Item


Tipus d’analgèsia i la seva utilització intrapart: projecte finalitzat

Background: Pain is a diverse component in its way of sociocultural manifestation and interpretation, and depends on multiple physiological and psicological factors. Labour pain perception as a health need would favour its acceptance. Salutogenesis can be associated with the need to promote non-intervention delivery, using non-pharmacological methods, thus increasing the sense of control. However, pharmacological measures are only focused on pain relief. Thus, knowing about the use of intrapartum pain relief methods is considered to be crucial in order to decrease medical interventions in labour. Aim: To know the use of intrapartum pain relief and its types. Methods: Cross-sectional descriptive study with a sample of 100 women. Data was obtained by an adhoc sociodemographic questionnaire and the VAS pain scale. Statistical analysis was conducted using non parametric tests for bivariant analysis. The significance level of acceptance was p ≤ 0.05. Results: A 91% of participants have used some labor pain relief method. The birthing ball is the non-pharmacological method most used (37%). The epidural is the pharmacological method most used (79%). Amerindian women report a higher pain level compared to Mediteranean-european women (p ≤ 0.05). Immigrant women report a level of pain higher than native women (p ≤ 0.05). Women who used hot water bottle reported more pain compared to women who did not use it (p ≤ 0.05). Women who used epidural analgesia reported a lower pain level compared to women who did not use it (p ≤ 0.05). Conclusions: Epidural analgesia has been shown to be an effective method as an intrapartum pain relief. The birthingball is the prefered non-pharmacological pain relief method. The difference between the perception of pain according to nationality and origin has been noticed. Nevertheless, a higher sample is needed in order to obtain more variability in ethnic groups, as well as robust results. Further qualitative research is needed to assess the reason of choosing the thype of labor pain relief

Introducció: El dolor és un component divers en la seva manera de manifestació i interpretació sociocultural que depèn de diversos factors, fisiològics i psicològics. La percepció del dolor de part com a producte d’una necessitat de salut afavoriria l’acceptació d’aquest dolor. La salutogènesi associa aquesta necessitat per promoure la mínima intervenció al part, utilitzant analgèsia no farmacològica, així augmentant la sensació de control. Per altra banda, les mesures farmacològiques només busquen l’alleujament del dolor. En conseqüència, conèixer la utilització dels diferents tipus d’analgèsia en el nostre entorn és de vital importància per tal de poder minimitzar les actuacions infermeres durant el part. Objectiu: Conèixer la utilització i el tipus d’analgèsia intrapart. Metodologia: Estudi descriptiu transversal amb una mostra de 100 dones participants. Els instruments utilitzats han sigut: el qüestionari adhoc de dades sociodemogràfiques i l’escala VAS del dolor. L’anàlisi bivariant s’ha realitzat utilitzant probes no paramètriques. S’ha acceptat una significança de p ≤ 0.05. Resultats: Un 91% de les participants han utilitzat algun mètode analgèsic intrapart. La pilota de part és el mètode analgèsic no farmacològic més utilitzat (37%) i l’analgèsia peridural el mètode farmacològic més utilitzat (79%). Les dones d’origen Amerindi refereixen una mediana de nivell de dolor més alt en comparació a les dones d’origen Mediterrani-europeu (p ≤ 0.05). El grup de dones d’origen immigrant refereixen una mediana de nivell de dolor superior al de les dones d’origen autòcton (p ≤ 0.05). Les dones que han utilitzat la bossa d’aigua calenta han referit més dolor en comparació a les dones que no l’han utilitzat (p ≤ 0.05). El grup de dones que ha utilitzat l’analgèsia peridural han referit menys dolor en comparació a les dones que no l’han utilitzat (p ≤ 0.05). Conclusions: L’analgèsia peridural ha resultat un mètode efectiu en la disminució del dolor intrapart. La pilota de part és el mètode no farmacològic més utilitzat. S’ha observat la diferència entre la percepció del dolor segons l’origen de les dones. Tanmateix, és necessari un augment de la mostra, amb més variabilitat ètnica, i afegir un anàlisi qualitatiu per tal de valorar el motiu de l’elecció del tipus d’analgèsia intrapart per obtenir resultats més robustos

Manager: Roqueta Vall-llosera, Marta
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Hornillos Brugat, Carla
Date: 2020
Abstract: Background: Pain is a diverse component in its way of sociocultural manifestation and interpretation, and depends on multiple physiological and psicological factors. Labour pain perception as a health need would favour its acceptance. Salutogenesis can be associated with the need to promote non-intervention delivery, using non-pharmacological methods, thus increasing the sense of control. However, pharmacological measures are only focused on pain relief. Thus, knowing about the use of intrapartum pain relief methods is considered to be crucial in order to decrease medical interventions in labour. Aim: To know the use of intrapartum pain relief and its types. Methods: Cross-sectional descriptive study with a sample of 100 women. Data was obtained by an adhoc sociodemographic questionnaire and the VAS pain scale. Statistical analysis was conducted using non parametric tests for bivariant analysis. The significance level of acceptance was p ≤ 0.05. Results: A 91% of participants have used some labor pain relief method. The birthing ball is the non-pharmacological method most used (37%). The epidural is the pharmacological method most used (79%). Amerindian women report a higher pain level compared to Mediteranean-european women (p ≤ 0.05). Immigrant women report a level of pain higher than native women (p ≤ 0.05). Women who used hot water bottle reported more pain compared to women who did not use it (p ≤ 0.05). Women who used epidural analgesia reported a lower pain level compared to women who did not use it (p ≤ 0.05). Conclusions: Epidural analgesia has been shown to be an effective method as an intrapartum pain relief. The birthingball is the prefered non-pharmacological pain relief method. The difference between the perception of pain according to nationality and origin has been noticed. Nevertheless, a higher sample is needed in order to obtain more variability in ethnic groups, as well as robust results. Further qualitative research is needed to assess the reason of choosing the thype of labor pain relief
Introducció: El dolor és un component divers en la seva manera de manifestació i interpretació sociocultural que depèn de diversos factors, fisiològics i psicològics. La percepció del dolor de part com a producte d’una necessitat de salut afavoriria l’acceptació d’aquest dolor. La salutogènesi associa aquesta necessitat per promoure la mínima intervenció al part, utilitzant analgèsia no farmacològica, així augmentant la sensació de control. Per altra banda, les mesures farmacològiques només busquen l’alleujament del dolor. En conseqüència, conèixer la utilització dels diferents tipus d’analgèsia en el nostre entorn és de vital importància per tal de poder minimitzar les actuacions infermeres durant el part. Objectiu: Conèixer la utilització i el tipus d’analgèsia intrapart. Metodologia: Estudi descriptiu transversal amb una mostra de 100 dones participants. Els instruments utilitzats han sigut: el qüestionari adhoc de dades sociodemogràfiques i l’escala VAS del dolor. L’anàlisi bivariant s’ha realitzat utilitzant probes no paramètriques. S’ha acceptat una significança de p ≤ 0.05. Resultats: Un 91% de les participants han utilitzat algun mètode analgèsic intrapart. La pilota de part és el mètode analgèsic no farmacològic més utilitzat (37%) i l’analgèsia peridural el mètode farmacològic més utilitzat (79%). Les dones d’origen Amerindi refereixen una mediana de nivell de dolor més alt en comparació a les dones d’origen Mediterrani-europeu (p ≤ 0.05). El grup de dones d’origen immigrant refereixen una mediana de nivell de dolor superior al de les dones d’origen autòcton (p ≤ 0.05). Les dones que han utilitzat la bossa d’aigua calenta han referit més dolor en comparació a les dones que no l’han utilitzat (p ≤ 0.05). El grup de dones que ha utilitzat l’analgèsia peridural han referit menys dolor en comparació a les dones que no l’han utilitzat (p ≤ 0.05). Conclusions: L’analgèsia peridural ha resultat un mètode efectiu en la disminució del dolor intrapart. La pilota de part és el mètode no farmacològic més utilitzat. S’ha observat la diferència entre la percepció del dolor segons l’origen de les dones. Tanmateix, és necessari un augment de la mostra, amb més variabilitat ètnica, i afegir un anàlisi qualitatiu per tal de valorar el motiu de l’elecció del tipus d’analgèsia intrapart per obtenir resultats més robustos
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19129
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Part natural
Natural childbirth
Analgèsia
Analgesia
Anestèsia epidural
Peridural anesthesia
Percepció del dolor
Pain perception
Part
Parturition
Dolor -- Mesurament
Pain -- Measurement
Title: Tipus d’analgèsia i la seva utilització intrapart: projecte finalitzat
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors