Item


Estudi del comportament a flexió d’elements de formigó armats i reforçats amb materials compostos

En els darrers anys, l’ús de materials compostos de matriu polimèrica (en anglès “Fibre Reinforced Polymers”, FRP) s’ha implantat en el sector de la construcció amb formigó armat. Per una banda, els FRP resulten una alternativa adequada a l’acer convencional en aquells casos en els que l’armadura d’acer pot patir corrosió o plantejar problemes com a conseqüència de l’acció de camps electromagnètics. Per altra banda, l’ús dels FRP com a material de reforç estructural en el cas de rehabilitacions planteja nombrosos avantatges, entre els que es destaca la seva bona relació resistència/pes o la seva excel·lent durabilitat. Malgrat que darrerament han aparegut els primers codis de disseny per estructures armades i reforçades amb FRP, encara hi ha una important manca de normalització i uniformització en aquest camp, amb l’agreujant que cada fabricant presenta barres i laminats amb propietats mecàniques i adherents diferents entre elles

In recent years, the use of polymeric matrix composite materials Reinforced Polymers ”, FRP) has been introduced in the concrete construction sector armed. On the one hand, FRPs are a suitable alternative to conventional steel in cases where steel armor may cause corrosion or cause problems as a result of the action of electromagnetic fields. On the other hand, the use of FRP as a structural reinforcement material in the case of rehabs raises numerous questions advantages, among which is its good resistance / weight ratio or yours excellent durability. Although the first codes of. Have appeared lately design for FRP reinforced and reinforced structures, there is still a significant one lack of standardization and standardization in this field, with the aggravation that each manufacturer presents bars and laminates with different mechanical properties and adhesives Between them

Manager: Barris Peña, Cristina
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Bover i Pagès, Arnau
Date: 2017 September 1
Abstract: En els darrers anys, l’ús de materials compostos de matriu polimèrica (en anglès “Fibre Reinforced Polymers”, FRP) s’ha implantat en el sector de la construcció amb formigó armat. Per una banda, els FRP resulten una alternativa adequada a l’acer convencional en aquells casos en els que l’armadura d’acer pot patir corrosió o plantejar problemes com a conseqüència de l’acció de camps electromagnètics. Per altra banda, l’ús dels FRP com a material de reforç estructural en el cas de rehabilitacions planteja nombrosos avantatges, entre els que es destaca la seva bona relació resistència/pes o la seva excel·lent durabilitat. Malgrat que darrerament han aparegut els primers codis de disseny per estructures armades i reforçades amb FRP, encara hi ha una important manca de normalització i uniformització en aquest camp, amb l’agreujant que cada fabricant presenta barres i laminats amb propietats mecàniques i adherents diferents entre elles
In recent years, the use of polymeric matrix composite materials Reinforced Polymers ”, FRP) has been introduced in the concrete construction sector armed. On the one hand, FRPs are a suitable alternative to conventional steel in cases where steel armor may cause corrosion or cause problems as a result of the action of electromagnetic fields. On the other hand, the use of FRP as a structural reinforcement material in the case of rehabs raises numerous questions advantages, among which is its good resistance / weight ratio or yours excellent durability. Although the first codes of. Have appeared lately design for FRP reinforced and reinforced structures, there is still a significant one lack of standardization and standardization in this field, with the aggravation that each manufacturer presents bars and laminates with different mechanical properties and adhesives Between them
Format: application/pdf
application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17935
Language: cat
Collection: Màster en Enginyeria Industrial
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Construcció en formigó
Concrete construction
Formigó armat
Reinforced concrete
Fibre Reinforced Polymers
Title: Estudi del comportament a flexió d’elements de formigó armats i reforçats amb materials compostos
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors