Item


El síndrome coronario agudo: tendencias en la magnitud del problema, en el manejo hospitalario y en la aparición de complicaciones en un estudio de base poblacional, y mejoras en las estrategias de prevención individual

Acute myocardial infarction incidence rates are very high in those over 74, with a tendency to decrease in recent years in men and are always higher in men than in women. Mortality rates over the age of 74 are very high. 66% and 88% of fatal AMI cases occurred in men and women, respectively, older than 74 years. The 28-day in-hospital case-fatality reaches 65% above 85 years. 70% of fatal AMIs are out-of-patients. Plasma albumin is independently and inversely associated with the risk of a coronary event, whereas neither vitamin D nor the values of ApoB, ApoA1, or their quotient are independently associated with the risk of a coronary event. The prediction of coronary risk according to REGICOR score is improved with plasma albumin levels and correctly reclassifies the population, especially moderate-risk patients.

Les taxes d’incidència d’IAM son molt elevades en majors de 74 anys, amb tendència a la reducció en els últims anys en homes i son sempre superiors en homes que en dones. Les taxes de mortalitat en majors de 74 anys son molt elevades. El 66-88% dels casos mortals es donen en aquesta última franja d’edat. La letalitat poblacional a 28 dies arriba al 65% per sobre dels 85 anys. El 70% dels IAM mortals son extrahospitalaris. L’albúmina plasmàtica s’associa independentment i de forma inversa al risc de patir un esdeveniment coronari, en canvi ni la vitamina D ni els valors d’ApoB, ApoA1 o el seu quocient s’associen independentment al risc de patir un esdeveniment coronari. La predicció de risc coronari segons la funció REGICOR es veu millorada amb l’albúmina plasmàtica i reclassifica correctament a la població, especialment, als pacients de risc moderat.

Universitat de Girona

Manager: Elosúa Llanos, Roberto
Zamora Cervantes, Alberto
Ramos Blanes, Rafel
Pinart Nadal, Elisabeth
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Mèdiques
Author: Vázquez Oliva, Gabriel
Date: 2019 February 8
Abstract: Acute myocardial infarction incidence rates are very high in those over 74, with a tendency to decrease in recent years in men and are always higher in men than in women. Mortality rates over the age of 74 are very high. 66% and 88% of fatal AMI cases occurred in men and women, respectively, older than 74 years. The 28-day in-hospital case-fatality reaches 65% above 85 years. 70% of fatal AMIs are out-of-patients. Plasma albumin is independently and inversely associated with the risk of a coronary event, whereas neither vitamin D nor the values of ApoB, ApoA1, or their quotient are independently associated with the risk of a coronary event. The prediction of coronary risk according to REGICOR score is improved with plasma albumin levels and correctly reclassifies the population, especially moderate-risk patients.
Les taxes d’incidència d’IAM son molt elevades en majors de 74 anys, amb tendència a la reducció en els últims anys en homes i son sempre superiors en homes que en dones. Les taxes de mortalitat en majors de 74 anys son molt elevades. El 66-88% dels casos mortals es donen en aquesta última franja d’edat. La letalitat poblacional a 28 dies arriba al 65% per sobre dels 85 anys. El 70% dels IAM mortals son extrahospitalaris. L’albúmina plasmàtica s’associa independentment i de forma inversa al risc de patir un esdeveniment coronari, en canvi ni la vitamina D ni els valors d’ApoB, ApoA1 o el seu quocient s’associen independentment al risc de patir un esdeveniment coronari. La predicció de risc coronari segons la funció REGICOR es veu millorada amb l’albúmina plasmàtica i reclassifica correctament a la població, especialment, als pacients de risc moderat.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/670170
Document access: http://hdl.handle.net/10256/18828
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Infart de miocardi
Myocardial infarction
Infarto de miocardio
Albúmina plasmática
Plasma albumin
Regicor
616.1 - Patologia del sistema circulatori, dels vasos sanguinis. Trastorns cardiovasculars
Title: El síndrome coronario agudo: tendencias en la magnitud del problema, en el manejo hospitalario y en la aparición de complicaciones en un estudio de base poblacional, y mejoras en las estrategias de prevención individual
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors