Item


Les habilitats per a la vida com a estratègia pedagògica de salut

In this article the authors present us with the approach of the social determinants of health, together with the salutogenic gaze and the work of life skills to better understand the life and emotional journey of young people in migration contexts, fleeing from stereotyped and paternalistic views. The authors consider it key to provide spaces for children and young people to develop their life skills, which are those skills needed to achieve adaptive behaviour that allows them to effectively meet the demands and challenges of daily life. They also argue that recent research conducted with migrant children and young people without adult references in Ireland found that the idea of continuity and giving meaning to their lives helped them, in most cases, in their personal identity processes, and it helped them increase their resilience. Hence the value they give to the work of the 10 life skills and to the strengthening of the Sense of Coherence. Finally, the authors present how these skills work, giving as an example the program “Be you, tools and assets for health” of Dipsalut

En aquest article les autores ens presenten l’enfocament dels determinants socials de la salut, juntament amb la mirada salutogènica i el treball de les habilitats per a la vida per a entendre millor el recorregut vital i emocional dels joves en contextos de migració, fugint de visions estereotipades i paternalistes. Les autores consideren clau que s’ofereixin espais als infants i joves per desenvolupar les seves habilitats per a la vida, que són aquelles competències necessàries per assolir un comportament adaptatiu que els permeti afrontar efectivament les demandes i els desafiaments de la vida diària. Argumenten també que una recerca recent duta a terme amb infants i joves migrats sense referents adults a Irlanda, constatava que la idea de continuïtat i de donar un sentit a les seves vides els ajudava, en la majoria dels casos, en els seus processos identitaris personals i els ajudava a augmentar la seva resiliència. D’aquí el valor que donen al treball de les 10 habilitats per a la vida i a l’enfortiment del Sentit de Coherència. Finalment les autores presenten de quina manera treballen aquestes habilitats, posant com a exemple el programa “Sigues tu, eines i actius per a la salut” de Dipsalut

© Pedagogia i treball social: revista de ciències socials aplicades, 2020, vol. 9, núm. 2, p. 77-86

Volum 9, número 2 (2020)

Universitat de Girona. Departament de Psicologia

Author: Esteva, Elisabet
Loste, Anna
Mowatt, Caroline
Date: 2020
Abstract: In this article the authors present us with the approach of the social determinants of health, together with the salutogenic gaze and the work of life skills to better understand the life and emotional journey of young people in migration contexts, fleeing from stereotyped and paternalistic views. The authors consider it key to provide spaces for children and young people to develop their life skills, which are those skills needed to achieve adaptive behaviour that allows them to effectively meet the demands and challenges of daily life. They also argue that recent research conducted with migrant children and young people without adult references in Ireland found that the idea of continuity and giving meaning to their lives helped them, in most cases, in their personal identity processes, and it helped them increase their resilience. Hence the value they give to the work of the 10 life skills and to the strengthening of the Sense of Coherence. Finally, the authors present how these skills work, giving as an example the program “Be you, tools and assets for health” of Dipsalut
En aquest article les autores ens presenten l’enfocament dels determinants socials de la salut, juntament amb la mirada salutogènica i el treball de les habilitats per a la vida per a entendre millor el recorregut vital i emocional dels joves en contextos de migració, fugint de visions estereotipades i paternalistes. Les autores consideren clau que s’ofereixin espais als infants i joves per desenvolupar les seves habilitats per a la vida, que són aquelles competències necessàries per assolir un comportament adaptatiu que els permeti afrontar efectivament les demandes i els desafiaments de la vida diària. Argumenten també que una recerca recent duta a terme amb infants i joves migrats sense referents adults a Irlanda, constatava que la idea de continuïtat i de donar un sentit a les seves vides els ajudava, en la majoria dels casos, en els seus processos identitaris personals i els ajudava a augmentar la seva resiliència. D’aquí el valor que donen al treball de les 10 habilitats per a la vida i a l’enfortiment del Sentit de Coherència. Finalment les autores presenten de quina manera treballen aquestes habilitats, posant com a exemple el programa “Sigues tu, eines i actius per a la salut” de Dipsalut
Format: application/pdf
Citation:  http://hdl.handle.net/10256.4/22544
ISSN: 2013-9063
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19092
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona. Departament de Psicologia
Collection: Reproducció digital del document publicat a: http://hdl.handle.net/10256.4/22544
Is part of: © Pedagogia i treball social: revista de ciències socials aplicades, 2020, vol. 9, núm. 2, p. 77-86
Volum 9, número 2 (2020)
Rights: L’accés als articles a text complet inclosos a RACO és gratuït, però els actes de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial estan subjectes a les condicions d’ús de cada revista i poden requerir el consentiment exprés i escrit dels autors i/o institucions editores
Subject: Joves immigrants
Youth immigrants
Treball social amb els immigrants
Social work with immigrants
Youth immigrants -- Integració social
Youth immigrants -- Social integration
Psicologia de la salut
Clinical health psychology
Title: Les habilitats per a la vida com a estratègia pedagògica de salut
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors