilitzen dos tipus d’insulina: basal (lenta) i bolus (ràpida). La quantitat necessària d’insulina de cada tipus s’administra, normalment, a través de vàries injeccions diàries. No obstant, l’estimació de la dosi necessària no és senzilla de fer, i s’acostuma a fer a través de simplificacions que no poden modelar el complex sistema que té el cos humà per metabolitzar la insulina i la glucosa. Per tant, és necessari dotar les persones amb diabetis d’eines que els ajudin a calcular la dosi d’insulina
This final year project is part of the European project H2020 PEPPER (Patient Empowerment through Predictive PERsonalised decision support), making use of the work developed by the eXiT research group. PEPPER is a project co-ordinated by Oxford Brookes University and also involved by Imperial College London, RomSoft SRL, Cellnovo Ltd and the University of Girona. The The purpose of the project is to develop custom computer systems for making decisions to help patients with type 1 diabetes better control their levels blood glucose. People with type 1 diabetes need to monitor their blood glucose using insulin to prevent hypoglycemia1 and / or hyperglycemia2. Two are usually used insulin types: basal (slow) and bolus (fast). The required amount of insulin of each type It is usually given through several daily injections. However, the estimation of the the required dose is not easy to do, and is usually done through simplifications that are not they can model the complex system that the human body has to metabolize insulin and glucose. Therefore, it is necessary to provide people with diabetes with tools that will help them calculate the insulin dose
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17892
Language: cat
Collection: Enginyeria Informàtica (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Aplicacions mòbils
Mobile apps
Insulina -- Ús terapèutic -- Administració
Insulin -- Therapeutic use -- Administration
PEPPER (Patient Empowerment through Predictive PERsonalised decision support)
Title: Desenvolupament d’una App de recomanació d’insulina
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors