Item


Projecte Expressa’t!. El teatre com a recurs educatiu per a l’aprenentage de segones llengües

El present treball constitueix una exposició teòrica de l’ús de la dramatització com a recurs educatiu en col·lectius vulnerables com són els de les dones estrangeres, per a l’aprenentatge de segones llengües. Mostrant els punts essencials a tenir en compte durant el procés d’ensenyament i aprenentatge en l’edat adulta, focalitzant les energies en la investigació de la utilització del teatre com a recurs per a la millora de l’ús del català, tenint en compte les seves competències. A partir d’aquesta anàlisi, es porta a terme una proposta didàctica recollida en el projecte Expressa’t!, la qual té com a finalitat principal millorar la fluïdesa verbal d’aquestes dones estrangeres amb dificultats en la llengua catalana a través d’activitats lúdiques-dramàtiques

The present work constitutes a theoretic exposure of the use of the dramatization as an educational resource at vulnerable communities and are of the foreign wives, for the learning of second tongues. Showing the essential points at taking into account during the process of education and learning at the age adult, focusing the energies at the inquest of the utilization of the theatre as a resource for the improvement of the use of the Catalan, and taking into account his competences. From this analysis, carries out a didactic proposal collected at the project Express you!, which has as a principal purpose improve the verbal fluidity of these foreign wives with difficulties at the Catalan tongue through playful-dramatic activities

Manager: Pujol i Fabrelles, David
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Moner Corbera, Maria
Date: 2020 June 8
Abstract: El present treball constitueix una exposició teòrica de l’ús de la dramatització com a recurs educatiu en col·lectius vulnerables com són els de les dones estrangeres, per a l’aprenentatge de segones llengües. Mostrant els punts essencials a tenir en compte durant el procés d’ensenyament i aprenentatge en l’edat adulta, focalitzant les energies en la investigació de la utilització del teatre com a recurs per a la millora de l’ús del català, tenint en compte les seves competències. A partir d’aquesta anàlisi, es porta a terme una proposta didàctica recollida en el projecte Expressa’t!, la qual té com a finalitat principal millorar la fluïdesa verbal d’aquestes dones estrangeres amb dificultats en la llengua catalana a través d’activitats lúdiques-dramàtiques
The present work constitutes a theoretic exposure of the use of the dramatization as an educational resource at vulnerable communities and are of the foreign wives, for the learning of second tongues. Showing the essential points at taking into account during the process of education and learning at the age adult, focusing the energies at the inquest of the utilization of the theatre as a resource for the improvement of the use of the Catalan, and taking into account his competences. From this analysis, carries out a didactic proposal collected at the project Express you!, which has as a principal purpose improve the verbal fluidity of these foreign wives with difficulties at the Catalan tongue through playful-dramatic activities
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/18616
Language: cat
Collection: Pedagogia (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Aprenentatge--Treball en equip
Català--Ensenyament--Estudiants estrangers
Llengua segona--Adquisició--Teatre
Teatre en l’ensenyament
Team learning approach in education
Catalan language--Study and teaching--Foreing speakers
Second language acquisition--Drama
Drama in education
Title: Projecte Expressa’t!. El teatre com a recurs educatiu per a l’aprenentage de segones llengües
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors