Item


La construcció de la identitat ètnica dels infants adoptats dins el nucli familiar

Vista la manca de reconeixement sobre el fenomen de les adopcions ètniques, i amb l’objectiu de donar visibilitat al fenomen, el treball d’investigació se centra en l’aprofundiment teòric de la construcció de la identitat dels infants d’ètnia adoptats intraracialment, com també en l’afectació de l’hostilitat racial. Des d’un enfocament qualitatiu es du a terme una cerca de referències bibliogràfiques, s’entrevista a professionals que ofereixen acompanyament postadoptiu, a les famílies i joves adoptats amb característiques ètniques. La cerca s’enfoca a l’adquisició d’una visió crítica i en la generació de propostes de millora que ajudin a donar visibilitat a la temàtica i alhora ofereixen estratègies per millorar les relacions dins el nucli familiar.

Owed at the lack of recognition on the phenomenon of the ethnic adoptions, and with the aim to give visibility, the work of inquest centres at the theoretic deepening of the building of the identity of ethnic children adopted, and also the affectation of the racial hostility. Since a qualitative approach carries out a search of bibliographic references, interviews at professionals that offer accompaniment post-adoptive, at the families and youngsters adopted with ethnic characteristics. The search focuses at the acquisition of a critical vision and at the generation of proposals of improvement that aid at giving visibility at the themed and concurrently offer strategies to improve the accounts in the familiar core.

Manager: Melgar Alcantud, Patrícia
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Reixach Salellas, Neus
Date: 2020 June
Abstract: Vista la manca de reconeixement sobre el fenomen de les adopcions ètniques, i amb l’objectiu de donar visibilitat al fenomen, el treball d’investigació se centra en l’aprofundiment teòric de la construcció de la identitat dels infants d’ètnia adoptats intraracialment, com també en l’afectació de l’hostilitat racial. Des d’un enfocament qualitatiu es du a terme una cerca de referències bibliogràfiques, s’entrevista a professionals que ofereixen acompanyament postadoptiu, a les famílies i joves adoptats amb característiques ètniques. La cerca s’enfoca a l’adquisició d’una visió crítica i en la generació de propostes de millora que ajudin a donar visibilitat a la temàtica i alhora ofereixen estratègies per millorar les relacions dins el nucli familiar.
Owed at the lack of recognition on the phenomenon of the ethnic adoptions, and with the aim to give visibility, the work of inquest centres at the theoretic deepening of the building of the identity of ethnic children adopted, and also the affectation of the racial hostility. Since a qualitative approach carries out a search of bibliographic references, interviews at professionals that offer accompaniment post-adoptive, at the families and youngsters adopted with ethnic characteristics. The search focuses at the acquisition of a critical vision and at the generation of proposals of improvement that aid at giving visibility at the themed and concurrently offer strategies to improve the accounts in the familiar core.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/18675
Language: cat
Collection: Treball social (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Adopció internacional
Etnicitat
Afectivitat en els infants
Emocions en els infants
Adopció -- Aspetes psicològics
Discriminació racial
Intercauntry adoption
Ethnicity
Emotions in adolescence
Emotions in children
Adoption -- Psychological aspects
Title: La construcció de la identitat ètnica dels infants adoptats dins el nucli familiar
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors