Item


Operational strategies towards nitritation-anammox implementation for mainstream municipal wastewater treatment

Anammox-based processes have been commonly applied for the treatment of reject water (high nitrogen content and low C:N ratio), in the sidestream line of urban wastewater tretament plants (WWTP). However, in recent years, it has increased the interest in applying anammox-based processes in the mainstream line (lower nitrogen content), which accounts for the majority of the influent nitrogen to the WWTP. But the application of autotrophic nitrogen removal by PNA has some challenges to deal, such as low anammox growth rate, mainly at low-temperature conditions, and the suppression of nitratation process. This thesis aimed at studying suitable operational strategies to deal with the challenges aforementioned, in order to achieve stable PNA at mainstream urban WWTP. The main strategies investigated were (i) extremely low dissolved oxygen (DO); (ii) effects of temperature; (iv) influence of different IC:N ratios; and (iv) different reactors configurations: sequencing batch (SBR) and plug-flow reactor

Els processos basats en la tecnologia anammox s’han aplicat habitualment per al tractament de l’aigua de retorn de centrígues (major contingut de nitrogen i baixa relació C: N) a la línia de fangs de les estacions depuradores de aigües residuals (EDARs). No obstant això, en els darrers anys, ha augmentat l’interès en aplicar processos basats en anammox en la línia principal de l’aigua (menor contingut de nitrogen), que representa la majoria del nitrogen que es aportat a una EDAR. Però l’aplicació de l’eliminació autotrófic de nitrogen té alguns reptes a tractar, com la baixa taxa de creixement de les bacteris anammox, principalment en condicions de baixa temperatura i la supressió del procés de nitratació. Aquesta tesi té com a objectiu estudiar estratègies operatives adequades per fer front als reptes esmentats, per tal d’aconseguir un PNA estable a les principals EDARs urbanes. Les principals estratègies investigades van ser (i) oxigen dissolt (DO) extremadament baix; (ii) efectes de la temperatura; (iv) influència de diferents ràtios IC: N; i (iv) diferents configuracions de reactors: discontinu seqüencial (SBR) i de flux de pistó

Universitat de Girona

Manager: Colprim Galceran, Jesús
Ruscalleda Beylier, Maël
Balaguer i Condom, Maria Dolors
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària
Author: Akaboci, Tiago Rogeiro Vitor
Date: 2019 July 15
Abstract: Anammox-based processes have been commonly applied for the treatment of reject water (high nitrogen content and low C:N ratio), in the sidestream line of urban wastewater tretament plants (WWTP). However, in recent years, it has increased the interest in applying anammox-based processes in the mainstream line (lower nitrogen content), which accounts for the majority of the influent nitrogen to the WWTP. But the application of autotrophic nitrogen removal by PNA has some challenges to deal, such as low anammox growth rate, mainly at low-temperature conditions, and the suppression of nitratation process. This thesis aimed at studying suitable operational strategies to deal with the challenges aforementioned, in order to achieve stable PNA at mainstream urban WWTP. The main strategies investigated were (i) extremely low dissolved oxygen (DO); (ii) effects of temperature; (iv) influence of different IC:N ratios; and (iv) different reactors configurations: sequencing batch (SBR) and plug-flow reactor
Els processos basats en la tecnologia anammox s’han aplicat habitualment per al tractament de l’aigua de retorn de centrígues (major contingut de nitrogen i baixa relació C: N) a la línia de fangs de les estacions depuradores de aigües residuals (EDARs). No obstant això, en els darrers anys, ha augmentat l’interès en aplicar processos basats en anammox en la línia principal de l’aigua (menor contingut de nitrogen), que representa la majoria del nitrogen que es aportat a una EDAR. Però l’aplicació de l’eliminació autotrófic de nitrogen té alguns reptes a tractar, com la baixa taxa de creixement de les bacteris anammox, principalment en condicions de baixa temperatura i la supressió del procés de nitratació. Aquesta tesi té com a objectiu estudiar estratègies operatives adequades per fer front als reptes esmentats, per tal d’aconseguir un PNA estable a les principals EDARs urbanes. Les principals estratègies investigades van ser (i) oxigen dissolt (DO) extremadament baix; (ii) efectes de la temperatura; (iv) influència de diferents ràtios IC: N; i (iv) diferents configuracions de reactors: discontinu seqüencial (SBR) i de flux de pistó
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/670282
Document access: http://hdl.handle.net/10256/18891
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Wastewater
Aigües residuals
Aguas residuales
Nitrogen removal
Eliminació de nitrogen
Eliminación de nitrógeno
Anammox
Partial nitritation
Nitrificació parcial
Nitrificación parcial
Bacterial community
Comunitat bacteriana
Comunidad bacteriana
Inorganic carbon
Carbó inorgànic
Carbón inorgánico
Deammonification
Desamonificación
Wastewater treatment plants
Estacions depuradores d’aigües residuals
Estaciones depuradoras de aguas residuales
546 - Química inorgànica
628 - Enginyeria sanitària. Aigua. Sanejament. Enginyeria de la il·luminació
Title: Operational strategies towards nitritation-anammox implementation for mainstream municipal wastewater treatment
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors