Item


L’embaràs adolescent. Eficàcia els programes de prevenció primària : revisió bibliogràfica

Introduction: Adolescence is a period of transition, growth and human development that occurs after childhood and before adulthood between the ages of 10 and 19 years. Adolescent pregnancy is a global public health problem that has sociocultural, economic, psychological, and physical consequences for the young population. There has been a decline in the adolescent birth rate, although adolescent pregnancies account for 11% of all pregnancies worldwide. Objectives: The main objective is to analyze the primary prevention programs to prevent teenage pregnancy. On the other hand, the secondary objectives are to identify the characteristics of the primary prevention programs of the adolescent pregnancy, according to the territory, type of intervention and field of action. Summarize its advantages/disadvantages and determine the nurse’s role in them. Material and methods: A literature review was conducted between december 2019 and march 2020 using the PubMed, Scielo, dialnet and CINAHL databases. A total of 15 articles were selected that matched the inclusion criteria. Results: There is a great variability of interventions in the 15 articles analyzed, according to the territory, the model of intervention, the field of action and the presence of the nursing role. Conclusions: The results obtained in the bibliographic search have determined the lack of scientific evidence in primary prevention programs and the effectiveness of the nursing role in preventing adolescent pregnancy. The role of nursing in the prevention of teenage pregnancy requires knowledge and skills

Introducció: L’adolescència és un període de transició, creixement i desenvolupament humà que es produeix desprès de la infància i abans de l’edat adulta entre els 10 i 19 anys. L’embaràs adolescent és un problema de salut pública mundial que comporta conseqüències socioculturals, econòmiques, psicològiques i físiques entre la població jove. S’ha produït un descens en la taxa de natalitat adolescent, tot i així els embarassos adolescents suposen l’11% del total d’embarassos a tot el món. Objectius: L’objectiu principal és analitzar els programes de prevenció primària que es porten a terme per prevenir l’embaràs adolescent. Els objectius secundaris són: identificar les característiques dels programes de prevenció primària de l’embaràs adolescent, segons el territori, tipus d’intervenció i àmbit d’actuació. Resumir els seus avantatges/inconvenients i determinar el rol infermer en els mateixos. Material i mètodes: S’ha dut a terme una revisió bibliogràfica entre el desembre de 2019 i març de 2020 utilitzant les bases de dades PubMed, Scielo, dialnet i CINAHL. S’han seleccionat un total de 15 articles que coincideixen amb els criteris d’inclusió establerts. Resultats: Hi ha una gran variabilitat d’intervencions en els programes de prevenció de l’embaràs adolescent en els 15 articles analitzats, segons el territori, el model d’intervenció, l’àmbit d’actuació i la presència del rol infermer. Conclusions: Els resultats obtinguts en la cerca bibliogràfica, posen en relleu la manca d’evidència científica en els programes de prevenció primària i destaquen l’eficàcia dels professionals infermers/es per evitar l’embaràs adolescent. El rol infermer en la prevenció de l’embaràs adolescent precisa d’uns coneixements i aptituds necessàries

Manager: Patiño Masó, Josefina
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Anfruns Pujolràs, Vanessa
Date: 2020
Abstract: Introduction: Adolescence is a period of transition, growth and human development that occurs after childhood and before adulthood between the ages of 10 and 19 years. Adolescent pregnancy is a global public health problem that has sociocultural, economic, psychological, and physical consequences for the young population. There has been a decline in the adolescent birth rate, although adolescent pregnancies account for 11% of all pregnancies worldwide. Objectives: The main objective is to analyze the primary prevention programs to prevent teenage pregnancy. On the other hand, the secondary objectives are to identify the characteristics of the primary prevention programs of the adolescent pregnancy, according to the territory, type of intervention and field of action. Summarize its advantages/disadvantages and determine the nurse’s role in them. Material and methods: A literature review was conducted between december 2019 and march 2020 using the PubMed, Scielo, dialnet and CINAHL databases. A total of 15 articles were selected that matched the inclusion criteria. Results: There is a great variability of interventions in the 15 articles analyzed, according to the territory, the model of intervention, the field of action and the presence of the nursing role. Conclusions: The results obtained in the bibliographic search have determined the lack of scientific evidence in primary prevention programs and the effectiveness of the nursing role in preventing adolescent pregnancy. The role of nursing in the prevention of teenage pregnancy requires knowledge and skills
Introducció: L’adolescència és un període de transició, creixement i desenvolupament humà que es produeix desprès de la infància i abans de l’edat adulta entre els 10 i 19 anys. L’embaràs adolescent és un problema de salut pública mundial que comporta conseqüències socioculturals, econòmiques, psicològiques i físiques entre la població jove. S’ha produït un descens en la taxa de natalitat adolescent, tot i així els embarassos adolescents suposen l’11% del total d’embarassos a tot el món. Objectius: L’objectiu principal és analitzar els programes de prevenció primària que es porten a terme per prevenir l’embaràs adolescent. Els objectius secundaris són: identificar les característiques dels programes de prevenció primària de l’embaràs adolescent, segons el territori, tipus d’intervenció i àmbit d’actuació. Resumir els seus avantatges/inconvenients i determinar el rol infermer en els mateixos. Material i mètodes: S’ha dut a terme una revisió bibliogràfica entre el desembre de 2019 i març de 2020 utilitzant les bases de dades PubMed, Scielo, dialnet i CINAHL. S’han seleccionat un total de 15 articles que coincideixen amb els criteris d’inclusió establerts. Resultats: Hi ha una gran variabilitat d’intervencions en els programes de prevenció de l’embaràs adolescent en els 15 articles analitzats, segons el territori, el model d’intervenció, l’àmbit d’actuació i la presència del rol infermer. Conclusions: Els resultats obtinguts en la cerca bibliogràfica, posen en relleu la manca d’evidència científica en els programes de prevenció primària i destaquen l’eficàcia dels professionals infermers/es per evitar l’embaràs adolescent. El rol infermer en la prevenció de l’embaràs adolescent precisa d’uns coneixements i aptituds necessàries
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19048
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Adolescents embarassades -- Prevenció
Teenage pregnancy -- Prevention
Control de la natalitat
Birth control
Educació sanitària
Health education
Educació sexual
Sex instruction
Promoció de la salut
Health promotion
Infermeria en l’atenció primària
Primary nursing
Title: L’embaràs adolescent. Eficàcia els programes de prevenció primària : revisió bibliogràfica
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors