Item


Design and implementation of an environmental decision support system for the control and management of drinking water treatment plants

Drinking water treatment plants (DWTPs) face significant challenges due to anthropocentric pressure and climate change. To address them, DWTP managers need to adjust treatment units. In the present work, a decision support system (EDSS) has been developed to respond to the main operational challenges of two real case studies: Llobregat and Ter DWTPs. Specifically, data-driven and knowledge-based models have been developed to address the control of the pre-oxidation process, the formation of disinfection by-products (DBPs) and to monitor the microbiological safety of the water produced. The various tools resulting from this thesis have been integrated into a decision support system and have been validated at full-scale DWTPs

Les estacions de tractament d’aigua potable (ETAPs) han de fer front a reptes significatius deguts a la pressió antropocèntrica i al canvi climàtic. Per a abordar-los, els gestors de les ETAPs han d’ajustar les unitats de tractament. En el present trebal, s’ha desenvolupat un sistema d’ajut a la decisió (EDSS) per respondre als reptes operacionals principals de dos casos d’estudi reals: les ETAPs del Llobregat i del Ter. Concretament, s’han desenvolupats models basats en el coneixement expert i les dades de procés per fer front al control del procés de pre-oxidació, la formació de subproductes de la desinfecció (DBPs) i per supervisar la seguretat microbiològica de l’aigua produïda. Les diferents eines resultants d’aquesta tesi s’han integrat en un sistema d’ajut a la decisió i han estat validades a escala industrial

This research was financially supported by the University of Girona and Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat with a PhD Student grant (IFUdG-2017/30) and by Retos de la Sociedad Project (CTM2017-83598-R)

Universitat de Girona

Manager: Monclús Sales, Hèctor
Valero Cervera, Fernando
Poch, Manuel
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària
Author: Godo Pla, Lluís
Date: 2020 November 5
Abstract: Drinking water treatment plants (DWTPs) face significant challenges due to anthropocentric pressure and climate change. To address them, DWTP managers need to adjust treatment units. In the present work, a decision support system (EDSS) has been developed to respond to the main operational challenges of two real case studies: Llobregat and Ter DWTPs. Specifically, data-driven and knowledge-based models have been developed to address the control of the pre-oxidation process, the formation of disinfection by-products (DBPs) and to monitor the microbiological safety of the water produced. The various tools resulting from this thesis have been integrated into a decision support system and have been validated at full-scale DWTPs
Les estacions de tractament d’aigua potable (ETAPs) han de fer front a reptes significatius deguts a la pressió antropocèntrica i al canvi climàtic. Per a abordar-los, els gestors de les ETAPs han d’ajustar les unitats de tractament. En el present trebal, s’ha desenvolupat un sistema d’ajut a la decisió (EDSS) per respondre als reptes operacionals principals de dos casos d’estudi reals: les ETAPs del Llobregat i del Ter. Concretament, s’han desenvolupats models basats en el coneixement expert i les dades de procés per fer front al control del procés de pre-oxidació, la formació de subproductes de la desinfecció (DBPs) i per supervisar la seguretat microbiològica de l’aigua produïda. Les diferents eines resultants d’aquesta tesi s’han integrat en un sistema d’ajut a la decisió i han estat validades a escala industrial
This research was financially supported by the University of Girona and Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat with a PhD Student grant (IFUdG-2017/30) and by Retos de la Sociedad Project (CTM2017-83598-R)
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/670140
Document access: http://hdl.handle.net/10256/18811
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Collection: info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016/CTM2017-83598-R/ES/HACIA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE AYUDA A LA DECISION PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES: DE LA INVESTIGACION BASICA A LA OPTIMA OPERACION EN PLANTA REAL/
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Sistemes de suport a la decisió ambiental
Sistemas de soporte a la decisión ambiental
Environmental decision support system
Estacions de tractament d’aigua potable
Estaciones de tratamiento de agua potable
Drinking water treatment plants
Aigua potable
Agua potable
Drinking water
Subproductes de la desinfecció
Subproductos de la desinfección
Desinfection by-products
Modelatge
Modelado
Modelling
Anàlisi de la incertesa
Análisis de la incertidumbre
Uncertaintly analysis
628 - Enginyeria sanitària. Aigua. Sanejament. Enginyeria de la il·luminació
Title: Design and implementation of an environmental decision support system for the control and management of drinking water treatment plants
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors