Item


Impacte del Media Multitaskingen l’Atenció, el Context Acadèmic i la Intel·ligència Socioemocional en una mostra d’adolescents d’Educació Secundària

L’increment de la prevalença del Media Multitasking ha intensificat les preocupacions envers l’impacte d’aquest fenomen en el control cognitiu, el rendiment acadèmic i el funcionament socioemocional dels joves. L’objectiu del present estudi era explorar la relació entre el Media Multitasking, el dèficit atencional, les dificultats acadèmiques i la Intel·ligència socioemocional. La mostra estava formada per 54 estudiants d’entre 14 i 16 anys. Es va calcular l’Índex de Media Multitasking i Media Multitasking mentre es fan els deures; es va considerar el nombre d’assignatures suspeses el primer trimestre; la intel·ligència socioemocional es va avaluar mitjançant el BarOn EQ-i:YV-S; i el dèficit atencional es va valorar aplicant el CPT-3 a una submostra d’adolescents (n=10). Els alumnes que realitzaven més Media Multitasking van reportar un pitjor rendiment atencional i més dificultats acadèmiques. No s’han trobat relacions significatives entre l’atenció i les dificultats d’aprenentatge. Tampoc entre la Intel·ligència Socioemocional i el Media Multitasking. Donades les limitacions d’aquest estudi, seria interessant que futures investigacions continuessin indagant en la relació entre aquestes variables, ja que formen part de dominis essencials per al desenvolupament dels adolescents.

The increased prevalence of Media multitasking has raised concerns about the impact of this phenomenon on the cognitive control, academic performance and social-emotional functioning of adolescents. The present study aimed to explore the relationship between Media Multitasking, attention deficit, academic difficulties and Socio-emotional Intelligence. The sample was comprised by 54 students aged between 14 and 16. The Index of Media Multitasking and Media Multitasking while doing homework were calculated; the number of failed subjects in the first quarter was considered; the Socio-emotional Intelligence was assessed by the BarOn EQ-i:YV-S; and the attention deficit was evaluated by applying the CPT-3 to a subsample of adolescents (n=10). The students who Media Multitask more reported a worse performance in attention tasks and more academic difficulties. There is no significant relationship between attention and learning difficulties, neither between Socio-emotional Intelligence and Media Multitasking. Given the limitations of this study, it would be interesting for future research to continue investigating the relationship between these variables, which are part of essential domains for the development of adolescents

Manager: Luna Soca, Francisco Javier
Malo Cerrato, Sara
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Fagián Núñez, Karen
Date: 2020 June 1
Abstract: L’increment de la prevalença del Media Multitasking ha intensificat les preocupacions envers l’impacte d’aquest fenomen en el control cognitiu, el rendiment acadèmic i el funcionament socioemocional dels joves. L’objectiu del present estudi era explorar la relació entre el Media Multitasking, el dèficit atencional, les dificultats acadèmiques i la Intel·ligència socioemocional. La mostra estava formada per 54 estudiants d’entre 14 i 16 anys. Es va calcular l’Índex de Media Multitasking i Media Multitasking mentre es fan els deures; es va considerar el nombre d’assignatures suspeses el primer trimestre; la intel·ligència socioemocional es va avaluar mitjançant el BarOn EQ-i:YV-S; i el dèficit atencional es va valorar aplicant el CPT-3 a una submostra d’adolescents (n=10). Els alumnes que realitzaven més Media Multitasking van reportar un pitjor rendiment atencional i més dificultats acadèmiques. No s’han trobat relacions significatives entre l’atenció i les dificultats d’aprenentatge. Tampoc entre la Intel·ligència Socioemocional i el Media Multitasking. Donades les limitacions d’aquest estudi, seria interessant que futures investigacions continuessin indagant en la relació entre aquestes variables, ja que formen part de dominis essencials per al desenvolupament dels adolescents.
The increased prevalence of Media multitasking has raised concerns about the impact of this phenomenon on the cognitive control, academic performance and social-emotional functioning of adolescents. The present study aimed to explore the relationship between Media Multitasking, attention deficit, academic difficulties and Socio-emotional Intelligence. The sample was comprised by 54 students aged between 14 and 16. The Index of Media Multitasking and Media Multitasking while doing homework were calculated; the number of failed subjects in the first quarter was considered; the Socio-emotional Intelligence was assessed by the BarOn EQ-i:YV-S; and the attention deficit was evaluated by applying the CPT-3 to a subsample of adolescents (n=10). The students who Media Multitask more reported a worse performance in attention tasks and more academic difficulties. There is no significant relationship between attention and learning difficulties, neither between Socio-emotional Intelligence and Media Multitasking. Given the limitations of this study, it would be interesting for future research to continue investigating the relationship between these variables, which are part of essential domains for the development of adolescents
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/18796
Language: cat
Collection: Psicologia (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Rendiment escolar
Academic achievement
Adolescents
Teenagers
Intel·ligència emocional
Emotional intelligence
Habilitats socials
Social skills
Media multitasking
Dèficit d’atenció
Attention-deficit
Title: Impacte del Media Multitaskingen l’Atenció, el Context Acadèmic i la Intel·ligència Socioemocional en una mostra d’adolescents d’Educació Secundària
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors