Item


Lírica trobadoresca a la Corona d’Aragó: estudi de casos

The PhD entitled "Troubadour Lyrics in the Crown of Aragon: case study" offers a detailed census of all those troubadours for whom a link has been proposed with the Crown of Aragon, with fundamental information about the reigns of contact –those who welcomed and promoted, precisely, the Occitan lyric; that is, the reigns of Alphonse I the Chaste, Peter I the Catholic, James I the Conqueror and Peter II the Great-, the compositions that underpin their inclusion in this census and data related to their own pieces. Some issues that exemplify the Occitan case in the Crown of Aragon, and which we have defined as "cases", are, for example, the analysis of the "Catalan" word in lyrical troubadour, an analysis in courtesy terms, more than not in geographic terms. Undoubtedly, the figure of Peire Vidal as the greatest exponent of the lyrical in the times of Alphonse I is one of the most important cases in this PhD, given the magnitude of his work and the long distance that the same troubadour does all around most significant courts of the moment. In this sense, we offer a proposal for the dating of his work related to the Crown of Aragon and, at the same time, a re-reading of it. Finally, the last case exposed to the PhD deals with the figure of Peter II the Great, as a patron. In this case, the image of the monarch, often in the shadow of the golden age of his father, James I, has not been appropriately valued or, at least, his work as a patron was not considered, as we said, which could well resemble that of his great-grandfather, Alphonse I the Chaste

La tesi titulada “Lírica trobadoresca a la Corona d’Aragó: estudi de casos” ofereix un cens detallat de tots aquells trobadors per als quals s’ha proposat algun vincle amb la Corona d’Aragó, amb informació fonamental sobre els regnats de contacte –aquells que van acollir i promoure, precisament, la lírica occitana; això és, els regnats d’Alfons I el Cast, Pere I el Catòlic, Jaume I el Conqueridor i Pere II el Gran-, les composicions que fonamenten llur inclusió en aquest cens i dades relatives a les pròpies peces. Algunes qüestions que exemplifiquen el cas occità a la Corona d’Aragó, i que hem definit com a “casos”, són, per exemple, l’anàlisi del mot “català” en la lírica trobadoresca, una anàlisi en termes cortesos, més que no pas en termes geogràfics. Sens dubte, la figura de Peire Vidal com a màxim exponent de la lírica en temps d’Alfons I és un dels casos més rellevants en aquesta tesi, donada la magnitud de la seva obra i el llarg recorregut que el mateix trobador fa arreu de les corts més significatives del moment; en aquest sentit, oferim una proposta de datació de l’obra relacionada amb la Corona d’Aragó i, alhora, una relectura de la mateixa. Finalment, el darrer cas exposat a la tesi tracta la figura de Pere II el Gran, en tant que mecenes; en aquest cas, la imatge del monarca, sovint a l’ombra de l’època daurada del seu pare, Jaume I, no ha estat prou valorada o, si més no, no se n’havia contemplat la tasca de mecenes, com dèiem, que bé podria assemblar-se a la del seu besavi, Alfons I el Cast

Universitat de Girona

Manager: Cabré, Míriam
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Filologia i Comunicació
Universitat de Girona. Institut de Llengua i Cultura Catalanes
Author: Viñolas i Solés, Mariona
Date: 2017 April 16
Abstract: The PhD entitled "Troubadour Lyrics in the Crown of Aragon: case study" offers a detailed census of all those troubadours for whom a link has been proposed with the Crown of Aragon, with fundamental information about the reigns of contact –those who welcomed and promoted, precisely, the Occitan lyric; that is, the reigns of Alphonse I the Chaste, Peter I the Catholic, James I the Conqueror and Peter II the Great-, the compositions that underpin their inclusion in this census and data related to their own pieces. Some issues that exemplify the Occitan case in the Crown of Aragon, and which we have defined as "cases", are, for example, the analysis of the "Catalan" word in lyrical troubadour, an analysis in courtesy terms, more than not in geographic terms. Undoubtedly, the figure of Peire Vidal as the greatest exponent of the lyrical in the times of Alphonse I is one of the most important cases in this PhD, given the magnitude of his work and the long distance that the same troubadour does all around most significant courts of the moment. In this sense, we offer a proposal for the dating of his work related to the Crown of Aragon and, at the same time, a re-reading of it. Finally, the last case exposed to the PhD deals with the figure of Peter II the Great, as a patron. In this case, the image of the monarch, often in the shadow of the golden age of his father, James I, has not been appropriately valued or, at least, his work as a patron was not considered, as we said, which could well resemble that of his great-grandfather, Alphonse I the Chaste
La tesi titulada “Lírica trobadoresca a la Corona d’Aragó: estudi de casos” ofereix un cens detallat de tots aquells trobadors per als quals s’ha proposat algun vincle amb la Corona d’Aragó, amb informació fonamental sobre els regnats de contacte –aquells que van acollir i promoure, precisament, la lírica occitana; això és, els regnats d’Alfons I el Cast, Pere I el Catòlic, Jaume I el Conqueridor i Pere II el Gran-, les composicions que fonamenten llur inclusió en aquest cens i dades relatives a les pròpies peces. Algunes qüestions que exemplifiquen el cas occità a la Corona d’Aragó, i que hem definit com a “casos”, són, per exemple, l’anàlisi del mot “català” en la lírica trobadoresca, una anàlisi en termes cortesos, més que no pas en termes geogràfics. Sens dubte, la figura de Peire Vidal com a màxim exponent de la lírica en temps d’Alfons I és un dels casos més rellevants en aquesta tesi, donada la magnitud de la seva obra i el llarg recorregut que el mateix trobador fa arreu de les corts més significatives del moment; en aquest sentit, oferim una proposta de datació de l’obra relacionada amb la Corona d’Aragó i, alhora, una relectura de la mateixa. Finalment, el darrer cas exposat a la tesi tracta la figura de Pere II el Gran, en tant que mecenes; en aquest cas, la imatge del monarca, sovint a l’ombra de l’època daurada del seu pare, Jaume I, no ha estat prou valorada o, si més no, no se n’havia contemplat la tasca de mecenes, com dèiem, que bé podria assemblar-se a la del seu besavi, Alfons I el Cast
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/668984
Document access: http://hdl.handle.net/10256/18072
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Subject: Lírica trobadoresca
Lírica trovadoresca
Troubadour lyrics
Trobadors
Trovadores
Troubadours
Poesia provençal
Poesía provenzal
Provençal poetry
Poesia medieval
Poesía medieval
Medieval poetry
Literatura occitana
Occitan literature
Corona d’Aragó
Crown of Aragon
81 - Lingüística i llengües
82 - Literatura
93 - Història. Ciències auxiliars de la història. Història local
Title: Lírica trobadoresca a la Corona d’Aragó: estudi de casos
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors