Item


Anàlisi de les revistes indexades al Journal of Citation Reports del Social Science Citation Index. Període 1997-2005

En aquest estat de la qüestió, s’hi presenten els resultats d’una anàlisi sobre l’evolució i les característiques principals de les revistes de geografia incloses al Journal of Citation Reports dins de la versió del Social Science Citation Index i, per tant, amb factor d’impacte. El període d’estudi escollit ha estat el que va de 1997 a 2005, és a dir, al llarg dels darrers nou anys amb dades disponibles. En total, hi han aparegut incloses trenta-nou revistes, una bona part de les quals ha romàs a la llista durant tot el temps estudiat. Hi ha hagut deu publicacions que han estat situades entre les cinc amb més factor d’impacte de cada any, i cap no ha estat la primera més de dos anys seguits. S’han trobat divuit temàtiques diferents en el conjunt de les revistes, en destaquen les de caire generalista i les de geografia econòmica i regional. Una gran majoria dels volums està publicada per editorials, Blackwell Publishing n’és la més destacada. L’origen de les revistes és clarament anglosaxó, només n’hi trobem dues d’escrites en una altra llengua. La segona part de l’article descriu totes les publicacions contemplades en els nou anys estudiats, amb una petita ressenya de cadascuna

En este estado de la cuestión, se presentan los resultados de un análisis sobre la evolución y las características principales de las revistas de geografía incluidas en el Journal of Citation Reports dentro de la versión del Social Science Citation Index y, por tanto, con factor de impacto. El período de estudio escogido ha sido de 1997 a 2005, es decir, a lo largo de los últimos nueve años de los que se dispone de datos. En total, han aparecido incluidas trenta y nueve revistas; de éstas, una buena parte han permanecido en la lista durante todos los años estudiados. Diez publicaciones han estado situadas entre las cinco con mayor factor de impacto de cada año, y ninguna de ellas ha permanecido la primera más de dos años. Se han identificado dieciocho temáticas diferentes en el conjunto de las publicaciones, destacando las de ámbito generalista y las de geografía económica i regional. Una gran mayoría de las revistas están publicadas por editoriales, siendo Blackwell Publishing la más destacada. El origen de las revistas es claramente anglosajón, solamente dos están publicadas en otra lengua. En la segunda parte del artículo, se describen todas las revistas contempladas en los nueve años de estudio, con una pequeña reseña de cada una de ellas

Dans cet état de la question, on présente les résultats d’une analyse sur l’évolution des principales caractéristiques des revues de géographie incluses dans le Journal of Citation Reports dans la version du Social Science Citation Index, c’est-à-dire, celles avec un facteur d’impact. La période d’étude choisie a été de 1997 à 2005, c’est-à-dire tout au long des dernières neuf années de ceux que dispose de données. Au total ils sont apparus 39 revues de celles-ci une bonne partie sont restés dans le listage pendant toutes les années étudiées. Dix publications ont été situées entre les cinq avec plus grand facteur d’impact de chaque année, et aucune d’entre elles n’est restée la première plus de deux ans. On a identifié 18 thèmes différents dans l’ensemble des publications, soulignant celles de domaine généraliste et celles de géographie économique. Une grande majorité des revues sont publiées par des éditoriaux, la plus remarquable étant Blackwell Publishing. L’origine des revues est clairement anglo-saxonne, seulement deux sont publiées dans une autre langue. Dans la deuxième partie de l’article, on décrit toutes les revues contemplées dans les neuf ans d’étude, avec une petite description de chacune d’elles

In this paper, the evolution and main characteristics of the geography journals included in the Journal of Citation Reports of the Social Science Citation Index are presented. The study period encompasses the period between 1997 and 2005. A total of 39 journals have been included, and an important proportion of those have remained along the study period. A total of ten journals have been located between the five more important of every year and not one has been the most important more than two years. 18 topics have been identified, generalists, economics and regional being the most important ones. The majority of the journals have been published by commercial publishers, Blackwell being the most present. The origin of the journals is clearly Anglo-Saxon with only two journals edited in other languages. The second part of the paper describes all the journals cited together with a short review of each

© Documents d’Anàlisi Geogràfica, 2007, núm. 50, p. 51-72

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia

Author: Barriocanal Lozano, Carles
Crous i Bou, Anna
Varga, Diego
Vila Subirós, Josep
Date: 2007
Abstract: En aquest estat de la qüestió, s’hi presenten els resultats d’una anàlisi sobre l’evolució i les característiques principals de les revistes de geografia incloses al Journal of Citation Reports dins de la versió del Social Science Citation Index i, per tant, amb factor d’impacte. El període d’estudi escollit ha estat el que va de 1997 a 2005, és a dir, al llarg dels darrers nou anys amb dades disponibles. En total, hi han aparegut incloses trenta-nou revistes, una bona part de les quals ha romàs a la llista durant tot el temps estudiat. Hi ha hagut deu publicacions que han estat situades entre les cinc amb més factor d’impacte de cada any, i cap no ha estat la primera més de dos anys seguits. S’han trobat divuit temàtiques diferents en el conjunt de les revistes, en destaquen les de caire generalista i les de geografia econòmica i regional. Una gran majoria dels volums està publicada per editorials, Blackwell Publishing n’és la més destacada. L’origen de les revistes és clarament anglosaxó, només n’hi trobem dues d’escrites en una altra llengua. La segona part de l’article descriu totes les publicacions contemplades en els nou anys estudiats, amb una petita ressenya de cadascuna
En este estado de la cuestión, se presentan los resultados de un análisis sobre la evolución y las características principales de las revistas de geografía incluidas en el Journal of Citation Reports dentro de la versión del Social Science Citation Index y, por tanto, con factor de impacto. El período de estudio escogido ha sido de 1997 a 2005, es decir, a lo largo de los últimos nueve años de los que se dispone de datos. En total, han aparecido incluidas trenta y nueve revistas; de éstas, una buena parte han permanecido en la lista durante todos los años estudiados. Diez publicaciones han estado situadas entre las cinco con mayor factor de impacto de cada año, y ninguna de ellas ha permanecido la primera más de dos años. Se han identificado dieciocho temáticas diferentes en el conjunto de las publicaciones, destacando las de ámbito generalista y las de geografía económica i regional. Una gran mayoría de las revistas están publicadas por editoriales, siendo Blackwell Publishing la más destacada. El origen de las revistas es claramente anglosajón, solamente dos están publicadas en otra lengua. En la segunda parte del artículo, se describen todas las revistas contempladas en los nueve años de estudio, con una pequeña reseña de cada una de ellas
Dans cet état de la question, on présente les résultats d’une analyse sur l’évolution des principales caractéristiques des revues de géographie incluses dans le Journal of Citation Reports dans la version du Social Science Citation Index, c’est-à-dire, celles avec un facteur d’impact. La période d’étude choisie a été de 1997 à 2005, c’est-à-dire tout au long des dernières neuf années de ceux que dispose de données. Au total ils sont apparus 39 revues de celles-ci une bonne partie sont restés dans le listage pendant toutes les années étudiées. Dix publications ont été situées entre les cinq avec plus grand facteur d’impact de chaque année, et aucune d’entre elles n’est restée la première plus de deux ans. On a identifié 18 thèmes différents dans l’ensemble des publications, soulignant celles de domaine généraliste et celles de géographie économique. Une grande majorité des revues sont publiées par des éditoriaux, la plus remarquable étant Blackwell Publishing. L’origine des revues est clairement anglo-saxonne, seulement deux sont publiées dans une autre langue. Dans la deuxième partie de l’article, on décrit toutes les revues contemplées dans les neuf ans d’étude, avec une petite description de chacune d’elles
In this paper, the evolution and main characteristics of the geography journals included in the Journal of Citation Reports of the Social Science Citation Index are presented. The study period encompasses the period between 1997 and 2005. A total of 39 journals have been included, and an important proportion of those have remained along the study period. A total of ten journals have been located between the five more important of every year and not one has been the most important more than two years. 18 topics have been identified, generalists, economics and regional being the most important ones. The majority of the journals have been published by commercial publishers, Blackwell being the most present. The origin of the journals is clearly Anglo-Saxon with only two journals edited in other languages. The second part of the paper describes all the journals cited together with a short review of each
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/1841
Language: cat
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Collection: Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/view/86621/111635
Grup de Recerca Medi Ambient i Tecnologies de la Informació Geogràfica
Is part of: © Documents d’Anàlisi Geogràfica, 2007, núm. 50, p. 51-72
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Ciències socials -- Revistes -- Índexs
Social sciences -- Journals -- Indexes
Title: Anàlisi de les revistes indexades al Journal of Citation Reports del Social Science Citation Index. Període 1997-2005
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors