Item


El Modernisme i la rebel·lió de les ’ciutats segones’: el cas de Barcelona

This article aims to reinterpret the modernist movement in Catalonia from an European perspective and the assumption that modernism is a distinctive movement of the ’second cities’ of Europe in the late nineteenth century to achieve political prominence in a given state and in front of the respective capitals. The case of Barcelona, modernist city par excellence, is emblematic of the process of construction through symbolic and cultural elements of an alternative capitality to Madrid that will have important political consequences. The literary image of Barcelona as a ’rebellious city’ responds to a large extent to this dynamic

L’estudi pretén reinterpretar el moviment modernista a Catalunya des d’una perspectiva europea i partint de l’assumpció que el Modernisme és un moviment distintiu de les ’segones ciutats’ d’Europa sobretot a finals del segle XIX, quan es pretenia dotar als territoris d’una importància cultural i política equiparable a les capitals respectives. El cas de Barcelona, ciutat modernista per excel·lència, és emblemàtic pel que fa al procés de construcció d’una capitalitat alternativa a Madrid a través d’elements simbòlics i culturals que comportaran conseqüències polítiques importants. La imatge literària de Barcelona com a ’ciutat rebel’ respon en gran mesura a aquesta dinàmica

Catalonia, 2019, núm. 24, p. 103-116

Centre de Recherches Interdisciplinaires sur les Mondes Ibériques Contemporains (CRIMIC)

Author: Casacuberta, Margarida
Date: 2019
Abstract: This article aims to reinterpret the modernist movement in Catalonia from an European perspective and the assumption that modernism is a distinctive movement of the ’second cities’ of Europe in the late nineteenth century to achieve political prominence in a given state and in front of the respective capitals. The case of Barcelona, modernist city par excellence, is emblematic of the process of construction through symbolic and cultural elements of an alternative capitality to Madrid that will have important political consequences. The literary image of Barcelona as a ’rebellious city’ responds to a large extent to this dynamic
L’estudi pretén reinterpretar el moviment modernista a Catalunya des d’una perspectiva europea i partint de l’assumpció que el Modernisme és un moviment distintiu de les ’segones ciutats’ d’Europa sobretot a finals del segle XIX, quan es pretenia dotar als territoris d’una importància cultural i política equiparable a les capitals respectives. El cas de Barcelona, ciutat modernista per excel·lència, és emblemàtic pel que fa al procés de construcció d’una capitalitat alternativa a Madrid a través d’elements simbòlics i culturals que comportaran conseqüències polítiques importants. La imatge literària de Barcelona com a ’ciutat rebel’ respon en gran mesura a aquesta dinàmica
Format: application/pdf
Citation: 032352
ISSN: 1760-6659
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19175
Language: cat
Publisher: Centre de Recherches Interdisciplinaires sur les Mondes Ibériques Contemporains (CRIMIC)
Collection: Reproducció digital del document publicat a: https://crimic-sorbonne.fr/publication-crimic/catalonia-24/
Articles publicats (D-FLC)
Is part of: Catalonia, 2019, núm. 24, p. 103-116
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Modernisme (Literatura) -- Catalunya -- Barcelona
Modernism (Literature) -- Catalonia -- Barcelona
Title: El Modernisme i la rebel·lió de les ’ciutats segones’: el cas de Barcelona
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors