Item


Característiques de les vivències afectivosexuals a la primera adolescència: projecte de recerca

Individuals sexuality, biological nature and their concrete psychological, emotional, spiritual and social characteristics, are an essential part of the development of the adolescent’s personality. Nowadays some adolescents, conduct their sexual behaviours prematurely and without the psychological preparation to assume their full meaning. The act of premature sexual relations can imply a shortage of sexual knowledge and emotional control, that can lead adolescents to risky behaviours, translating into possible sexual transmitted diseases, depression, or even unwanted pregnancy. Classroom interventions are capitals on the improvement on sexual health knowledge. These involvements are more effective in the case of adolescents who have not yet had any sexual relation. Therefore, continuing with the above line of thought, nurse professionals would be considered a key piece on helping this concrete collective by designing an intervention plan, where it would be vital to value their thoughts and emotions, find out the sexual information that they have, observe their behaviour and hear their opinions and questions in relation to their needs on affective-sexual experiences. Objective: To analyse the characteristics of the affective-sexual experiences experimented by adolescents between 12 and 15 years old. Methodology: Will be a descriptive and cross-sectional study. It will take place during the year 2021. Combines quantitative methodology with qualitative methodology. An ad hoc questionnaire will be handed to 1st and 2nd year ESO students of INS Montgrí, located in Torroella de Montgrí. There will also be, two discussion groups, one of 1rst year ESO students and another with 2nd year ESO students. To analyse the quantitative data, we will be using the IBM SPSS 25.0 program, whereas the qualitative data will be studied with the NVivo 12 program. The results of the study can help to guide new programs for sex education in the adolescence

La sexualitat, l’expressió de la pròpia naturalesa biològica i de les característiques psicològiques, emocionals, espirituals i socials dels individus, formen part del desenvolupament de la personalitat dels adolescents. Actualment, alguns dels adolescents inicien les conductes sexuals de forma precoç i sense la preparació psicològica per assumir-ne el seu significat. L’inici de les relacions sexuals de forma precoç pot implicar falta de coneixements al respecte i de control emocional portant els adolescents a realitzar conductes de risc que es tradueixen en malalties de transmissió sexual, depressió i embarassos no desitjats. Les intervencions a l’aula son cabdals en la millora dels coneixements en salut sexual i son més efectives si els adolescents encara no han iniciat les relacions sexuals. Per aquest motiu, els professionals d’infermeria son una peça clau per ajudar a aquest col·lectiu. Per tal de planificar una intervenció en aquest sentit, és de vital importància, valorar els pensaments i les emocions, esbrinar quina informació sexual disposen, observar el seu comportament i escoltar les seves opinions i dubtes en relació a les vivències afectivosexuals experimentades. Objectiu: Analitzar les característiques de les vivències afectivosexuals que experimenten els adolescents d’entre 12 i 15 anys. Metodologia: Es tracta d’un estudi descriptiu transversal. Es portarà a terme durant l’any 2021. Combina la metodologia quantitativa amb la qualitativa. S’utilitzarà una enquesta ad hoc que respondran els alumnes de 1r i 2n d’ESO de l’INS Montgrí de Torroella de Montgrí. També es realitzarà una sessió amb dos grups de discussió, un de 1r d’ESO i un altre de 2n d’ESO. Per l’anàlisi de dades quantitatives s’utilitzarà el paquet estadístic IBM SPSS 25.0. i per les qualitatives, el programa NVivo 12. Els resultats de l’estudi poden ser d’ajut per orientar els nous programes d’educació sexual a l’adolescència

Manager: Patiño Masó, Josefina
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Massó Molina, Maria
Date: 2020
Abstract: Individuals sexuality, biological nature and their concrete psychological, emotional, spiritual and social characteristics, are an essential part of the development of the adolescent’s personality. Nowadays some adolescents, conduct their sexual behaviours prematurely and without the psychological preparation to assume their full meaning. The act of premature sexual relations can imply a shortage of sexual knowledge and emotional control, that can lead adolescents to risky behaviours, translating into possible sexual transmitted diseases, depression, or even unwanted pregnancy. Classroom interventions are capitals on the improvement on sexual health knowledge. These involvements are more effective in the case of adolescents who have not yet had any sexual relation. Therefore, continuing with the above line of thought, nurse professionals would be considered a key piece on helping this concrete collective by designing an intervention plan, where it would be vital to value their thoughts and emotions, find out the sexual information that they have, observe their behaviour and hear their opinions and questions in relation to their needs on affective-sexual experiences. Objective: To analyse the characteristics of the affective-sexual experiences experimented by adolescents between 12 and 15 years old. Methodology: Will be a descriptive and cross-sectional study. It will take place during the year 2021. Combines quantitative methodology with qualitative methodology. An ad hoc questionnaire will be handed to 1st and 2nd year ESO students of INS Montgrí, located in Torroella de Montgrí. There will also be, two discussion groups, one of 1rst year ESO students and another with 2nd year ESO students. To analyse the quantitative data, we will be using the IBM SPSS 25.0 program, whereas the qualitative data will be studied with the NVivo 12 program. The results of the study can help to guide new programs for sex education in the adolescence
La sexualitat, l’expressió de la pròpia naturalesa biològica i de les característiques psicològiques, emocionals, espirituals i socials dels individus, formen part del desenvolupament de la personalitat dels adolescents. Actualment, alguns dels adolescents inicien les conductes sexuals de forma precoç i sense la preparació psicològica per assumir-ne el seu significat. L’inici de les relacions sexuals de forma precoç pot implicar falta de coneixements al respecte i de control emocional portant els adolescents a realitzar conductes de risc que es tradueixen en malalties de transmissió sexual, depressió i embarassos no desitjats. Les intervencions a l’aula son cabdals en la millora dels coneixements en salut sexual i son més efectives si els adolescents encara no han iniciat les relacions sexuals. Per aquest motiu, els professionals d’infermeria son una peça clau per ajudar a aquest col·lectiu. Per tal de planificar una intervenció en aquest sentit, és de vital importància, valorar els pensaments i les emocions, esbrinar quina informació sexual disposen, observar el seu comportament i escoltar les seves opinions i dubtes en relació a les vivències afectivosexuals experimentades. Objectiu: Analitzar les característiques de les vivències afectivosexuals que experimenten els adolescents d’entre 12 i 15 anys. Metodologia: Es tracta d’un estudi descriptiu transversal. Es portarà a terme durant l’any 2021. Combina la metodologia quantitativa amb la qualitativa. S’utilitzarà una enquesta ad hoc que respondran els alumnes de 1r i 2n d’ESO de l’INS Montgrí de Torroella de Montgrí. També es realitzarà una sessió amb dos grups de discussió, un de 1r d’ESO i un altre de 2n d’ESO. Per l’anàlisi de dades quantitatives s’utilitzarà el paquet estadístic IBM SPSS 25.0. i per les qualitatives, el programa NVivo 12. Els resultats de l’estudi poden ser d’ajut per orientar els nous programes d’educació sexual a l’adolescència
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19184
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Adolescents -- Conducta sexual
Teenagers -- Sexual behavior
Sexualitat
Sex
Orientació sexual
Sexual orientation
Emocions en els adolescents
Emotions in adolescence
Title: Característiques de les vivències afectivosexuals a la primera adolescència: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors