Item


Els prats de dall de la terra baixa catalana. Caracterització geobotànica, valoració agroambiental i estudi de les relacions fitosociològiques entre els prats dalladors de l’Europa occidental

The hay meadows in the Mediterranean region of Catalonia. Geobotanical characterisation, agri-environmental assessment, and study of the phytosociological relationships between hay meadows in Western Europe We locate and describe geobotanically and agro-environmentally the hay meadows in the Mediterranean region of Catalonia and the surrounding Central European region, one of the traditional crops with the greatest cultural, agricultural and natural interest of Catalonia. The text is structured into 5 chapters. 1. Introduction: We clarify and define nomenclatural aspects of the term “prats de dall” (hay meadow) and we explain the historical evolution of the meadow area in the Catalan Mediterranean region, from its origins to the present. 2. Mapping: We delimit the study area and describe the geobotanical characteristics of each inventory meadow. 3. Flora: We present the floral catalogue of the hay meadows in the study area (809 taxa, 17 are new for the flora of Catalonia). 4. Vegetation: We study the syntaxa of the study area geobotanically and compare them with the rest of the meadows in Western Europe. We analyze 211 syntaxa and characterize 80 (30 new). 5. Meadow management: We indicate the main agricultural and livestock techniques for maintaining, improving and restoring the hay meadows in the study area.

Localitzem i descrivim geobotànicament i agroambientalment els prats de dall de la terra baixa catalana i de la muntanya mitjana adjacent, un dels cultius tradicionals amb més interès cultural, agrícola i natural de Catalunya. El text s’estructura en 5 capítols. 1. Introducció: aclarim aspectes nomenclaturals sobre el terme “prat de dall” i expliquem l’evolució històrica de la superfície pradenca a la regió mediterrània catalana, des dels seus orígens fins a l’actualitat. 2. Cartografia: delimitem l’àrea d’estudi i descrivim les característiques geobotàniques de cada prat inventariat. 3. Flora: presentem el catàleg florístic dels prats de l’àrea d’estudi (809 tàxons, 17 nous per a la flora de Catalunya). 4. Vegetació: estudiem geobotànicament els sintàxons de l’àrea d’estudi i els comparem amb la resta de prats de dall de l’Europa occidental. Analitzem 211 sintàxons i en caracteritzem 80 (30 nous). 5. Gestió pradenca: indiquem les principals tècniques agropecuàries per al manteniment, la millora i la restauració dels prats de dall de l’àrea d’estudi.

Universitat de Girona

Manager: Vilar Sais, Lluís
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals
Author: Mercadal i Corominas, Gabriel
Date: 2019 November 13
Abstract: The hay meadows in the Mediterranean region of Catalonia. Geobotanical characterisation, agri-environmental assessment, and study of the phytosociological relationships between hay meadows in Western Europe We locate and describe geobotanically and agro-environmentally the hay meadows in the Mediterranean region of Catalonia and the surrounding Central European region, one of the traditional crops with the greatest cultural, agricultural and natural interest of Catalonia. The text is structured into 5 chapters. 1. Introduction: We clarify and define nomenclatural aspects of the term “prats de dall” (hay meadow) and we explain the historical evolution of the meadow area in the Catalan Mediterranean region, from its origins to the present. 2. Mapping: We delimit the study area and describe the geobotanical characteristics of each inventory meadow. 3. Flora: We present the floral catalogue of the hay meadows in the study area (809 taxa, 17 are new for the flora of Catalonia). 4. Vegetation: We study the syntaxa of the study area geobotanically and compare them with the rest of the meadows in Western Europe. We analyze 211 syntaxa and characterize 80 (30 new). 5. Meadow management: We indicate the main agricultural and livestock techniques for maintaining, improving and restoring the hay meadows in the study area.
Localitzem i descrivim geobotànicament i agroambientalment els prats de dall de la terra baixa catalana i de la muntanya mitjana adjacent, un dels cultius tradicionals amb més interès cultural, agrícola i natural de Catalunya. El text s’estructura en 5 capítols. 1. Introducció: aclarim aspectes nomenclaturals sobre el terme “prat de dall” i expliquem l’evolució històrica de la superfície pradenca a la regió mediterrània catalana, des dels seus orígens fins a l’actualitat. 2. Cartografia: delimitem l’àrea d’estudi i descrivim les característiques geobotàniques de cada prat inventariat. 3. Flora: presentem el catàleg florístic dels prats de l’àrea d’estudi (809 tàxons, 17 nous per a la flora de Catalunya). 4. Vegetació: estudiem geobotànicament els sintàxons de l’àrea d’estudi i els comparem amb la resta de prats de dall de l’Europa occidental. Analitzem 211 sintàxons i en caracteritzem 80 (30 nous). 5. Gestió pradenca: indiquem les principals tècniques agropecuàries per al manteniment, la millora i la restauració dels prats de dall de l’àrea d’estudi.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/669044
Document access: http://hdl.handle.net/10256/18093
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Prats de dall
Hay meadows
Prados de siega
Gestió ambiental
Environmental management
Gestión ambiental
Flora
Vegetació
Vegetation
Vegetación
Catalunya
Catalonia
Europa occidental
Western Europe
504 - Ciències del medi ambient
Title: Els prats de dall de la terra baixa catalana. Caracterització geobotànica, valoració agroambiental i estudi de les relacions fitosociològiques entre els prats dalladors de l’Europa occidental
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors