Item


Factors de risc pel desenvolupament d’un TCA en patinadores

Els trastorns de conducta alimentària cada vegada estan més presents en el nostre dia a dia. Alhora existeixen esports que augmenten el risc de desenvolupar-ne, per exemple, els esports estètics, com el patinatge artístic. En el present treball es pretén trobar què podria ser allò que uneix els dos mons, és a dir, els factors de risc pel desenvolupament dels trastorns de conducta alimentària en el patinatge artístic. Els objectius principals de l’estudi són en primera instància comparar la presència de factors de risc per desenvolupar el trastorn en tres grups, pacients de TCA, patinadores i població general. El segon objectiu és avaluar la percepció de pressió per perdre pes en patinadores. S’administren diferents autoinformes, l’Inventari de Trastorns de la Conducta Alimentària versió de remissió (EDI3-RF) i Body Shape Questionnaire (BSQ) a tots els grups per obtenir el primer objectiu i el Weight Pressure in Sport - Female (WPS-F) al grup de patinadores per l’avaluació de la pressió per perdre pes. S’obté una mostra total de 75 subjectes, 25 a cada grup descrit. Els resultats mostren que no hi ha diferències entre grups pel que fa a factors de risc generals com bulímia, insatisfacció corporal o obsessió per la primor. En relació amb la pressió per perdre pes d’esportistes, es destaca el paper de l’entrenador i l’uniforme, alhora la influència d’aquesta en el grup de patinadores amb el IMC més baix de la mostra. Per últim, s’aporta informació quant al paper protector que podria exercir el patinatge en modalitat de grup pel risc de TCA.

Eating disorders (ED) are increasingly present in our daily lives. At the same time, there are sports that increase the risk of developing, for example, beauty sports, such as figure skating. The present work aims to find out what could be what unites the two worlds, for example, the risk factors for the development of eating disorders in figure skating. The main objectives of the study are primarily to compare the presence of risk factors for developing the disorder in three groups, ED patients in treatment, skaters, and general population. The second goal is to assess the perception of pressure to lose weight on skaters. Different self-reports, the Eating Disorders Inventory Release Version (EDI3-RF) and Body Shape Questionnaire (BSQ) are administered to all groups for first goal and Weight Pressure in Sport - Female (WPS- F) to the group of skaters for pressure assessment to lose weight. A total sample of 75 subjects is obtained, 25 in each group described. The results show that there are no differences between groups in terms of general risk factors such as bulimia, body dissatisfaction or obsession with weight. In relation to the pressure to lose weight in athletes, the role of the coach and the uniform are highlighted, as well as it’s influence on the group of skaters with the lowest BMI in the sample. Finally, information is provided on the protective role that group skating could play due to the risk of ED.

Manager: Aymerich Andreu, Maria
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Cejas Charneco, Mireia
Date: 2020 May 29
Abstract: Els trastorns de conducta alimentària cada vegada estan més presents en el nostre dia a dia. Alhora existeixen esports que augmenten el risc de desenvolupar-ne, per exemple, els esports estètics, com el patinatge artístic. En el present treball es pretén trobar què podria ser allò que uneix els dos mons, és a dir, els factors de risc pel desenvolupament dels trastorns de conducta alimentària en el patinatge artístic. Els objectius principals de l’estudi són en primera instància comparar la presència de factors de risc per desenvolupar el trastorn en tres grups, pacients de TCA, patinadores i població general. El segon objectiu és avaluar la percepció de pressió per perdre pes en patinadores. S’administren diferents autoinformes, l’Inventari de Trastorns de la Conducta Alimentària versió de remissió (EDI3-RF) i Body Shape Questionnaire (BSQ) a tots els grups per obtenir el primer objectiu i el Weight Pressure in Sport - Female (WPS-F) al grup de patinadores per l’avaluació de la pressió per perdre pes. S’obté una mostra total de 75 subjectes, 25 a cada grup descrit. Els resultats mostren que no hi ha diferències entre grups pel que fa a factors de risc generals com bulímia, insatisfacció corporal o obsessió per la primor. En relació amb la pressió per perdre pes d’esportistes, es destaca el paper de l’entrenador i l’uniforme, alhora la influència d’aquesta en el grup de patinadores amb el IMC més baix de la mostra. Per últim, s’aporta informació quant al paper protector que podria exercir el patinatge en modalitat de grup pel risc de TCA.
Eating disorders (ED) are increasingly present in our daily lives. At the same time, there are sports that increase the risk of developing, for example, beauty sports, such as figure skating. The present work aims to find out what could be what unites the two worlds, for example, the risk factors for the development of eating disorders in figure skating. The main objectives of the study are primarily to compare the presence of risk factors for developing the disorder in three groups, ED patients in treatment, skaters, and general population. The second goal is to assess the perception of pressure to lose weight on skaters. Different self-reports, the Eating Disorders Inventory Release Version (EDI3-RF) and Body Shape Questionnaire (BSQ) are administered to all groups for first goal and Weight Pressure in Sport - Female (WPS- F) to the group of skaters for pressure assessment to lose weight. A total sample of 75 subjects is obtained, 25 in each group described. The results show that there are no differences between groups in terms of general risk factors such as bulimia, body dissatisfaction or obsession with weight. In relation to the pressure to lose weight in athletes, the role of the coach and the uniform are highlighted, as well as it’s influence on the group of skaters with the lowest BMI in the sample. Finally, information is provided on the protective role that group skating could play due to the risk of ED.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/18786
Language: cat
Collection: Psicologia (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Aprimament
Weight loss
Trastorns de la conducta alimentària--Factors de risc
Eating disorders--Risk factors
Patinatge artístic
Skating
Title: Factors de risc pel desenvolupament d’un TCA en patinadores
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors