Item


Computational mechanistic studies of C-H and C-X activated organometallic species with first-row transition metals

During the last decades, computational chemistry has become a resourceful tool in the quest to understand and predict the mechanism and the reactivity of chemical systems. This is especially true in the area of organometallic catalysis, where the computational models used nowadays show better accuracy/computational-cost ratio compared to the ones of a few decades ago. In addition, it has become common practice to rationalize the mechanistic proposals for a specific reaction based on combined computational and experimental evidence. The role of computational chemistry is particularly relevant when there is not enough experimental evidence due to the elusive nature of the intermediate and reactive species. This thesis addresses the calculations performed to determine the mechanism of four different organometallic reactions catalyzed by first-row transition metals that were developed in tight synergic collaboration with the experimental researchers of our group

Durant les últimes dècades, la química computacional s’ha convertit en una eina molt útil per indagar i comprendre els mecanismes que regeixen els sistemes químics. Especialment en l’àrea de la catàlisi organometàl·lica, on els models computacionals poden tenir una bona relació entre precisió / cost computacional. A més, avui en dia es una pràctica habitual racionalitzar propostes mecanístiques, per a una reacció específica, basats en evidències tant computacionals com experimentals. El paper de la química computacional és particularment rellevant en els casos en què no hi ha prou evidència experimental, a causa de la naturalesa evasiva de les espècies intermèdies. Aquesta tesi aborda els càlculs realitzats en la determinació del mecanisme de quatre reaccions organometálicas diferents, catalitzades per metalls de transició de la primera sèrie, que es van desenvolupar en estreta col·laboració amb els investigadors experimentals del nostre grup

Universitat de Girona

Manager: Ribas Salamaña, Xavi
Luis Luis, Josep Maria
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Química
Universitat de Girona. Institut de Química Computacional i Catàlisi
Author: Roldán Gómez, Steven
Date: 2020 January 14
Abstract: During the last decades, computational chemistry has become a resourceful tool in the quest to understand and predict the mechanism and the reactivity of chemical systems. This is especially true in the area of organometallic catalysis, where the computational models used nowadays show better accuracy/computational-cost ratio compared to the ones of a few decades ago. In addition, it has become common practice to rationalize the mechanistic proposals for a specific reaction based on combined computational and experimental evidence. The role of computational chemistry is particularly relevant when there is not enough experimental evidence due to the elusive nature of the intermediate and reactive species. This thesis addresses the calculations performed to determine the mechanism of four different organometallic reactions catalyzed by first-row transition metals that were developed in tight synergic collaboration with the experimental researchers of our group
Durant les últimes dècades, la química computacional s’ha convertit en una eina molt útil per indagar i comprendre els mecanismes que regeixen els sistemes químics. Especialment en l’àrea de la catàlisi organometàl·lica, on els models computacionals poden tenir una bona relació entre precisió / cost computacional. A més, avui en dia es una pràctica habitual racionalitzar propostes mecanístiques, per a una reacció específica, basats en evidències tant computacionals com experimentals. El paper de la química computacional és particularment rellevant en els casos en què no hi ha prou evidència experimental, a causa de la naturalesa evasiva de les espècies intermèdies. Aquesta tesi aborda els càlculs realitzats en la determinació del mecanisme de quatre reaccions organometálicas diferents, catalitzades per metalls de transició de la primera sèrie, que es van desenvolupar en estreta col·laboració amb els investigadors experimentals del nostre grup
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/668858
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17946
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Subject: Computational chemistry
Química computacional
Transition metals
Metalls de transició
Metales de transición
Computational mechanisms
Mecanismes computacionals
Mecanismos computacionales
Catalysis
Catàlisi
Catálisis
C-H activation
Activació d’enllaços C-H
Activación de enlaces C-H
C-X activation
Activació d’enllaços C-X
Activación de enlaces C-X
546 - Química inorgànica
Title: Computational mechanistic studies of C-H and C-X activated organometallic species with first-row transition metals
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors