Item


Aliatges magnètics nanocristal·lins de base ferro i aliatges Heusler: producció i caracterització

This work is focused on the production and characterization of: (1) Fe based nanocrystalline soft magnetic materials of NANOPERM and HITPERM families and (2) Heusler magnetic shape memory alloys. Within the first typology, the alloy analyzed is Fe(80)X(7)B(12)Cu(1) (X=Nb, Ni(70)Zr(30)) (NANOPERM) and the effects of the milling device in structural, thermic and magnetic characteristics are compared. In HITPERM family the alloy under study is Fe(85-x)Co(x)Nb(6)B(9) (x=10, 20). In this case, the effect of Co content in structure and magnetic and thermic behavior after 80h of milling is compared. In Heusler alloys, the creation of crystallographic information files (CIF) of the different crystallographic structures exhibited by austenite and martensite phases is performed. These files are used to fulfill a Rietveld analysis using MAUD software

En aquest treball es duu a terme la producció i la caracterització de (1) materials nanocristal·lins de base Fe magnèticament tous de les famílies NANOPERM i HITPERM i (2) materials magnètics amb memòria de forma tipus Heusler. De la primera tipologia de materials s’analitza el Fe(80)X(7)B(12)Cu(1) (X=Nb, Ni(70)Zr(30)) (NANOPERM) del qual es compara l’efecte que té l’aparell de mòlta en les característiques estructurals, tèrmiques i magnètiques de l’aliatge. Dins dels HITPERM s’estudia el Fe(85-x)Co(x)Nb(6)B(9) (x=10, 20). Es compara l’efecte del contingut de Co en l’estructura i les propietats tèrmiques i magnètiques transcorreguda una mòlta de 80h. En els aliatges Heusler es procedeix a la creació de fitxers d’informació estructural (CIF) de les diferents estructures cristal·logràfiques de les fases austenita i martensita que presenten aquests materials, per a utilitzar-los en un anàlisi mitjançant el mètode de Rietveld emprant el programari MAUD

Universitat de Girona

Manager: Suñol Martínez, Joan Josep
Escoda i Acero, Ma. Lluïsa
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Física
Author: Carrillo Berlanga, Albert
Date: 2020 January 17
Abstract: This work is focused on the production and characterization of: (1) Fe based nanocrystalline soft magnetic materials of NANOPERM and HITPERM families and (2) Heusler magnetic shape memory alloys. Within the first typology, the alloy analyzed is Fe(80)X(7)B(12)Cu(1) (X=Nb, Ni(70)Zr(30)) (NANOPERM) and the effects of the milling device in structural, thermic and magnetic characteristics are compared. In HITPERM family the alloy under study is Fe(85-x)Co(x)Nb(6)B(9) (x=10, 20). In this case, the effect of Co content in structure and magnetic and thermic behavior after 80h of milling is compared. In Heusler alloys, the creation of crystallographic information files (CIF) of the different crystallographic structures exhibited by austenite and martensite phases is performed. These files are used to fulfill a Rietveld analysis using MAUD software
En aquest treball es duu a terme la producció i la caracterització de (1) materials nanocristal·lins de base Fe magnèticament tous de les famílies NANOPERM i HITPERM i (2) materials magnètics amb memòria de forma tipus Heusler. De la primera tipologia de materials s’analitza el Fe(80)X(7)B(12)Cu(1) (X=Nb, Ni(70)Zr(30)) (NANOPERM) del qual es compara l’efecte que té l’aparell de mòlta en les característiques estructurals, tèrmiques i magnètiques de l’aliatge. Dins dels HITPERM s’estudia el Fe(85-x)Co(x)Nb(6)B(9) (x=10, 20). Es compara l’efecte del contingut de Co en l’estructura i les propietats tèrmiques i magnètiques transcorreguda una mòlta de 80h. En els aliatges Heusler es procedeix a la creació de fitxers d’informació estructural (CIF) de les diferents estructures cristal·logràfiques de les fases austenita i martensita que presenten aquests materials, per a utilitzar-los en un anàlisi mitjançant el mètode de Rietveld emprant el programari MAUD
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/669074
Document access: http://hdl.handle.net/10256/18111
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Aliatge mecànic
Mechanical alloying
Aleación mecánica
Aliatges nanocristal·lins
Nanocrystalline alloys
Aleaciones nanocristalinas
Aliatges Heusler
Heusler alloys
Aleaciones Heusler
Aliatges magnètics
Magnetic alloys
Aleaciones magnéticas
Estructura cristal·lina
Crystalline structure
Estructura cristalina
Materials nanocristal·lins
Nanocrystalline materials
Materiales nanocristalinos
53 - Física
54 - Química
620 - Assaig de materials. Materials comercials. Economia de l’energia
Title: Aliatges magnètics nanocristal·lins de base ferro i aliatges Heusler: producció i caracterització
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors