Item


Joves migrats en contextos rurals. Per a una nova ruralitat global i culturalment diversa: polítiques d’inclusió social dels joves emigrats sols als municipis petits

Based on their work experience in the first reception service for foreigners of the Inclusion and Community Care Team of the Welfare Area of the Alt Empordà County Council, the authors reflect on the support to young emigrants who came alone, especially when it has to be provided from rural municipalities. Their work experience in this field and from these contexts has been pioneering: in December 2018 they launched the regional table of young people without adult referents, to coordinate all the agents who work in the Alt Empordà with these young people. This article outlines three lines of work that can facilitate the reception and social inclusion of young emigrants alone: 1) the design and implementation of local policies that guarantee the rights of young people and their empowerment; 2) policies designed with proximity and community action; and 3) policies framed in a global strategic vision of the social and sustainable development of rural municipalities with specific diagnostic tools. The authors also provide a tool for the diagnosis and promotion of community actions aimed at the social inclusion of these young people. Finally, they point out what they understand to be the lines of work in the near future

Inici Pedagogia i Treball Social Vol. 9, No 2 (2020) JuanolaJoves migrats en contextos rurals. Per a una nova ruralitat global i culturalment diversa: polítiques d’inclusió social dels joves emigrats sols als municipis petitsNeus JuanolaImma QuintanaA partir de la seva experiència de treball en el servei de primera acollida de persones estrangeres de l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat de l’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, les autores reflexionen sobre el suport als joves emigrats sols, especialment quan aquest s’ha de prestar des de municipis rurals. La seva experiència de treball en aquest àmbit i des d’aquests contextos ha estat pionera: el desembre del 2018 van posar en marxa la taula comarcal de joves sense referents adults, per coordinar tots els agents que treballen a l’Alt Empordà amb aquests joves. En aquest article s’apunten tres línies de treball que poden facilitar l’acollida i inclusió social dels joves emigrats sols: 1) el disseny i la implementació de polítiques locals que garanteixin els drets dels joves i el seu empoderament; 2) polítiques pensades des de la proximitat i l’acció comunitària; i 3) polítiques emmarcades en una visió estratègica global del desenvolupament social i sostenible dels municipis rurals amb eines de diagnòstic concretes. Les autores, a més, aporten una eina per al diagnòstic i la promoció de les accions comunitàries orientades a la inclusió social d’aquests joves. Finalment, apunten les que entenen que seran les línies de treball en un futur proper

© Pedagogia i treball social: revista de ciències socials aplicades, 2020, vol. 9, núm. 2, p. 6376

Volum 9, número 2 (2020)

Universitat de Girona. Departament de Psicologia

Author: Juanola, Neus
Quintana, Imma
Date: 2020
Abstract: Based on their work experience in the first reception service for foreigners of the Inclusion and Community Care Team of the Welfare Area of the Alt Empordà County Council, the authors reflect on the support to young emigrants who came alone, especially when it has to be provided from rural municipalities. Their work experience in this field and from these contexts has been pioneering: in December 2018 they launched the regional table of young people without adult referents, to coordinate all the agents who work in the Alt Empordà with these young people. This article outlines three lines of work that can facilitate the reception and social inclusion of young emigrants alone: 1) the design and implementation of local policies that guarantee the rights of young people and their empowerment; 2) policies designed with proximity and community action; and 3) policies framed in a global strategic vision of the social and sustainable development of rural municipalities with specific diagnostic tools. The authors also provide a tool for the diagnosis and promotion of community actions aimed at the social inclusion of these young people. Finally, they point out what they understand to be the lines of work in the near future
Inici Pedagogia i Treball Social Vol. 9, No 2 (2020) JuanolaJoves migrats en contextos rurals. Per a una nova ruralitat global i culturalment diversa: polítiques d’inclusió social dels joves emigrats sols als municipis petitsNeus JuanolaImma QuintanaA partir de la seva experiència de treball en el servei de primera acollida de persones estrangeres de l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat de l’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, les autores reflexionen sobre el suport als joves emigrats sols, especialment quan aquest s’ha de prestar des de municipis rurals. La seva experiència de treball en aquest àmbit i des d’aquests contextos ha estat pionera: el desembre del 2018 van posar en marxa la taula comarcal de joves sense referents adults, per coordinar tots els agents que treballen a l’Alt Empordà amb aquests joves. En aquest article s’apunten tres línies de treball que poden facilitar l’acollida i inclusió social dels joves emigrats sols: 1) el disseny i la implementació de polítiques locals que garanteixin els drets dels joves i el seu empoderament; 2) polítiques pensades des de la proximitat i l’acció comunitària; i 3) polítiques emmarcades en una visió estratègica global del desenvolupament social i sostenible dels municipis rurals amb eines de diagnòstic concretes. Les autores, a més, aporten una eina per al diagnòstic i la promoció de les accions comunitàries orientades a la inclusió social d’aquests joves. Finalment, apunten les que entenen que seran les línies de treball en un futur proper
Format: application/pdf
Citation: https://www.raco.cat/index.php/PiTS/article/view/385066
ISSN: 2013-9063
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10256.4/22543
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19091
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona. Departament de Psicologia
Collection: Reproducció digital del document publicat a: http://hdl.handle.net/10256.4/22543
Is part of: © Pedagogia i treball social: revista de ciències socials aplicades, 2020, vol. 9, núm. 2, p. 6376
Volum 9, número 2 (2020)
Rights: L’accés als articles a text complet inclosos a RACO és gratuït, però els actes de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial estan subjectes a les condicions d’ús de cada revista i poden requerir el consentiment exprés i escrit dels autors i/o institucions editores
Subject: Joves immigrants
Youth immigrants
Treball social amb els immigrants
Social work with immigrants
Youth immigrants -- Integració social
Youth immigrants -- Social integration
Title: Joves migrats en contextos rurals. Per a una nova ruralitat global i culturalment diversa: polítiques d’inclusió social dels joves emigrats sols als municipis petits
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors