Item


Projecte d’arrencament del ferm amb amiant i nova urbanització, amb les seves instal·lacions soterrades, de la carretera Barcelona del municipi de Girona.

El carrer de Barcelona és una de les vies principals de la ciutat de Girona que enllaça el centre de la ciutat amb les carreteres N-II i C-65. Durant el procés de construcció del carrer es va emprar l’amiant ja que el seu ús no estava prohibit en aquell moment i la seva utilització donava bones prestacions. En l’any 2005 es va prohibir l’ús de l’amiant en l’obra nova i els processos de manipulació dels elements constructius que continguin l’amiant han d’assegurar el despreniment mínim de partícules. Degut a això les obres de renovació del ferm del carrer de Barcelona s’han limitat a col·locació de la capa de rodolament nova sobre la capa antiga, sense retirar el ferm antic. També la capa amb amiant impossibilita l’ampliació dels serveis urbans que es troben a sota. L’objecte del projecte és dissenyar el mètode i especificar els procediments d’arrencament del paviment del carrer de Barcelona, i també, redimensionar la xarxa de serveis urbans que es troben sota del carrer d’acord amb necessitats actuals

The street of Barcelona is one of the main roads of the city of Girona that connects it downtown with the N-II and C-65 roads. During the process of building the street asbestos was used since its use was not forbidden at the time and hers utilization provided good performance. In 2005 the use of asbestos in the work was banned asbestos-containing construction elements to ensure the minimum release of particles. Due to this the renovation works of the firm street of Barcelona have been limited to placing the new bearing layer on the old layer, without removing the old firm. Also the layer with asbestos makes it impossible the extension of the urban services below. The purpose of the project is to design the method and specify the boot procedures of the pavement of the street of Barcelona, ​​and also, to resize the network of urban services that are below the street in accordance with current needs

Manager: Comas Baron, Jordi
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Kopytov, Igor
Date: 2017 September
Abstract: El carrer de Barcelona és una de les vies principals de la ciutat de Girona que enllaça el centre de la ciutat amb les carreteres N-II i C-65. Durant el procés de construcció del carrer es va emprar l’amiant ja que el seu ús no estava prohibit en aquell moment i la seva utilització donava bones prestacions. En l’any 2005 es va prohibir l’ús de l’amiant en l’obra nova i els processos de manipulació dels elements constructius que continguin l’amiant han d’assegurar el despreniment mínim de partícules. Degut a això les obres de renovació del ferm del carrer de Barcelona s’han limitat a col·locació de la capa de rodolament nova sobre la capa antiga, sense retirar el ferm antic. També la capa amb amiant impossibilita l’ampliació dels serveis urbans que es troben a sota. L’objecte del projecte és dissenyar el mètode i especificar els procediments d’arrencament del paviment del carrer de Barcelona, i també, redimensionar la xarxa de serveis urbans que es troben sota del carrer d’acord amb necessitats actuals
The street of Barcelona is one of the main roads of the city of Girona that connects it downtown with the N-II and C-65 roads. During the process of building the street asbestos was used since its use was not forbidden at the time and hers utilization provided good performance. In 2005 the use of asbestos in the work was banned asbestos-containing construction elements to ensure the minimum release of particles. Due to this the renovation works of the firm street of Barcelona have been limited to placing the new bearing layer on the old layer, without removing the old firm. Also the layer with asbestos makes it impossible the extension of the urban services below. The purpose of the project is to design the method and specify the boot procedures of the pavement of the street of Barcelona, ​​and also, to resize the network of urban services that are below the street in accordance with current needs
Format: application/pdf
application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17932
Language: cat
Collection: Màster en Enginyeria Industrial
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Amiant
Capa de rodolament
Girona
Urbanisme -- Projectes
City planning -- Designs and plans
Paviments
Pavements
Title: Projecte d’arrencament del ferm amb amiant i nova urbanització, amb les seves instal·lacions soterrades, de la carretera Barcelona del municipi de Girona.
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors