Item


Resilience of aquatic metacommunities: implications for disturbance recovery

During the last years, there has been an increase in the number and intensity of disturbances, and their consequences related with global change, which have corroborated the already forecasted scenarios. One example are wildfires, which are expected to increase both in intensity and extension in the near future. However, although the extensive research carried out to understand wildfire impacts, there is still a lack of knowledge regarding its consequences on freshwater temporary ponds. These temporary habitats constitute small biodiversity reservoirs, holding singular and iconic fauna. Nowadays, these habitats are endangered mostly due to habitat loss. Consequently, to cope with the future climatic scenario, which predicts an increase in wildfire disturbances as well as greater habitat loss, it becomes mandatory to better comprehend and study wildfire impacts on these small biodiversity jewels.Throghout this thesis I study the Jonquera wildfire consequences on the Albera temporary ponds

Durant els últims anys, l’increment de pertorbacions lligades al context de canvi global està corroborant cada dia els pronòstics més negatius. En aquesta mateixa línia, i en relació a les pertorbacions d’abast regional com els incendis, les prediccions no fan res més que pronosticar-ne un augment, tant en la intensitat com en l’extensió. Tanmateix, tot i la gran quantitat de recerca sobre els impactes dels incendis se sap poc en relació al seu impacte sobre els estanys temporanis d’aigua dolça. Aquests, constitueixen un reservori de biodiversitat únic i molt valuós en les regions com la Mediterrània i actualment es troben greument amenaçats a causa de la seva desaparició. En conseqüència, davant de les futures perspectives climàtiques d’increment dels incendis i d’una major pèrdua d’habitat, esdevé cabdal conèixer quins són els impactes dels incendis sobre els estanys temporanis mediterranis. En aquesta tesi s’aprofundeix en els afectes de l’incendi de la Jonquera sobre els estanys temporanis de l’Albera

Universitat de Girona

Manager: Gascón Garcia, Stéphanie
Boix Masafret, Dani
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals
Universitat de Girona. Institut d’Ecologia Aquàtica
Author: Cunillera-Montcusí, David
Date: 2020 February 21
Abstract: During the last years, there has been an increase in the number and intensity of disturbances, and their consequences related with global change, which have corroborated the already forecasted scenarios. One example are wildfires, which are expected to increase both in intensity and extension in the near future. However, although the extensive research carried out to understand wildfire impacts, there is still a lack of knowledge regarding its consequences on freshwater temporary ponds. These temporary habitats constitute small biodiversity reservoirs, holding singular and iconic fauna. Nowadays, these habitats are endangered mostly due to habitat loss. Consequently, to cope with the future climatic scenario, which predicts an increase in wildfire disturbances as well as greater habitat loss, it becomes mandatory to better comprehend and study wildfire impacts on these small biodiversity jewels.Throghout this thesis I study the Jonquera wildfire consequences on the Albera temporary ponds
Durant els últims anys, l’increment de pertorbacions lligades al context de canvi global està corroborant cada dia els pronòstics més negatius. En aquesta mateixa línia, i en relació a les pertorbacions d’abast regional com els incendis, les prediccions no fan res més que pronosticar-ne un augment, tant en la intensitat com en l’extensió. Tanmateix, tot i la gran quantitat de recerca sobre els impactes dels incendis se sap poc en relació al seu impacte sobre els estanys temporanis d’aigua dolça. Aquests, constitueixen un reservori de biodiversitat únic i molt valuós en les regions com la Mediterrània i actualment es troben greument amenaçats a causa de la seva desaparició. En conseqüència, davant de les futures perspectives climàtiques d’increment dels incendis i d’una major pèrdua d’habitat, esdevé cabdal conèixer quins són els impactes dels incendis sobre els estanys temporanis mediterranis. En aquesta tesi s’aprofundeix en els afectes de l’incendi de la Jonquera sobre els estanys temporanis de l’Albera
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/669784
Document access: http://hdl.handle.net/10256/18566
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Subject: Limnologia
Limnología
Limnology
Ecologia
Ecología
Ecology
Incendis forestals
Incendios forestales
Wildfire
Metacomunitat ecològica
Metacomunidad ecológica
Ecologic metacommunity
Resiliència
Resiliencia
Resilience
Estanys temporanis
Estanques temporales
Temporary ponds
Mediterrani
Mediterráneo
Mediterranean
502 - Natura. Estudi, conservació i protecció de la natura
504 - Ciències del medi ambient
574 - Ecologia general i biodiversitat
Title: Resilience of aquatic metacommunities: implications for disturbance recovery
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors