Item


Satisfacció de les dones durant el procés de part

Introduction: Maternal satisfaction in childbirth experience is difficult to mesure due to it’s multifactorial etiology and influences. The Childbirth Experience Questionnaire CEQ was validated in Spanish as an adequate meseurament tool for maternal satisfaction levels in childbirth. Objectives: Aim to know satisfaction in childbirth of women attended at Hospital Universitari Dr.Josep Trueta de Girona between March and June 2017. Methodology: Descriptive and trasnversal pilot study using quantitative data. A convenience sample of 80 women answered the CEQ. Frecunecy distributions and univariate comparations were used for sociodemographic, clinical and satisfaction variables. Non parametric tests have been used to perform bivariant analysis with U-Mann Whitney, Kurskal Wallis, and Spearman Correlation. Siginificance levels of acceptance (p < .05). Results: High levels of maternal satisfaction have been found [3,1(DS:0,54)]. Professional suport is the best scored ítem in CEQ [3,75 (DS:0,09)]. Scores in sense of security [3,12(DS:0,45)], own personal capability [2,83(DS:0,49)] and participation [2,88(DS:0,54)], have been high as well. Women are more satisfied if midwife is the professional atending the delivery (p < .05). High sighnificant levels of satisfaction have been found when spontaneous vaginal delivery occurs (p < .05). Partners presense increases sense of security and control (p < .05). Conclusions: Levels of maternal satisfaction with childbirth are high, and the best item scored. Midwives are identified as the professionals who give more security to the women, reporting high levels of satisfaction. Partners presence is essential to increase participation and sense of control. Furhter research is needed in order to obtein robust results with a higher sample

Introducció: El nivell de satisfacció materna durant el part és un difícil de mesurar degut a la seva multifactorialitat i influències. El Qüestionari Childbirth Experience Questionnaire (CEQ) validat a l’espanyol s’ha identificat com un bona enquesta validada per determinar els nivells de satisfacció de les dones durant el part. Objectius: Conèixer la satisfacció de les dones respecte el seu procés de part que van acudir al servei d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona durant els mesos de Març i Juny del 2017. Metodologia: Estudi pilot descriptiu i transversal, utilitzant una metodologia quantitativa. Mostra de conveniència de 80 dones que van respondre el qüestionari CEQ. Es va realitzar un anàlisi descriptiu de les variables sociodemogràfiques, clíniques i de satisfacció materna. Es va utilitzar les probes no paramètriques de U-Mann Whitney, Kurskal Wallis i Correlació d’Spearman per l’anàlisi bivariant. Nivells de significància acceptats de (p < .05). Resultats: El nivell de satisfacció de les dones és alt [3,1(DS:0,54)]. El suport professional rebut és ben valorat per les dones [3,75 (DS:0,09)]. La percepció de seguretat [3,12(DS:0,45)], capacitat personal [2,83(DS:0,49)] i participació [2,88(DS:0,54)] també han estat ben puntuades per les dones. Les dones estan més satisfetes quan el professional d’atenció a l’expulsiu és la llevadora (p < .05), quan el part és eutòcic (p < .05) i d’inici espontani (p < .05). La presència de la parella influeix en la percepció de seguretat i control (p < .05). Conclusions: La satisfacció de les dones amb el procés de part és alta i el suport professional és el més ben valorat. La llevadora és el professional de referència per l’atenció al part de Baix risc i que aporta seguretat i satisfacció a les dones. Afavorir la presència de la parella és essencial per assolir una bona participació i control durant el part. S’identifica la necessitat de realitzar un estudi amb mida mostral superior per obtenir resultats estadísticament més robustos.

Manager: Fuentes Pumarola, Concepció
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Roqueta Vall-llosera, Marta
Date: 2017 July 27
Abstract: Introduction: Maternal satisfaction in childbirth experience is difficult to mesure due to it’s multifactorial etiology and influences. The Childbirth Experience Questionnaire CEQ was validated in Spanish as an adequate meseurament tool for maternal satisfaction levels in childbirth. Objectives: Aim to know satisfaction in childbirth of women attended at Hospital Universitari Dr.Josep Trueta de Girona between March and June 2017. Methodology: Descriptive and trasnversal pilot study using quantitative data. A convenience sample of 80 women answered the CEQ. Frecunecy distributions and univariate comparations were used for sociodemographic, clinical and satisfaction variables. Non parametric tests have been used to perform bivariant analysis with U-Mann Whitney, Kurskal Wallis, and Spearman Correlation. Siginificance levels of acceptance (p < .05). Results: High levels of maternal satisfaction have been found [3,1(DS:0,54)]. Professional suport is the best scored ítem in CEQ [3,75 (DS:0,09)]. Scores in sense of security [3,12(DS:0,45)], own personal capability [2,83(DS:0,49)] and participation [2,88(DS:0,54)], have been high as well. Women are more satisfied if midwife is the professional atending the delivery (p < .05). High sighnificant levels of satisfaction have been found when spontaneous vaginal delivery occurs (p < .05). Partners presense increases sense of security and control (p < .05). Conclusions: Levels of maternal satisfaction with childbirth are high, and the best item scored. Midwives are identified as the professionals who give more security to the women, reporting high levels of satisfaction. Partners presence is essential to increase participation and sense of control. Furhter research is needed in order to obtein robust results with a higher sample
Introducció: El nivell de satisfacció materna durant el part és un difícil de mesurar degut a la seva multifactorialitat i influències. El Qüestionari Childbirth Experience Questionnaire (CEQ) validat a l’espanyol s’ha identificat com un bona enquesta validada per determinar els nivells de satisfacció de les dones durant el part. Objectius: Conèixer la satisfacció de les dones respecte el seu procés de part que van acudir al servei d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona durant els mesos de Març i Juny del 2017. Metodologia: Estudi pilot descriptiu i transversal, utilitzant una metodologia quantitativa. Mostra de conveniència de 80 dones que van respondre el qüestionari CEQ. Es va realitzar un anàlisi descriptiu de les variables sociodemogràfiques, clíniques i de satisfacció materna. Es va utilitzar les probes no paramètriques de U-Mann Whitney, Kurskal Wallis i Correlació d’Spearman per l’anàlisi bivariant. Nivells de significància acceptats de (p < .05). Resultats: El nivell de satisfacció de les dones és alt [3,1(DS:0,54)]. El suport professional rebut és ben valorat per les dones [3,75 (DS:0,09)]. La percepció de seguretat [3,12(DS:0,45)], capacitat personal [2,83(DS:0,49)] i participació [2,88(DS:0,54)] també han estat ben puntuades per les dones. Les dones estan més satisfetes quan el professional d’atenció a l’expulsiu és la llevadora (p < .05), quan el part és eutòcic (p < .05) i d’inici espontani (p < .05). La presència de la parella influeix en la percepció de seguretat i control (p < .05). Conclusions: La satisfacció de les dones amb el procés de part és alta i el suport professional és el més ben valorat. La llevadora és el professional de referència per l’atenció al part de Baix risc i que aporta seguretat i satisfacció a les dones. Afavorir la presència de la parella és essencial per assolir una bona participació i control durant el part. S’identifica la necessitat de realitzar un estudi amb mida mostral superior per obtenir resultats estadísticament més robustos.
Format: application/pdf
Citation: 009030
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19020
Language: cat
Collection: Màster en Promoció de la Salut
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Part
Parturition
Embarassades -- Satisfacció
Pregnant women satisfaction
Title: Satisfacció de les dones durant el procés de part
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors