Item


Steering CO2 bio-electrocycling into valuable compounds through inline monitoring of key operational parameters

Microbial Electrochemical Technologies (METs) are a promising alternative for capturing and in-situ reducing CO2 through the use of renewable electricity. Microorganisms grown in autotrophic conditions use CO2 as an electron acceptor and an electrode provides them electrons in the form of electricity. In this process, known as microbial electrosynthesis (MES), different compounds are produced depending on the metabolic possibilities of the microorganisms present in the system. The potential of this technology is high: a culture enriched with selected electroactive microorganisms is able to effectively transform CO2 into high value-added compounds. This Doctoral Thesis investigated reliable operational procedures for the monitoring of the performances of METs to produce suitable substrates for economically viable downstream applications. The cathodes of two different designs of bioelectrochemical systems (BESs) were inoculated with an enriched culture of a carboxydotrophic strain and were operated until stable conversion of CO2 into acetate, ethanol and small amounts of butyrate.

Les tecnologies microbianes electroquímiques (METs) són una alternativa prometedora per capturar i reduir in situ el CO2 a través de l’ús d’electricitat renovable. Microorganismes cultivats en condicions autotròfiques usen CO2 com a acceptor d’electrons i un elèctrode aporta electrons en forma d’electricitat. En aquest procés, conegut com a electrosíntesi microbiana (MES), es produeixen diferents compostos en funció de les possibilitats metabòliques dels microorganismes presents al sistema. El potencial d’aquesta via és alt: un cultiu enriquit de microorganismes electroactius seleccionats pot fer possible la transformació del CO2 en compostos d’alt valor afegit. En aquesta tesi s’han estudiat diferents paràmetres d’operació que a través d’un monitoratge exhaustiu durant la transformació de l’CO2 mitjançant reactors MET. Es van utilitzar dos dissenys de reactor diferents (tubular i pla) de sistemes bioelectroquímics (BES; sigles en anglès) que van ser inoculats amb un cultiu enriquit amb una soca carboxidotrófica electroactiva i es van operar fins aconseguir l’electro-conversió estable de el CO2 en acetat, etanol i petites quantitats de butirat.

Universitat de Girona

Manager: Colprim Galceran, Jesús
Balaguer i Condom, Maria Dolors
Puig Broch, Sebastià
Other contributions: Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient
Author: Blasco Gómez, Ramiro
Date: 2020 July 22
Abstract: Microbial Electrochemical Technologies (METs) are a promising alternative for capturing and in-situ reducing CO2 through the use of renewable electricity. Microorganisms grown in autotrophic conditions use CO2 as an electron acceptor and an electrode provides them electrons in the form of electricity. In this process, known as microbial electrosynthesis (MES), different compounds are produced depending on the metabolic possibilities of the microorganisms present in the system. The potential of this technology is high: a culture enriched with selected electroactive microorganisms is able to effectively transform CO2 into high value-added compounds. This Doctoral Thesis investigated reliable operational procedures for the monitoring of the performances of METs to produce suitable substrates for economically viable downstream applications. The cathodes of two different designs of bioelectrochemical systems (BESs) were inoculated with an enriched culture of a carboxydotrophic strain and were operated until stable conversion of CO2 into acetate, ethanol and small amounts of butyrate.
Les tecnologies microbianes electroquímiques (METs) són una alternativa prometedora per capturar i reduir in situ el CO2 a través de l’ús d’electricitat renovable. Microorganismes cultivats en condicions autotròfiques usen CO2 com a acceptor d’electrons i un elèctrode aporta electrons en forma d’electricitat. En aquest procés, conegut com a electrosíntesi microbiana (MES), es produeixen diferents compostos en funció de les possibilitats metabòliques dels microorganismes presents al sistema. El potencial d’aquesta via és alt: un cultiu enriquit de microorganismes electroactius seleccionats pot fer possible la transformació del CO2 en compostos d’alt valor afegit. En aquesta tesi s’han estudiat diferents paràmetres d’operació que a través d’un monitoratge exhaustiu durant la transformació de l’CO2 mitjançant reactors MET. Es van utilitzar dos dissenys de reactor diferents (tubular i pla) de sistemes bioelectroquímics (BES; sigles en anglès) que van ser inoculats amb un cultiu enriquit amb una soca carboxidotrófica electroactiva i es van operar fins aconseguir l’electro-conversió estable de el CO2 en acetat, etanol i petites quantitats de butirat.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/670848
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19181
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Bioelectroquímica
Bioelectrochemistry
Biofuel
Electrosíntesi microbiana
Microbial electrosynthesis
CO2
Anhídrid carbònic
Carbon dioxide
Dióxido de carbono
504 - Ciències del medi ambient
577 - Bioquímica. Biologia molecular. Biofísica
Title: Steering CO2 bio-electrocycling into valuable compounds through inline monitoring of key operational parameters
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors