Item


Estudi de les dificultats en les competències emocionals durant la secundària: Un programa d’educació emocional

Durant l’adolescència, poden aparèixer diversos factors que repercuteixen el món emocional de la persona, resultant beneficiosa la integració de l’educació emocional en el currículum acadèmic. En el present estudi, s’ha analitzat les dificultats referents a les competències emocionals de setanta-vuit alumnes d’educació secundària d’una escola de Malgrat de Mar, amb la finalitat de contribuir en el seu desenvolupament integral. Aquests van ser avaluats mitjançant la segona versió del Cuestionario de Desarrollo Emocional para Educación Secundaria (CDE-SEC, v.2) de Pérez-Escoda i Alegre (2018). Paral·lelament es va estudiar l’existència de diferències en el desenvolupament d’aquestes competències en funció del curs, el sexe i l’edat. Un cop avaluades les dades es va dissenyar un programa d’educació emocional. Els resultats van indicar que la competència menys desenvolupada era la regulació emocional, seguida per l’autonomia emocional i la competència social. A més, no es van observar diferències entre el desenvolupament de les competències i els factors estudiats.

During adolescence, may appear several factors which can affect the emotional aspects of the person, so the integration of emotional education in the academic curriculum may result beneficial. In the present study, the difficulties referring to emotional competences of seventy-eight students of secondary education from school in Malgrat de Mar have been analysed, with the aim to contribute to their integral development. These were evaluated using the second version of the Cuestionario de Desarrollo Emocional para Educación Secundaria (CDE-SEC, v.2) made by Pérez-Escoda & Alegre (2018). Besides, it has been studied the existence of differences in the development of these competencies depending on the course, the sex and age. Once the results were evaluated, an emotional education program was designed. The results indicated that emotional regulation was the competency less developed followed by emotional autonomy and social competence. Furthermore, no differences had been found in the development of these competences and the factors studied.

Manager: Salamó Avellaneda, Anna
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Comas Basart, Iris
Date: 2020 June 1
Abstract: Durant l’adolescència, poden aparèixer diversos factors que repercuteixen el món emocional de la persona, resultant beneficiosa la integració de l’educació emocional en el currículum acadèmic. En el present estudi, s’ha analitzat les dificultats referents a les competències emocionals de setanta-vuit alumnes d’educació secundària d’una escola de Malgrat de Mar, amb la finalitat de contribuir en el seu desenvolupament integral. Aquests van ser avaluats mitjançant la segona versió del Cuestionario de Desarrollo Emocional para Educación Secundaria (CDE-SEC, v.2) de Pérez-Escoda i Alegre (2018). Paral·lelament es va estudiar l’existència de diferències en el desenvolupament d’aquestes competències en funció del curs, el sexe i l’edat. Un cop avaluades les dades es va dissenyar un programa d’educació emocional. Els resultats van indicar que la competència menys desenvolupada era la regulació emocional, seguida per l’autonomia emocional i la competència social. A més, no es van observar diferències entre el desenvolupament de les competències i els factors estudiats.
During adolescence, may appear several factors which can affect the emotional aspects of the person, so the integration of emotional education in the academic curriculum may result beneficial. In the present study, the difficulties referring to emotional competences of seventy-eight students of secondary education from school in Malgrat de Mar have been analysed, with the aim to contribute to their integral development. These were evaluated using the second version of the Cuestionario de Desarrollo Emocional para Educación Secundaria (CDE-SEC, v.2) made by Pérez-Escoda & Alegre (2018). Besides, it has been studied the existence of differences in the development of these competencies depending on the course, the sex and age. Once the results were evaluated, an emotional education program was designed. The results indicated that emotional regulation was the competency less developed followed by emotional autonomy and social competence. Furthermore, no differences had been found in the development of these competences and the factors studied.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/18752
Language: cat
Collection: Psicologia (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Affective education
Educació emocional
Adolescence
Adolescènca
Competències emocionals
Emotional skills
Intervenció psicològica
Psychological intervention
Title: Estudi de les dificultats en les competències emocionals durant la secundària: Un programa d’educació emocional
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors