Item


Natura Tectum : Comunitat de retir al pantà d’Eiras

Partint de la idea de natura com a element projectual es proposa la creació d’una comunitat de retir autosuficient. Un lloc on experimentar un model de convivència alternatiu a la quotidianitat de les ciutats, on la natura i el paisatge es tornen imprescindibles en el procés tant de plantejament de projecte com de esperitualitat envers les persones que formaran part de la comunitat. Un col·lectiu utòpic de 40 persones que decideixen unir-se, viure i afrontar una realitat diferent, retrobant-se amb la vessant més introspectiva, íntima i enllaçada amb l’essencialitat que transmet la natura, el bosc... Paral·lelament als espais dedicats al procés de reconciliació interior i al benestar psicològic i físic “comunicar i meditar” es planteja una part d’hosepdatge permanent, i una part d’hospedatge temporal per aquelles persones que vulguin formar part d’aquest projecte de manera puntual

Starting from the idea of nature as a project element, it proposes the creation of a community of self-sufficient retirement. A place to experience an alternative model of coexistence in everyday life of cities, where nature and landscape become indispensable in the process of both project approach and spirituality towards the people who will be part of the community. A utopian group of 40 people who decide to unite, live and face a different reality, re-encountering the most introspective side, intimate and linked with the essence that nature, the forest transmits ... In parallel the spaces dedicated to the process of inner reconciliation and the psychological and physical well-being "communicate and meditate" are considered a part of permanent accommodation, and a part of temporary accommodation for those who wish to be part of this project in a timely manner

Manager: Fontana, Maria Pia
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Fernández Míguez, Alba
Date: 2018 September 1
Abstract: Partint de la idea de natura com a element projectual es proposa la creació d’una comunitat de retir autosuficient. Un lloc on experimentar un model de convivència alternatiu a la quotidianitat de les ciutats, on la natura i el paisatge es tornen imprescindibles en el procés tant de plantejament de projecte com de esperitualitat envers les persones que formaran part de la comunitat. Un col·lectiu utòpic de 40 persones que decideixen unir-se, viure i afrontar una realitat diferent, retrobant-se amb la vessant més introspectiva, íntima i enllaçada amb l’essencialitat que transmet la natura, el bosc... Paral·lelament als espais dedicats al procés de reconciliació interior i al benestar psicològic i físic “comunicar i meditar” es planteja una part d’hosepdatge permanent, i una part d’hospedatge temporal per aquelles persones que vulguin formar part d’aquest projecte de manera puntual
Starting from the idea of nature as a project element, it proposes the creation of a community of self-sufficient retirement. A place to experience an alternative model of coexistence in everyday life of cities, where nature and landscape become indispensable in the process of both project approach and spirituality towards the people who will be part of the community. A utopian group of 40 people who decide to unite, live and face a different reality, re-encountering the most introspective side, intimate and linked with the essence that nature, the forest transmits ... In parallel the spaces dedicated to the process of inner reconciliation and the psychological and physical well-being "communicate and meditate" are considered a part of permanent accommodation, and a part of temporary accommodation for those who wish to be part of this project in a timely manner
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17911
Language: cat
Collection: Màster en Arquitectura
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Comunitats
Arquitectura
Granges col·lectives
Collective settlements
Pantano de las Eiras
Title: Natura Tectum : Comunitat de retir al pantà d’Eiras
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors