Item


Estudi paramètric de la resposta freqüencial de la caixa de ressonància de la guitarra

La fabricació de la guitarra clàssica sempre ha estat associada a l’àmbit artesanal, amb coneixements de transmissió generacionals, sovint amb idees preconcebudes o mites de dubtosa credibilitat. La poca industrialització d’aquest sector està directament relacionada amb els escassos estudis tècnics sobre el disseny de la guitarra i la millora del seu so. S’han realitzat algunes publicacions acadèmiques (sobretot en els darrers 15 anys) però es desconeix que les conclusions aportades hagin motivat cap canvi en el disseny o el procés de fabricació aplicat pels luthiers. La motivació de l’estudi és ampliar el camp de coneixement tècnic del disseny de la guitarra podent aportar certs marcs de treball pràctics per el disseny de la guitarra clàssica amb la finalitat que puguin ser aplicats. També, es vol demostrar si algunes de les idees preconcebudes pels luthiers són, o no, certes

The manufacture of the classical guitar has always been associated with the artisan field, with generational transmission knowledge, often with preconceived ideas or myths of dubious credibility. The low industrialization of this sector is directly related to the few technical studies on guitar design and improvement of his sound. Some scholarly publications have been published (especially in recent years) 15 years) but it is unknown that the conclusions reached have led to a change in the design or manufacturing process applied by the luthiers. The motivation of the study is to expand the technical knowledge field of the design guitar can provide certain practical frameworks for the design of the guitar classic so that they can be applied. Also, we want to show if some of the ideas preconceived by the Lutherans are, or are not, true

Manager: Trias Mansilla, Daniel
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Hospital i Brugué, Pol
Date: 2018 June 1
Abstract: La fabricació de la guitarra clàssica sempre ha estat associada a l’àmbit artesanal, amb coneixements de transmissió generacionals, sovint amb idees preconcebudes o mites de dubtosa credibilitat. La poca industrialització d’aquest sector està directament relacionada amb els escassos estudis tècnics sobre el disseny de la guitarra i la millora del seu so. S’han realitzat algunes publicacions acadèmiques (sobretot en els darrers 15 anys) però es desconeix que les conclusions aportades hagin motivat cap canvi en el disseny o el procés de fabricació aplicat pels luthiers. La motivació de l’estudi és ampliar el camp de coneixement tècnic del disseny de la guitarra podent aportar certs marcs de treball pràctics per el disseny de la guitarra clàssica amb la finalitat que puguin ser aplicats. També, es vol demostrar si algunes de les idees preconcebudes pels luthiers són, o no, certes
The manufacture of the classical guitar has always been associated with the artisan field, with generational transmission knowledge, often with preconceived ideas or myths of dubious credibility. The low industrialization of this sector is directly related to the few technical studies on guitar design and improvement of his sound. Some scholarly publications have been published (especially in recent years) 15 years) but it is unknown that the conclusions reached have led to a change in the design or manufacturing process applied by the luthiers. The motivation of the study is to expand the technical knowledge field of the design guitar can provide certain practical frameworks for the design of the guitar classic so that they can be applied. Also, we want to show if some of the ideas preconceived by the Lutherans are, or are not, true
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17931
Language: cat
Collection: Màster en Enginyeria Industrial
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Guitarra
Guitar
Instruments musicals -- Fabricació
Musical instruments -- Construction
Title: Estudi paramètric de la resposta freqüencial de la caixa de ressonància de la guitarra
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors