Item


Els menors migrats no acompanyats: oportunitats en l’arribada a Catalunya i el paper de les pedagogues

El meu treball és un estudi d’investigació teòric que pretén donar a conèixer i visibilitzar el col·lectiu MENA (Menors No Acompanyats), i el procés en el qual es veuen sotmesos. Tanmateix, pretenc aprofundir en el concepte migració i tot allò que l’engloba, mostrar l’evolució d’arribada de menors migrats no acompanyats a Europa, Espanya i Catalunya en els darrers anys, i les respectives oportunitats socioeducatives que se’ls ofereixen. Els resultats obtinguts de la informació teòrica i les aportacions rebudes per les fonts d’informació orals em permeten duu a terme una reflexió crítica sobre els punts forts i dèbils de la problemàtica, així com sobre la importància del pedagog/a i la Pedagogia en el procés d’arribada, acollida i adaptació del col·lectiu MENA. Des d’una perspectiva pedagògica, i havent analitzat prèviament els aspectes sobre els quals cal treballar, acabo presentant diverses propostes d’actuació envers l’arribada i les oportunitats socioeducatives.

My work is a theoretical research study that aims to raise awareness and make visible the MENA (Unaccompanied Minors) group, and the process in which they are subjected. However, I intend to delve into the concept of migration and all that encompasses it, show the evolution of the arrival of unaccompanied migrant children in Europe, Spain and Catalonia in recent years, and the respective socio-educational opportunities offered to them. The results obtained from the theoretical information and the contributions received by the oral information sources allow me to carry out a critical reflection on the strengths and weaknesses of the problem, as well as on the importance of the pedagogue and pedagogy in the process. of arrival, reception and adaptation of the MENA collective. From a pedagogical perspective, and having previously analysed the aspects that need to be worked on, I ended up presenting various proposals for action towards the arrival and socio-educational opportunities.

Manager: Timoneda Gallart, Carme
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Torrent Serra, Paula
Date: 2020 June 8
Abstract: El meu treball és un estudi d’investigació teòric que pretén donar a conèixer i visibilitzar el col·lectiu MENA (Menors No Acompanyats), i el procés en el qual es veuen sotmesos. Tanmateix, pretenc aprofundir en el concepte migració i tot allò que l’engloba, mostrar l’evolució d’arribada de menors migrats no acompanyats a Europa, Espanya i Catalunya en els darrers anys, i les respectives oportunitats socioeducatives que se’ls ofereixen. Els resultats obtinguts de la informació teòrica i les aportacions rebudes per les fonts d’informació orals em permeten duu a terme una reflexió crítica sobre els punts forts i dèbils de la problemàtica, així com sobre la importància del pedagog/a i la Pedagogia en el procés d’arribada, acollida i adaptació del col·lectiu MENA. Des d’una perspectiva pedagògica, i havent analitzat prèviament els aspectes sobre els quals cal treballar, acabo presentant diverses propostes d’actuació envers l’arribada i les oportunitats socioeducatives.
My work is a theoretical research study that aims to raise awareness and make visible the MENA (Unaccompanied Minors) group, and the process in which they are subjected. However, I intend to delve into the concept of migration and all that encompasses it, show the evolution of the arrival of unaccompanied migrant children in Europe, Spain and Catalonia in recent years, and the respective socio-educational opportunities offered to them. The results obtained from the theoretical information and the contributions received by the oral information sources allow me to carry out a critical reflection on the strengths and weaknesses of the problem, as well as on the importance of the pedagogue and pedagogy in the process. of arrival, reception and adaptation of the MENA collective. From a pedagogical perspective, and having previously analysed the aspects that need to be worked on, I ended up presenting various proposals for action towards the arrival and socio-educational opportunities.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/18626
Language: cat
Collection: Pedagogia (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Immigrants adolescents
Drets humans
Igualtat d’oportunitats educatives
Pedagogia social
Teenage immigrants
Human rights
Educational equalization
Title: Els menors migrats no acompanyats: oportunitats en l’arribada a Catalunya i el paper de les pedagogues
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors