Item


Avaluació de mètodes i matèries actives alternatives a l’ús de l’herbicida glifosat per al control de la flora adventícia en plantes ornamentals de viver

En els darrers anys el control de les males herbes o plantes adventícies, presents en conreus, jardins, camps esportius i altres àrees, ha estat basat en gran part en la utilització de l’herbicida glifosat. Davant la futura restricció del seu ús, prevista pel 2022, ha aparegut la necessitat de trobar mètodes o productes alternatius. Els objectius del present treball s’han determinat en la cerca de mecanismes alternatius a l’ús de l’herbicida glifosat que tinguin un major respecte al medi ambient i a la salut humana, i alhora que també siguin eficaços. Per una banda s’han utilitzat alternatives químiques formulades a partir de matèries actives més naturals, com l’Herbistop creat a partir de l’àcid pelargònic, el Bioempe de l’àcid acètic o bé el Solabiol Herbicida Natural AL de l’àcid caprílic i càpric. Per l’altra banda, també s’ha emprat una alternativa en base un mètode físic, realitzat amb un motocultor

In recent years, weed control or adventitious plants, present in cultivation, gardens, sports fields and other areas, has been largely based on utilization of glyphosate herbicide. With the future restriction of its use, anticipated by 2022, has appeared the need to find alternative methods or products. The objectives of the present work have been determined in the search for alternative mechanisms a the use of the herbicide glyphosate which have a greater respect for the environment and health human and at the same time effective. On the one hand, alternatives have been used chemicals formulated from more natural active substances, such as the Herbistop created in from pelargonic acid, Acetic acid Bioempe or Solabiol Herbicide Natural AL of caprylic and capric acid. On the other hand, an alternative based on one has also been used physical method, performed with a motocultor

Manager: Llorente Cabratosa, Isidre
Masdevall Oliva, Laura
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Adarnius Blanch, Magalí
Date: 2018 June 1
Abstract: En els darrers anys el control de les males herbes o plantes adventícies, presents en conreus, jardins, camps esportius i altres àrees, ha estat basat en gran part en la utilització de l’herbicida glifosat. Davant la futura restricció del seu ús, prevista pel 2022, ha aparegut la necessitat de trobar mètodes o productes alternatius. Els objectius del present treball s’han determinat en la cerca de mecanismes alternatius a l’ús de l’herbicida glifosat que tinguin un major respecte al medi ambient i a la salut humana, i alhora que també siguin eficaços. Per una banda s’han utilitzat alternatives químiques formulades a partir de matèries actives més naturals, com l’Herbistop creat a partir de l’àcid pelargònic, el Bioempe de l’àcid acètic o bé el Solabiol Herbicida Natural AL de l’àcid caprílic i càpric. Per l’altra banda, també s’ha emprat una alternativa en base un mètode físic, realitzat amb un motocultor
In recent years, weed control or adventitious plants, present in cultivation, gardens, sports fields and other areas, has been largely based on utilization of glyphosate herbicide. With the future restriction of its use, anticipated by 2022, has appeared the need to find alternative methods or products. The objectives of the present work have been determined in the search for alternative mechanisms a the use of the herbicide glyphosate which have a greater respect for the environment and health human and at the same time effective. On the one hand, alternatives have been used chemicals formulated from more natural active substances, such as the Herbistop created in from pelargonic acid, Acetic acid Bioempe or Solabiol Herbicide Natural AL of caprylic and capric acid. On the other hand, an alternative based on one has also been used physical method, performed with a motocultor
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17943
Language: cat
Collection: Enginyeria Agroalimentària (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Males herbes -- Control
Weeds -- Control
Herbicida glifosat
Plantes ornamentals -- Conreu
Plants, Ornamental -- Breeding
Title: Avaluació de mètodes i matèries actives alternatives a l’ús de l’herbicida glifosat per al control de la flora adventícia en plantes ornamentals de viver
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors