Item


Creences dels adolescents vers el consum de cànnabis: revisió bibliogràfica

Introduction: Adolescence is a stage in life that happens between childhood and adulthood. This stage is marked by physical, psychological, emotional and social changes. It is also a stage of emotional instability where it is easy for teens to be influenced by others, so it is common for them to be vulnerable to the onset of substance use, especially cannabis, which is the illegal substance it is more common among teenagers because there are beliefs that make them start to consume. Objectives: The present review aims to analyse adolescent’s beliefs about cannabis use. The aim is to identify adolescent’s beliefs about cannabis use among the population and identify adolescent’s main beliefs about the effects of cannabis. Finally, we want to know what types of adolescent beliefs can act as risk and protection factors for the initiation and/or maintenance of cannabis use. Material and methods: The methodology of this work has been a bibliographic review of articles based on scientific evidence in the Medline: Pubmed, DialNet and TripDataBise databases, between November 2019 and January 2020. The articles of interest were selected and analysed. Results: A total of 16 articles are selected to carry out the literature review. Conclusions: There are several beliefs that lead teens to consume cannabis, but the main one is social. Teenagers want to fit into their peer group, and this is the main belief that drives them to consume cannabis. Understanding these beliefs is a good tool for the role of nurse prevention in adolescents

Introducció: L’adolescència és una etapa de la vida que succeeix entre la infància i l’edat adulta. Aquesta etapa està marcada per canvis físics, psicològics, emocionals i socials. També és una etapa d’inestabilitat emocional en la qual és senzill que els adolescents siguin influenciats per altres persones, de manera que és comú que siguin vulnerables a l’inici del consum de substàncies, especialment el cànnabis, que és la substància il·legal més comuna entre els adolescents, ja que hi ha un seguit de creences que fan que aquests s’iniciïn al seu consum. Objectius: Amb la present revisió es volen analitzar les creences que tenen els adolescents vers el consum de cànnabis. També es vol determinar les creences dels adolescents sobre l’extensió del consum de cànnabis entre la població i identificar les principals creences dels adolescents vers els efectes que provoca el consum de cànnabis. Finalment es vol conèixer quin tipus de creences dels adolescents poden actuar com a factors de risc i protecció per a l’inici i/o manteniment del consum de cànnabis. Material i mètodes: La metodologia d’aquest treball ha estat una revisió bibliogràfica d’articles basats en l’evidència científica a les bases de dades Medline: Pubmed, DialNet i TripDataBise, entre els mesos de novembre del 2019 i gener del 2020. Es van seleccionar i analitzar els articles d’interès. Resultats: Es seleccionen un total de 16 articles per poder realitzar la revisió bibliogràfica. Conclusions: Hi ha diverses creences que porten als adolescents a consumir cànnabis, però la principal és la que fa referència a l’àmbit social. Els adolescents volen encaixar en el seu grup d’iguals, i aquesta és la principal creença que els condueix a consumir cànnabis. Conèixer aquestes creences és una bona eina per al paper infermer de prevenció de consum en adolescents

Manager: Patiño Masó, Josefina
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Font Ballen, Ariadna
Date: 2020
Abstract: Introduction: Adolescence is a stage in life that happens between childhood and adulthood. This stage is marked by physical, psychological, emotional and social changes. It is also a stage of emotional instability where it is easy for teens to be influenced by others, so it is common for them to be vulnerable to the onset of substance use, especially cannabis, which is the illegal substance it is more common among teenagers because there are beliefs that make them start to consume. Objectives: The present review aims to analyse adolescent’s beliefs about cannabis use. The aim is to identify adolescent’s beliefs about cannabis use among the population and identify adolescent’s main beliefs about the effects of cannabis. Finally, we want to know what types of adolescent beliefs can act as risk and protection factors for the initiation and/or maintenance of cannabis use. Material and methods: The methodology of this work has been a bibliographic review of articles based on scientific evidence in the Medline: Pubmed, DialNet and TripDataBise databases, between November 2019 and January 2020. The articles of interest were selected and analysed. Results: A total of 16 articles are selected to carry out the literature review. Conclusions: There are several beliefs that lead teens to consume cannabis, but the main one is social. Teenagers want to fit into their peer group, and this is the main belief that drives them to consume cannabis. Understanding these beliefs is a good tool for the role of nurse prevention in adolescents
Introducció: L’adolescència és una etapa de la vida que succeeix entre la infància i l’edat adulta. Aquesta etapa està marcada per canvis físics, psicològics, emocionals i socials. També és una etapa d’inestabilitat emocional en la qual és senzill que els adolescents siguin influenciats per altres persones, de manera que és comú que siguin vulnerables a l’inici del consum de substàncies, especialment el cànnabis, que és la substància il·legal més comuna entre els adolescents, ja que hi ha un seguit de creences que fan que aquests s’iniciïn al seu consum. Objectius: Amb la present revisió es volen analitzar les creences que tenen els adolescents vers el consum de cànnabis. També es vol determinar les creences dels adolescents sobre l’extensió del consum de cànnabis entre la població i identificar les principals creences dels adolescents vers els efectes que provoca el consum de cànnabis. Finalment es vol conèixer quin tipus de creences dels adolescents poden actuar com a factors de risc i protecció per a l’inici i/o manteniment del consum de cànnabis. Material i mètodes: La metodologia d’aquest treball ha estat una revisió bibliogràfica d’articles basats en l’evidència científica a les bases de dades Medline: Pubmed, DialNet i TripDataBise, entre els mesos de novembre del 2019 i gener del 2020. Es van seleccionar i analitzar els articles d’interès. Resultats: Es seleccionen un total de 16 articles per poder realitzar la revisió bibliogràfica. Conclusions: Hi ha diverses creences que porten als adolescents a consumir cànnabis, però la principal és la que fa referència a l’àmbit social. Els adolescents volen encaixar en el seu grup d’iguals, i aquesta és la principal creença que els condueix a consumir cànnabis. Conèixer aquestes creences és una bona eina per al paper infermer de prevenció de consum en adolescents
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19052
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Adolescents -- Consum de drogues
Teenagers -- Drug use
Cànnabis
Cannabis
Drogues i joventut
Narcotics and youth
Adolescents -- Vida social i costums
Teenagers -- Social life and customs
Title: Creences dels adolescents vers el consum de cànnabis: revisió bibliogràfica
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors