Item


Coneixements i actituds dels estudiants d’infermeria davant la donació de medul·la òssia: projecte de recerca

Introduction: Bone marrow transplantation may be the only hope for those diagnosed with leukemia or other blood diseases. According to data from the Josep Carreras Foundation, the probability of these patients to have a compatible sibling is only 25%, and the probability of finding a relative who is one is 5%. When they do not have a related donor, the goal is to find a compatible unrelated voluntary donor. The existence of myths and beliefs in relation to the bone marrow donation process can develop into a limitation towards obtaining a high number of donors that will be essential to save many lives. The participation of nursing professionals is essential to give visibility and success in donation campaigns, and consequently, an increase in awareness among students of the Degree in Nursing could lead to a better attitude towards bone marrow donations. Objective: To identify the knowledge and attitudes of the Nursing Degree students of the University of Girona regarding bone marrow donation. Methodology: Descriptive, quantitative and cross-sectional study. The study population will be the 1st, 2nd, 3rd and 4th year students of the Nursing Degree at the University of Girona, made up of a total of 545 people. The instrument used is an ad hoc questionnaire with 3 sections: sociodemographic data, knowledge test, and attitude test. The data will be processed with the SPPS computer program, where the quantitative data will be analysed using frequency and percentage tables, and the usual centrality (mean and median) and variability tools (standard deviation and total range). For the crossing of categorical variables, the Chi square independence test and the Student T will be used

Introducció: El trasplantament de medul·la òssia pot ser l’única esperança per aquelles persones diagnosticades de leucèmia o altres malalties de la sang. Segons dades de la Fundació Josep Carreras, la probabilitat d’aquests pacients de tenir un germà compatible és de tan sols un 25%, i la de trobar un familiar que ho sigui és d’un 5%. Quan no disposen d’un donant emparentat, l’objectiu és aconseguir un donant voluntari no emparentat que sigui compatible. L’existència de mites i creences en relació al procés de donació de medul·la òssia poden esdevenir una limitació a l’hora d’aconseguir un nombre elevat de donants que seran indispensables per a salvar moltes vides. La participació dels professionals d’infermeria és essencial per a donar visibilitat i èxit a les campanyes de donació, i per tant, un increment de la conscienciació entre els estudiants del Grau en Infermeria podria comportar una millor actitud cap a les donacions de medul·la òssia. Objectiu: Identificar els coneixements i les actituds dels i de les estudiants del Grau d’Infermeria de la Universitat de Girona davant la donació de medul·la òssia. Metodologia: Estudi descriptiu, quantitatiu i transversal. La població d’estudi seran els estudiants de 1r, 2n, 3r i 4t curs del Grau d’Infermeria de la Universitat de Girona, integrada per un total de 545 persones. L’instrument utilitzat és un qüestionari ad hoc amb 3 apartats: dades sociodemogràfiques, test de coneixements, i test d’actituds. Les dades seran tractades amb el programa informàtic SPPS, on les dades quantitatives seran analitzades emprant taules de freqüència i percentatge, i les eines habituals de centralitat (mitjana i mediana) i de variabilitat (desviació estàndard i rang total). Per a l’encreuament de variables categòriques, s’utilitzarà la prova d’independència Khi quadrat i l’Student T

Manager: Bertran i Noguer, Carme
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Matés Oller, Mar
Date: 2020
Abstract: Introduction: Bone marrow transplantation may be the only hope for those diagnosed with leukemia or other blood diseases. According to data from the Josep Carreras Foundation, the probability of these patients to have a compatible sibling is only 25%, and the probability of finding a relative who is one is 5%. When they do not have a related donor, the goal is to find a compatible unrelated voluntary donor. The existence of myths and beliefs in relation to the bone marrow donation process can develop into a limitation towards obtaining a high number of donors that will be essential to save many lives. The participation of nursing professionals is essential to give visibility and success in donation campaigns, and consequently, an increase in awareness among students of the Degree in Nursing could lead to a better attitude towards bone marrow donations. Objective: To identify the knowledge and attitudes of the Nursing Degree students of the University of Girona regarding bone marrow donation. Methodology: Descriptive, quantitative and cross-sectional study. The study population will be the 1st, 2nd, 3rd and 4th year students of the Nursing Degree at the University of Girona, made up of a total of 545 people. The instrument used is an ad hoc questionnaire with 3 sections: sociodemographic data, knowledge test, and attitude test. The data will be processed with the SPPS computer program, where the quantitative data will be analysed using frequency and percentage tables, and the usual centrality (mean and median) and variability tools (standard deviation and total range). For the crossing of categorical variables, the Chi square independence test and the Student T will be used
Introducció: El trasplantament de medul·la òssia pot ser l’única esperança per aquelles persones diagnosticades de leucèmia o altres malalties de la sang. Segons dades de la Fundació Josep Carreras, la probabilitat d’aquests pacients de tenir un germà compatible és de tan sols un 25%, i la de trobar un familiar que ho sigui és d’un 5%. Quan no disposen d’un donant emparentat, l’objectiu és aconseguir un donant voluntari no emparentat que sigui compatible. L’existència de mites i creences en relació al procés de donació de medul·la òssia poden esdevenir una limitació a l’hora d’aconseguir un nombre elevat de donants que seran indispensables per a salvar moltes vides. La participació dels professionals d’infermeria és essencial per a donar visibilitat i èxit a les campanyes de donació, i per tant, un increment de la conscienciació entre els estudiants del Grau en Infermeria podria comportar una millor actitud cap a les donacions de medul·la òssia. Objectiu: Identificar els coneixements i les actituds dels i de les estudiants del Grau d’Infermeria de la Universitat de Girona davant la donació de medul·la òssia. Metodologia: Estudi descriptiu, quantitatiu i transversal. La població d’estudi seran els estudiants de 1r, 2n, 3r i 4t curs del Grau d’Infermeria de la Universitat de Girona, integrada per un total de 545 persones. L’instrument utilitzat és un qüestionari ad hoc amb 3 apartats: dades sociodemogràfiques, test de coneixements, i test d’actituds. Les dades seran tractades amb el programa informàtic SPPS, on les dades quantitatives seran analitzades emprant taules de freqüència i percentatge, i les eines habituals de centralitat (mitjana i mediana) i de variabilitat (desviació estàndard i rang total). Per a l’encreuament de variables categòriques, s’utilitzarà la prova d’independència Khi quadrat i l’Student T
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19185
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Donació d’òrgans i teixits, etc.
Donation of organs, tissues, etc.
Medul·la òssia -- Trasplantació
Marrow -- Transplantation
Estudiants d’infermeria
Nursing students
Title: Coneixements i actituds dels estudiants d’infermeria davant la donació de medul·la òssia: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors