Item


Estudi i implementació de mètodes per a la resolució del problema Cold-Start en un sistema CBR en el camp de la diabetis de tipus 1.

El present treball s’emmarca dins del projecte PEPPER, un projecte europeu de tres anys de durada que busca desenvolupar un sistema de suport a la decisió per gestionar la diabetis i del qual forma part el grup de recerca eXiT. El Grup de Recerca en Enginyeria de Control i Sistemes Intel·ligents (eXiT) és un grup de recerca multidisciplinari de l’Institut d’Informàtica i Aplicacions de la Universitat de Girona. La principal recerca del grup s’enfoca en l’ús d’intel·ligència artificial i machine learning en processos de presa de decisions. Les dues branques que comprèn el grup són la mèdica (Healthcare) i la d’energia (Smart cities / Smart grids). El projecte PEPPER consisteix en una aplicació per a mòbil que fa de suport a les persones amb diabetis de tipus 1 (T1DM) per tal de gestionar el dia a dia de la malaltia. La T1DM és una malaltia autoimmunitària, el tractament de la qual requereix un control diari dels nivells de glucosa en sang per part del pacient a més de l’administració d’insulina externa. Si bé exiteix certa literatura sobre el càlcul de la dosi d’insulina i la pròpia experiència fa que els pacients aprenguin quines dosis d’insulina els funcionen, aquest càlcul segueix essent complicat a la vegada que perillós si no es fa de forma adequada. Tant és aixı́ que una dosi d’insulina massa baixa pot resultar en nivells de glucosa alts (hiperglucèmia) i no frenar les complicacions que hom pugui tenir a llarg termini, i una dosi massa alta pot resultar en nivells de glucosa baixos (hipoglucèmia) i dur a la pèrdua de consciència o fins i tot coma. PEPPER aprofita el potencial de la intel·ligència artificial per tal de facilitar el càlcul de la dosi adequada d’insulina a través de PepperRec, un sistema recomanador de dosi d’insulina

This work is part of the PEPPER project, a European project of three years of seeking to develop a decision support system to manage it diabetes and which is part of the eXiT research group. The Intelligent Systems and Control Engineering (eXiT) Research Group is a group of the multidisciplinary research of the Institute of Computing and Applications of the University of Girona. The group’s main research focuses on the use of machine intelligence and artificial intelligence learning in decision-making processes. The two branches that comprise the group are Medical (Healthcare) and Energy (Smart cities / Smart grids). The PEPPER project is a mobile application that supports people with type 1 diabetes (T1DM) in order to manage their day-to-day illness. T1DM is an autoimmune disease, the treatment of which requires control daily blood glucose levels by the patient in addition to insulin administration external. Although there is some literature on the calculation of insulin dose and your own experience allows patients to learn what insulin doses work for them Calculation is still tricky and dangerous if not done properly. So much so that too low a dose of insulin can result in high glucose levels (hyperglycemia) and not stop the long term complications, and one Too high a dose can result in low glucose levels (hypoglycemia) and lead to loss of consciousness or even coma. PEPPER leverages the potential of artificial intelligence in order to facilitate the calculation of the appropriate dose of insulin through PepperRec, a insulin dose recommendation system

Manager: López Ibáñez, Beatriz
Massana i Raurich, Joaquim
López Ibáñez, Beatriz
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Cáceres Bartrolí, Gerard
Date: 2018 September 1
Abstract: El present treball s’emmarca dins del projecte PEPPER, un projecte europeu de tres anys de durada que busca desenvolupar un sistema de suport a la decisió per gestionar la diabetis i del qual forma part el grup de recerca eXiT. El Grup de Recerca en Enginyeria de Control i Sistemes Intel·ligents (eXiT) és un grup de recerca multidisciplinari de l’Institut d’Informàtica i Aplicacions de la Universitat de Girona. La principal recerca del grup s’enfoca en l’ús d’intel·ligència artificial i machine learning en processos de presa de decisions. Les dues branques que comprèn el grup són la mèdica (Healthcare) i la d’energia (Smart cities / Smart grids). El projecte PEPPER consisteix en una aplicació per a mòbil que fa de suport a les persones amb diabetis de tipus 1 (T1DM) per tal de gestionar el dia a dia de la malaltia. La T1DM és una malaltia autoimmunitària, el tractament de la qual requereix un control diari dels nivells de glucosa en sang per part del pacient a més de l’administració d’insulina externa. Si bé exiteix certa literatura sobre el càlcul de la dosi d’insulina i la pròpia experiència fa que els pacients aprenguin quines dosis d’insulina els funcionen, aquest càlcul segueix essent complicat a la vegada que perillós si no es fa de forma adequada. Tant és aixı́ que una dosi d’insulina massa baixa pot resultar en nivells de glucosa alts (hiperglucèmia) i no frenar les complicacions que hom pugui tenir a llarg termini, i una dosi massa alta pot resultar en nivells de glucosa baixos (hipoglucèmia) i dur a la pèrdua de consciència o fins i tot coma. PEPPER aprofita el potencial de la intel·ligència artificial per tal de facilitar el càlcul de la dosi adequada d’insulina a través de PepperRec, un sistema recomanador de dosi d’insulina
This work is part of the PEPPER project, a European project of three years of seeking to develop a decision support system to manage it diabetes and which is part of the eXiT research group. The Intelligent Systems and Control Engineering (eXiT) Research Group is a group of the multidisciplinary research of the Institute of Computing and Applications of the University of Girona. The group’s main research focuses on the use of machine intelligence and artificial intelligence learning in decision-making processes. The two branches that comprise the group are Medical (Healthcare) and Energy (Smart cities / Smart grids). The PEPPER project is a mobile application that supports people with type 1 diabetes (T1DM) in order to manage their day-to-day illness. T1DM is an autoimmune disease, the treatment of which requires control daily blood glucose levels by the patient in addition to insulin administration external. Although there is some literature on the calculation of insulin dose and your own experience allows patients to learn what insulin doses work for them Calculation is still tricky and dangerous if not done properly. So much so that too low a dose of insulin can result in high glucose levels (hyperglycemia) and not stop the long term complications, and one Too high a dose can result in low glucose levels (hypoglycemia) and lead to loss of consciousness or even coma. PEPPER leverages the potential of artificial intelligence in order to facilitate the calculation of the appropriate dose of insulin through PepperRec, a insulin dose recommendation system
Format: application/pdf
application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17928
Language: cat
Collection: Enginyeria Informàtica (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Insulina -- Ús terapèutic -- Administració
Insulin -- Therapeutic use -- Administration
eXIT
PEPPER
Cold-Start
Diabetis -- Investigació
Diabetis - Research
Aplicacions mòbils
Title: Estudi i implementació de mètodes per a la resolució del problema Cold-Start en un sistema CBR en el camp de la diabetis de tipus 1.
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors