Item


Efectes psicològics d’Instagram en pacientsamb Trastorn de la Conducta Alimentària: diferències en la percepció de contingut d’Instagram entre la fase 1 (inicial) i la fase 2 (prealta) del tractament

Les xarxes socials formen part de la nostra vida. Plataformes com Instagram han revolucionat la manera de connectar-nos entre nosaltres i són utilitzades amb regularitat. Instagram s’ha convertit en un espai en el que construïm relacions, configurem la pròpia identitat i ens expressem i coneixem el món que ens rodeja. Hem de valorar la gran importància que suposen els riscos psicològics d’aquesta xarxa social. La major incidència d’ús de les xarxes socials es dóna entre els joves de 16 i 30 anys, en el període més crucial de desenvolupament emocional i psicosocial. Precisament per això, aquesta investigació es centra en la comprensió de l’impacte de les xarxes socials en els pacients amb TCA, en concret Instagram, posant especial èmfasi en com aquest pot afectar en la seva salut mental, sobretot en els trastorns de la conducta alimentària. Els resultats varen concloure que Instagram provoca efectes psicològics negatius en les pacients amb TCA.

Social networks are part of our life. Platforms like Instagram have revolutionized the way we connect with each other and are used regularly. Instagram has become a space in which we build relationships, configure our own identity and express ourselves and know the world around us. We must appreciate the great importance of the psychological risks of this social network. The highest incidence of use of social networks occurs among young people between the ages of 16 and 30, in the most crucial period of emotional and psychosocial development. Precisely for this reason, this research focuses on understanding the impact of social networks on patients with eating disorders, specifically Instagram, placing special emphasis on how it can affect their mental health, especially in eating disorders. The results concluded that Instagram causes negative psychological effects in patients with eating disorders.

Manager: Aymerich Andreu, Maria
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Brecha, Esther
Date: 2020 June 1
Abstract: Les xarxes socials formen part de la nostra vida. Plataformes com Instagram han revolucionat la manera de connectar-nos entre nosaltres i són utilitzades amb regularitat. Instagram s’ha convertit en un espai en el que construïm relacions, configurem la pròpia identitat i ens expressem i coneixem el món que ens rodeja. Hem de valorar la gran importància que suposen els riscos psicològics d’aquesta xarxa social. La major incidència d’ús de les xarxes socials es dóna entre els joves de 16 i 30 anys, en el període més crucial de desenvolupament emocional i psicosocial. Precisament per això, aquesta investigació es centra en la comprensió de l’impacte de les xarxes socials en els pacients amb TCA, en concret Instagram, posant especial èmfasi en com aquest pot afectar en la seva salut mental, sobretot en els trastorns de la conducta alimentària. Els resultats varen concloure que Instagram provoca efectes psicològics negatius en les pacients amb TCA.
Social networks are part of our life. Platforms like Instagram have revolutionized the way we connect with each other and are used regularly. Instagram has become a space in which we build relationships, configure our own identity and express ourselves and know the world around us. We must appreciate the great importance of the psychological risks of this social network. The highest incidence of use of social networks occurs among young people between the ages of 16 and 30, in the most crucial period of emotional and psychosocial development. Precisely for this reason, this research focuses on understanding the impact of social networks on patients with eating disorders, specifically Instagram, placing special emphasis on how it can affect their mental health, especially in eating disorders. The results concluded that Instagram causes negative psychological effects in patients with eating disorders.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/18785
Language: cat
Collection: Psicologia (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Trastorns de la conducta alimentària
Eating disorders
Imatge del propi cos
Body image
Xarxes socials en línia -- Aspectes psicològics
Online social networks -- Psychological aspects
Instagram -- Aspectes psicològics
Instagram -- Psychological aspects
Title: Efectes psicològics d’Instagram en pacientsamb Trastorn de la Conducta Alimentària: diferències en la percepció de contingut d’Instagram entre la fase 1 (inicial) i la fase 2 (prealta) del tractament
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors