Item


La expresión de la polaridad en las lenguas románicas = L’expressió de la polaritat a les llengües romàniques

La realització d’aquest treball és fruit de les classes teòriques i pràctiques i dels exercicis duts a terme a l’assignatura ’Eines del filòleg’ (3102G00037), impartida per la professora Montse Batllori, a la Universitat de Girona en el curs 2019-2020 (tant en una primera fase presencial, com en una segona etapa de classes telemàtiques)

Traducció de la versió catalana a càrrec de l’alumne de l’assignatura, Joan Pons i Puig

Este estudio se centra primordialmente en la polaridad positiva y negativa de las lenguas románicas y, más concretamente, del español y del catalán. En la elaboración del presente trabajo se tienen en cuenta fundamentalmente sus usos y evolución en ambas lenguas. Asimismo, de forma general, también se examina el comportamiento de la polaridad en otras lenguas románicas (aragonés, asturiano, occitano, francés e italiano, entre otras). Seguidamente se tratan los activadores y los marcadores de polaridad analizando su origen etimológico, evolución y distribución geográfica. Para ello se utilizan distintos corpus, diccionarios y gramáticas de referencia. A continuación, se estudia el comportamiento y los diferentes contextos de la negación anticipada. También se tratan los conceptos de la alternancia negativa y la doble negación especificando sus características generales y comparando sus diferencias. Finalmente se describe el fenómeno lingüístico de la negación expletiva y se matizan los diversos contextos en que se puede emplea

Aquest estudi examina principalment la polaritat positiva i negativa de les llengües romàniques i, més concretament, de l’espanyol i del català. Per a l’elaboració del treball s’han tingut en compte fonamentalment els usos i l’evolució d’ambdues llengües. Això no obstant, generalment, també s’ha examinat el comportament de la polaritat a les altres llengües romàniques (l’aragonès, l’asturià, l’occità, el francès i l’italià, entre d’altres). Tot seguit, hem tractat els activadors i els marcadors de polaritat per analitzar-ne l’origen etimològic, l’evolució i la distribució geogràfica. Per dur-ho a terme hem emprat diversos corpus, diccionaris i gramàtiques de referència. Alhora, hem estudiat el comportament i els diferents contextos de la negació anticipada. També tractem els conceptes de l’alternança negativa i la doble negació especificant-ne les característiques generals i comprovant-ne les diferències. En darrer terme, hem descrit el fenomen lingüístic de la negació expletiva i hem matisat els diversos contextos en què es pot emprar

Universitat de Girona

Author: Arboleas, Sergi
Batllori Dillet, Montse
Cama, Eva
Cartagena, Carolina
Cufí Vilà, Natàlia
Molino, Natàlia del
Fuentes, Antonio
Gómez, Mireia
Graboleda Reyes, Júlia
Jordan, Samaria
Lladó Sedó, Arnau
Martínez, Anna
Medina, Laia
Pons i Puig, Joan
Respecta, Marc
Roqué, Júlia
Sanz, Sergi
Urgell, Paula
Yanes Núñez, Martha María
Date: 2020 June
Abstract: La realització d’aquest treball és fruit de les classes teòriques i pràctiques i dels exercicis duts a terme a l’assignatura ’Eines del filòleg’ (3102G00037), impartida per la professora Montse Batllori, a la Universitat de Girona en el curs 2019-2020 (tant en una primera fase presencial, com en una segona etapa de classes telemàtiques)
Traducció de la versió catalana a càrrec de l’alumne de l’assignatura, Joan Pons i Puig
Este estudio se centra primordialmente en la polaridad positiva y negativa de las lenguas románicas y, más concretamente, del español y del catalán. En la elaboración del presente trabajo se tienen en cuenta fundamentalmente sus usos y evolución en ambas lenguas. Asimismo, de forma general, también se examina el comportamiento de la polaridad en otras lenguas románicas (aragonés, asturiano, occitano, francés e italiano, entre otras). Seguidamente se tratan los activadores y los marcadores de polaridad analizando su origen etimológico, evolución y distribución geográfica. Para ello se utilizan distintos corpus, diccionarios y gramáticas de referencia. A continuación, se estudia el comportamiento y los diferentes contextos de la negación anticipada. También se tratan los conceptos de la alternancia negativa y la doble negación especificando sus características generales y comparando sus diferencias. Finalmente se describe el fenómeno lingüístico de la negación expletiva y se matizan los diversos contextos en que se puede emplea
Aquest estudi examina principalment la polaritat positiva i negativa de les llengües romàniques i, més concretament, de l’espanyol i del català. Per a l’elaboració del treball s’han tingut en compte fonamentalment els usos i l’evolució d’ambdues llengües. Això no obstant, generalment, també s’ha examinat el comportament de la polaritat a les altres llengües romàniques (l’aragonès, l’asturià, l’occità, el francès i l’italià, entre d’altres). Tot seguit, hem tractat els activadors i els marcadors de polaritat per analitzar-ne l’origen etimològic, l’evolució i la distribució geogràfica. Per dur-ho a terme hem emprat diversos corpus, diccionaris i gramàtiques de referència. Alhora, hem estudiat el comportament i els diferents contextos de la negació anticipada. També tractem els conceptes de l’alternança negativa i la doble negació especificant-ne les característiques generals i comprovant-ne les diferències. En darrer terme, hem descrit el fenomen lingüístic de la negació expletiva i hem matisat els diversos contextos en què es pot emprar
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/18095
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Polaritat (Lingüística)
Polarity (Linguistics)
Gramàtica comparada i general -- Negacions
Grammar, Comparative and general -- Negatives
Castellà -- Negacions
Spanish language -- Negatives
Català -- Negacions
Catalan -- Negatives
Llengües romàniques
Romance languages
Title: La expresión de la polaridad en las lenguas románicas = L’expressió de la polaritat a les llengües romàniques
Type: info:eu-repo/semantics/workingPaper
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors