Item


Efectivitat d’una intervenció educativa sobre l’ictus a alumnes de sisè de primària: projecte de recerca

INTRODUCTION Stroke affects 17 million people worldwide each year, being the second cause of death in Spain and the first one in women. It is also one of the main causes of physical disability in adults. The low level of knowledge that the population has about this disease causes a late identification of the symptoms and a delay in their attention. It means that the person can not receive the treatment at time. If the population is empowered to deal with stroke and the identification of their symptoms, the patient will be able to receive the necessary attention earlier, in the therapeutic window, and this would contribute to reduce the morbimortality of this pathology. OBJECTIVES The general objective is to evaluate the effectiveness of an educational intervention in the child population about stroke and its signs and symptoms, introducing the FAST acronym. The specific objectives are: identify the knowledge that the child population have about stroke, check the usefulness of the FAST acronym technique to identify the signs and symptoms of stroke, increase children’s knowledge about stroke and their signs and symptoms and explain to the children the importance of calling 112 at the time of identifying a stroke during the acute phase. METHODOLOGY It consists in a quasi-experimental, longitudinal and prospective analytical study that will be developed from January to March of 2020-2021. It will take place in Vic, a city of Osona. The type of sample is a non- probabilistic sampling of convenience. Students who are in the sixth grade will participate in that program. They are in three different schools: Vedruna Escorial, FEDAC Vic-Pare Coll and El Petit Miquel. The sociodemographic variables to be studied will be: sex, ethnicity and education level of their parents. The study variables will be: location of the disease, stroke mortality, types of stroke, signs and symptoms, FAST acronym and reaction to a stroke. These variables will be studied using an ad hoc questionnaire, which will be answered before the educational intervention and three weeks later. The objective is to compare prior knowledge with the knowledge acquired and retained after the program. All the personal data provided will maintain the anonymity and confidentiality of volunteers students who have participated in that study. These personal data will only be treated for this study and for academic purposes. Results will be analyzed through the SPSS version 25.0 statistical package

INTRODUCCIÓ L’ictus afecta a 17 milions de persones a tot el món cada any, essent la segona causa de mortalitat a Espanya i la primera en dones. També és una de les principals causes de discapacitat física en els adults. El nivell baix de coneixements que té la població sobre aquesta malaltia ocasiona que hi hagi una identificació tardana dels símptomes i una demora en la seva atenció, de manera que la persona no pot rebre el tractament dins el període de temps establert. Si s’aconsegueix apoderar a la població sobre l’ictus i la identificació dels seus signes i símptomes, el pacient podrà rebre l’atenció necessària dins la finestra terapèutica, reduint així la morbimortalitat d’aquesta patologia. OBJECTIUS L’objectiu general és avaluar l’eficàcia d’una intervenció educativa a la població infantil sobre l’ictus i els seus signes i símptomes, introduint l’acrònim RÀPID. Els objectius específics són: identificar la informació que té la població infantil sobre l’ictus, valorar la utilitat de la tècnica de l’acrònim RÀPID per identificar els signes i símptomes de l’ictus, augmentar els coneixements dels infants sobre l’ictus i els seus signes i símptomes i explicar la importància de trucar al 112 en el moment d’identificar un ictus durant la fase aguda. METODOLOGIA Consisteix en un estudi analític quasi-experimental, longitudinal i prospectiu que es desenvoluparà durant els mesos del gener al març del curs 2020-2021. Es durà a terme a la ciutat de Vic, Osona. El tipus de mostra és un mostreig no probabilístic de conveniència, ja que participaran els alumnes que cursin sisè de primària als 3 centres educatius següents: Vedruna Escorial, FEDAC Vic-Pare Coll i El Petit Miquel. Les variables sociodemogràfiques que s’estudiaran seran: sexe, ètnia i nivell d’estudi dels pares. Les variables d’estudi seran: localització de la malaltia, mortalitat de l’ictus, tipus d’ictus, signes i símptomes, acrònim RÀPID i reacció davant un ictus. Aquestes variables mencionades s’estudiaran mitjançant un qüestionari ad hoc, que es contestarà abans de la intervenció educativa i tres setmanes després per avaluar els coneixements previs i els coneixements adquirits i retinguts després del programa. Les dades proporcionades mantindran l’anonimat i confidencialitat dels estudiants voluntaris a participar i només seran tractades per l’estudi i per finalitats acadèmiques. Aquestes, s’analitzaran a partir del paquet estadístic SPSS versió 25.0

Manager: Olivet Pujol, Josep
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Serrat Palma, Marta
Date: 2020
Abstract: INTRODUCTION Stroke affects 17 million people worldwide each year, being the second cause of death in Spain and the first one in women. It is also one of the main causes of physical disability in adults. The low level of knowledge that the population has about this disease causes a late identification of the symptoms and a delay in their attention. It means that the person can not receive the treatment at time. If the population is empowered to deal with stroke and the identification of their symptoms, the patient will be able to receive the necessary attention earlier, in the therapeutic window, and this would contribute to reduce the morbimortality of this pathology. OBJECTIVES The general objective is to evaluate the effectiveness of an educational intervention in the child population about stroke and its signs and symptoms, introducing the FAST acronym. The specific objectives are: identify the knowledge that the child population have about stroke, check the usefulness of the FAST acronym technique to identify the signs and symptoms of stroke, increase children’s knowledge about stroke and their signs and symptoms and explain to the children the importance of calling 112 at the time of identifying a stroke during the acute phase. METHODOLOGY It consists in a quasi-experimental, longitudinal and prospective analytical study that will be developed from January to March of 2020-2021. It will take place in Vic, a city of Osona. The type of sample is a non- probabilistic sampling of convenience. Students who are in the sixth grade will participate in that program. They are in three different schools: Vedruna Escorial, FEDAC Vic-Pare Coll and El Petit Miquel. The sociodemographic variables to be studied will be: sex, ethnicity and education level of their parents. The study variables will be: location of the disease, stroke mortality, types of stroke, signs and symptoms, FAST acronym and reaction to a stroke. These variables will be studied using an ad hoc questionnaire, which will be answered before the educational intervention and three weeks later. The objective is to compare prior knowledge with the knowledge acquired and retained after the program. All the personal data provided will maintain the anonymity and confidentiality of volunteers students who have participated in that study. These personal data will only be treated for this study and for academic purposes. Results will be analyzed through the SPSS version 25.0 statistical package
INTRODUCCIÓ L’ictus afecta a 17 milions de persones a tot el món cada any, essent la segona causa de mortalitat a Espanya i la primera en dones. També és una de les principals causes de discapacitat física en els adults. El nivell baix de coneixements que té la població sobre aquesta malaltia ocasiona que hi hagi una identificació tardana dels símptomes i una demora en la seva atenció, de manera que la persona no pot rebre el tractament dins el període de temps establert. Si s’aconsegueix apoderar a la població sobre l’ictus i la identificació dels seus signes i símptomes, el pacient podrà rebre l’atenció necessària dins la finestra terapèutica, reduint així la morbimortalitat d’aquesta patologia. OBJECTIUS L’objectiu general és avaluar l’eficàcia d’una intervenció educativa a la població infantil sobre l’ictus i els seus signes i símptomes, introduint l’acrònim RÀPID. Els objectius específics són: identificar la informació que té la població infantil sobre l’ictus, valorar la utilitat de la tècnica de l’acrònim RÀPID per identificar els signes i símptomes de l’ictus, augmentar els coneixements dels infants sobre l’ictus i els seus signes i símptomes i explicar la importància de trucar al 112 en el moment d’identificar un ictus durant la fase aguda. METODOLOGIA Consisteix en un estudi analític quasi-experimental, longitudinal i prospectiu que es desenvoluparà durant els mesos del gener al març del curs 2020-2021. Es durà a terme a la ciutat de Vic, Osona. El tipus de mostra és un mostreig no probabilístic de conveniència, ja que participaran els alumnes que cursin sisè de primària als 3 centres educatius següents: Vedruna Escorial, FEDAC Vic-Pare Coll i El Petit Miquel. Les variables sociodemogràfiques que s’estudiaran seran: sexe, ètnia i nivell d’estudi dels pares. Les variables d’estudi seran: localització de la malaltia, mortalitat de l’ictus, tipus d’ictus, signes i símptomes, acrònim RÀPID i reacció davant un ictus. Aquestes variables mencionades s’estudiaran mitjançant un qüestionari ad hoc, que es contestarà abans de la intervenció educativa i tres setmanes després per avaluar els coneixements previs i els coneixements adquirits i retinguts després del programa. Les dades proporcionades mantindran l’anonimat i confidencialitat dels estudiants voluntaris a participar i només seran tractades per l’estudi i per finalitats acadèmiques. Aquestes, s’analitzaran a partir del paquet estadístic SPSS versió 25.0
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19027
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Isquèmia cerebral
Cerebral ischemia
Símptomes
Symptoms
Educació sanitària -- Vic (Catalunya)
Health education -- Vic (Catalonia)
Infermeria escolar
School nursing
Title: Efectivitat d’una intervenció educativa sobre l’ictus a alumnes de sisè de primària: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors