Item


Flow alteration and wastewater inputs effects on freshwater communities in Mediterranean rivers

Mediterranean rivers are characterized by high hydrological variability and heterogeneity of habitats, placing themselves amongst arid and temperate climates, and are associated with high biological diversity. On the other hand, its high dependence on precipitation favours water needs for anthropogenic use to exceed availability, creating a scarcity scenario that 2/1 causes an increase in human pressure such as dam construction and pollution. This thesis aims to identify the effects produced by the regulation of the flow and the contamination for urban wastewater in the communities of the Mediterranean rivers. First the thesis analyses the effects of hydrological stability produced by a dam on the food web structure. Secondly, describe the effects of wastewater pollution on macroinvertebrate community, trophic efficiency transfer and food web niche

Els rius mediterranis es caracteritzen per una alta variabilitat hidrològica i heterogeneïtat d’hàbitats, trobant-se a cavall entre els climes àrids i temperats, i estan associats a una alta diversitat biològica. Per contra, la seva gran dependència de la precipitació, propicia que les necessitats d’aigua per a ús antròpic superin la disponibilitat, creant un escenari d’escassetat que provoca un augment de les pressions humanes tals com la construcció de preses i la contaminació. Aquesta tesi te com a objectiu identificar els efectes produïts per la regulació del cabal i la contaminació per aigües residuals urbanes en les comunitats dels rius mediterranis. Per una banda s’analitzen els efectes de l’estabilitat hidrològica produïda per una presa a la xarxa tròfica; i per l’altre els efectes de la contaminació urbana sobre les comunitats d’invertebrats, transferència d’energia i xarxes tròfiques

Universitat de Girona

Manager: Sabater, Sergi
Muñoz Gràcia, Isabel
Institut Català de Recerca de l’Aigua
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals
Author: Mor Roy, Jordi-René
Date: 2019 September 19
Abstract: Mediterranean rivers are characterized by high hydrological variability and heterogeneity of habitats, placing themselves amongst arid and temperate climates, and are associated with high biological diversity. On the other hand, its high dependence on precipitation favours water needs for anthropogenic use to exceed availability, creating a scarcity scenario that 2/1 causes an increase in human pressure such as dam construction and pollution. This thesis aims to identify the effects produced by the regulation of the flow and the contamination for urban wastewater in the communities of the Mediterranean rivers. First the thesis analyses the effects of hydrological stability produced by a dam on the food web structure. Secondly, describe the effects of wastewater pollution on macroinvertebrate community, trophic efficiency transfer and food web niche
Els rius mediterranis es caracteritzen per una alta variabilitat hidrològica i heterogeneïtat d’hàbitats, trobant-se a cavall entre els climes àrids i temperats, i estan associats a una alta diversitat biològica. Per contra, la seva gran dependència de la precipitació, propicia que les necessitats d’aigua per a ús antròpic superin la disponibilitat, creant un escenari d’escassetat que provoca un augment de les pressions humanes tals com la construcció de preses i la contaminació. Aquesta tesi te com a objectiu identificar els efectes produïts per la regulació del cabal i la contaminació per aigües residuals urbanes en les comunitats dels rius mediterranis. Per una banda s’analitzen els efectes de l’estabilitat hidrològica produïda per una presa a la xarxa tròfica; i per l’altre els efectes de la contaminació urbana sobre les comunitats d’invertebrats, transferència d’energia i xarxes tròfiques
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/668849
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17925
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Dams
Preses
Presas
Wastewater pollution
Contaminació per aigües residuals
Contaminación por aguas residuales
Mediterranean rivers
Rius mediterranis
Ríos mediterráneos
Food web
Xarxa tròfica
Red trófica
Macroinvertebrates
Macroinvertebrats
Macroinvertebrados
Anthropogenic impact
Impacte antropogènic
Impacto antropogénico
502 - Natura. Estudi, conservació i protecció de la natura
504 - Ciències del medi ambient
574 - Ecologia general i biodiversitat
628 - Enginyeria sanitària. Aigua. Sanejament. Enginyeria de la il·luminació
Title: Flow alteration and wastewater inputs effects on freshwater communities in Mediterranean rivers
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors