Item


Aplicació web per al càlcul i seguiment de cadenes de trasplantament creuat de ronyó a partir de donants altruistes

Determinar qui serà el receptor d’un òrgan no és una tasca senzilla ja que intervenen moltes variables i la capacitat humana de determinar ns quin punt el trasplan- tament és l’òptim és limitada. A més a més, existeix la possibilitat d’encadenar trasplantaments amb la conseqüent di cultat de calcular-la si no és amb ajuda d’un programa informàtic. Per aquest motiu, existeix una aplicació desenvolupada que permet determinar quins poden ser els donants i receptors de la cadena de trasplantaments que es genera a partir d’un donant altruista. Així doncs, aquest treball és la extensió d’un ja exis- tent que es va presentar l’any passat per la Kristina Trèmols Vlasova. El projecte en cap moment pretén substituir el comportament de l’aplicació i, utilitzant la ba- se proporcionada, es vol afegir noves funcionalitats i millorar el codi de cares al desenvolupament més enllà del fet en aquest treball

Determining who will be the recipient of an organ is not an easy task as they intervene many variables and the human ability to determine at what point the transplant only the optimum is limited.   In addition, there is the possibility of chaining transplants with the consequent di culty of calculating it if not with the help of one computer program. For this reason, there is a developed application that allows you to determine which ones they can be the donors and recipients of the transplant chain that is generated in from an altruistic donor. So this work is the extension of an already existing tent was presented last year by Kristina Tremols Vlasova. The project it is never intended to replace the behavior of the application and, using the provided, you want to add new features and improve the face code to development beyond the fact in this work

Manager: Acebo Peña, Esteve del
Castro Villegas, Francesc
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Bautista Adán, Luis Carlos
Date: 2018 September 1
Abstract: Determinar qui serà el receptor d’un òrgan no és una tasca senzilla ja que intervenen moltes variables i la capacitat humana de determinar ns quin punt el trasplan- tament és l’òptim és limitada. A més a més, existeix la possibilitat d’encadenar trasplantaments amb la conseqüent di cultat de calcular-la si no és amb ajuda d’un programa informàtic. Per aquest motiu, existeix una aplicació desenvolupada que permet determinar quins poden ser els donants i receptors de la cadena de trasplantaments que es genera a partir d’un donant altruista. Així doncs, aquest treball és la extensió d’un ja exis- tent que es va presentar l’any passat per la Kristina Trèmols Vlasova. El projecte en cap moment pretén substituir el comportament de l’aplicació i, utilitzant la ba- se proporcionada, es vol afegir noves funcionalitats i millorar el codi de cares al desenvolupament més enllà del fet en aquest treball
Determining who will be the recipient of an organ is not an easy task as they intervene many variables and the human ability to determine at what point the transplant only the optimum is limited.   In addition, there is the possibility of chaining transplants with the consequent di culty of calculating it if not with the help of one computer program. For this reason, there is a developed application that allows you to determine which ones they can be the donors and recipients of the transplant chain that is generated in from an altruistic donor. So this work is the extension of an already existing tent was presented last year by Kristina Tremols Vlasova. The project it is never intended to replace the behavior of the application and, using the provided, you want to add new features and improve the face code to development beyond the fact in this work
Format: application/pdf
application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17914
Language: cat
Collection: Enginyeria Informàtica (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Aplicacions web
Web applications
Ronyons -- Trasplantació
Kidneys -- Transplantation
Title: Aplicació web per al càlcul i seguiment de cadenes de trasplantament creuat de ronyó a partir de donants altruistes
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors