Item


Una experiènca migratòria: xarxa i suport social, discriminació ètnica i satisfacció vital

L’experiència migratòria és un procés de transició que comporta canvis substancials en l’entorn dela persona. La literatura prèvia reconeix la importància d’orientar la recerca en els factors psicosocials implicats en laditavivència.Enaquestsentit,elpresentestudipreténexplorarlaxarxaisuportsocial, la discriminació ètnica i la satisfacció vital d’una població immigrant de Girona. La mostra està formada per 10 persones que han respost una entrevista semiestructurada que pretén explorar entorn les variables psicosocials esmentades. Els resultats obtinguts mostren lapresènciadesistemessocials heterogenis, formats per immigrants i autòctons, essent els vincles amb les amistats i familiars la principal font de suport emocional. Per acabar, s’evidencien nivells parcials de satisfacció vital vinculats a les mancances laborals, econòmiques i legals, així com, la presència de racisme al territori

The migration experience is a transition process that involves substantial changes in the person’s environment. Previous literature acknowledges the importance of orienting research on the psychosocial factors involved in such experience. In this way, the present study aims to explore the social network and support, ethnic discrimination and life satisfaction of an immigrant population in Girona. The sample consists of10peoplewhohaveansweredasemi-structuredinterviewthatintends to explore the psychosocial variables studied. The results obtained show the presence of heterogeneous social systems, formed by immigrants and natives, being their friends and family the main source of emotional support. Finally, there is evidence of the partial level of life satisfaction linked to labor, economic and legal shortcomings, as well as the presence of racism in the region.

Manager: Salamó Avellaneda, Anna
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Gallart Mir, Judit
Date: 2020 June 1
Abstract: L’experiència migratòria és un procés de transició que comporta canvis substancials en l’entorn dela persona. La literatura prèvia reconeix la importància d’orientar la recerca en els factors psicosocials implicats en laditavivència.Enaquestsentit,elpresentestudipreténexplorarlaxarxaisuportsocial, la discriminació ètnica i la satisfacció vital d’una població immigrant de Girona. La mostra està formada per 10 persones que han respost una entrevista semiestructurada que pretén explorar entorn les variables psicosocials esmentades. Els resultats obtinguts mostren lapresènciadesistemessocials heterogenis, formats per immigrants i autòctons, essent els vincles amb les amistats i familiars la principal font de suport emocional. Per acabar, s’evidencien nivells parcials de satisfacció vital vinculats a les mancances laborals, econòmiques i legals, així com, la presència de racisme al territori
The migration experience is a transition process that involves substantial changes in the person’s environment. Previous literature acknowledges the importance of orienting research on the psychosocial factors involved in such experience. In this way, the present study aims to explore the social network and support, ethnic discrimination and life satisfaction of an immigrant population in Girona. The sample consists of10peoplewhohaveansweredasemi-structuredinterviewthatintends to explore the psychosocial variables studied. The results obtained show the presence of heterogeneous social systems, formed by immigrants and natives, being their friends and family the main source of emotional support. Finally, there is evidence of the partial level of life satisfaction linked to labor, economic and legal shortcomings, as well as the presence of racism in the region.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/18789
Language: cat
Collection: Psicologia (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Discriminació racial
Race discrimination
Emigració i immigració--Aspectes sociològics
Emmigration and immigration----Sociological aspects
Title: Una experiènca migratòria: xarxa i suport social, discriminació ètnica i satisfacció vital
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors