Item


First row transition metal carbenes: from supporting ligands to organic reactive fragments

In the last decades, carbenes have shown a huge potential and versatility in organometallic and organic chemistry. In each of these fields, first row transition metal chemistry is less developed than noble metal complexes. In the pursuit of more environmentally friendly systems, this thesis will be focused on the development of new organometallic complexes and reactivities using earth abundant metals. In the organometallic field, the synthesis of a novel ligand bearing a chelating scaffold and a mesoionic carbene moiety has allowed the preparation of a family of first row transition metal complexes. Using carbenes as intermediates in organic synthesis, the functionalization of aromatic Csp2-H bonds and aliphatic Csp3-H bonds by the activation of diazoacetates could be developed using non-heme iron complexes

En les últimes dècades, els carbens han mostrat un gran potencial i versatilitat tan en la química organometàl·lica com en la orgànica. En qualsevol d’aquest camps, els metalls de la primera sèrie de transició han estat menys utilitzats que els metalls nobles. Davant la recerca de sistemes que siguin més benignes amb el medi ambient, aquesta tesi està enfocada al desenvolupament de nous complexes organometàl·lics i reactivitats utilitzant metalls abundants a la natura. En el camp de la organometàl·lica, la síntesi d’un lligand nou el qual combina una estructura quelatant i un carbè mesoiònic va permetre la síntesi de complexos amb metalls de la primera sèrie de transició amb interessants propietats. Utilitzant carbens com a intermedis en síntesi orgànica, s’ha descrit la funcionalització d’enllaços Csp2-H aromàtics i d’enllaços Csp3-H alifàtics a través de l’activació de diazoacetats, utilitzant complexos de ferro no hemo

Universitat de Girona

Manager: Costas Salgueiro, Miquel
Hernán-Gómez Robledo, Alberto
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Química
Universitat de Girona. Institut de Química Computacional i Catàlisi
Author: Rodríguez Serrat, Mònica
Date: 2019 September 27
Abstract: In the last decades, carbenes have shown a huge potential and versatility in organometallic and organic chemistry. In each of these fields, first row transition metal chemistry is less developed than noble metal complexes. In the pursuit of more environmentally friendly systems, this thesis will be focused on the development of new organometallic complexes and reactivities using earth abundant metals. In the organometallic field, the synthesis of a novel ligand bearing a chelating scaffold and a mesoionic carbene moiety has allowed the preparation of a family of first row transition metal complexes. Using carbenes as intermediates in organic synthesis, the functionalization of aromatic Csp2-H bonds and aliphatic Csp3-H bonds by the activation of diazoacetates could be developed using non-heme iron complexes
En les últimes dècades, els carbens han mostrat un gran potencial i versatilitat tan en la química organometàl·lica com en la orgànica. En qualsevol d’aquest camps, els metalls de la primera sèrie de transició han estat menys utilitzats que els metalls nobles. Davant la recerca de sistemes que siguin més benignes amb el medi ambient, aquesta tesi està enfocada al desenvolupament de nous complexes organometàl·lics i reactivitats utilitzant metalls abundants a la natura. En el camp de la organometàl·lica, la síntesi d’un lligand nou el qual combina una estructura quelatant i un carbè mesoiònic va permetre la síntesi de complexos amb metalls de la primera sèrie de transició amb interessants propietats. Utilitzant carbens com a intermedis en síntesi orgànica, s’ha descrit la funcionalització d’enllaços Csp2-H aromàtics i d’enllaços Csp3-H alifàtics a través de l’activació de diazoacetats, utilitzant complexos de ferro no hemo
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/668829
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17901
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Organometallics
Química organometàl·lica
Química organometálica
Carbene transfer
Transferència de carbè
Transferencia de carbeno
Catalysis
Catàlisi
Catálisis
Transition metals
Metalls de transició
Metales de transición
C-H functionalization
Funcionalització d’enllaços C-H
Funcionalización de enlaces C-H
N-heterocyclic carbene
Carbè N-heterocíclic
Carbeno N-heterocíclico
54 - Química
Title: First row transition metal carbenes: from supporting ligands to organic reactive fragments
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors