Item


Totes les cares del turisme de voluntariats: efectes negatius de les bones intencions

Aquest projecte exposa i valora els efectes del turisme de voluntariats. Per tal de contextualitzar el treball d’investigació, en el marc teòric es realitza un estudi de l’àmbit del turisme de voluntariats, així com dels seus participants i les seves motivacions. El treball d’investigació consta d’una anàlisi dels efectes beneficiosos i perjudicials que rep tant la comunitat local com el voluntari en l’àmbit psicosocial, el cultural i l’econòmic. Per veure la procedència dels perjudicis, s’analitzen també les diverses males pràctiques que tenen lloc dins aquesta activitat i, a continuació, s’exploren diferents opcions de millores que es podrien aplicar per fer més lleus els efectes negatius. El treball d’investigació acaba amb el balanç dels efectes anomenats anteriorment i amb una reflexió sobre la procedència i motivació del turisme de voluntariats en si. Finalment, es conclou que el turisme de voluntariats aporta nombrosos efectes perjudicials, sovint irreversibles, mentre que els efectes positius poden obtenir-se d’altres pràctiques. A més a més, aquesta tipologia de turisme mai podria arribar a solucionar el problema principal: el repartiment desigual de la riquesa

This project shows and evaluates the effects of volunteer tourism. In order to contextualize the research work, in the theoretical part you can find some research on the volunteer tourism field, as well as an investigation of its participants and their motivations. The research work consists of an analysis of the beneficial and harmful effects that the local community and the volunteer receive regarding the psychosocial, cultural and economic fields. To discover where these harmful effects come from, there is also an analysis of the bad practices performed in this activity. Following that, there are some possible improvements to make these effects less damaging. The research work ends with a reflection of the effects evaluated previously and the precedence and motivations of volunteer tourism. Finally, the project is concluded by stating that volunteer tourism produces many harmful effects that are sometimes irreversible. Moreover, the beneficial consequences can be achieved from other activities. Additionally, volunteer tourism could never solve the main problem: the unequal distribution of wealth

Manager: Baqué Gómez, Anna
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Colomé Serrat, Judit
Date: 2020 June
Abstract: Aquest projecte exposa i valora els efectes del turisme de voluntariats. Per tal de contextualitzar el treball d’investigació, en el marc teòric es realitza un estudi de l’àmbit del turisme de voluntariats, així com dels seus participants i les seves motivacions. El treball d’investigació consta d’una anàlisi dels efectes beneficiosos i perjudicials que rep tant la comunitat local com el voluntari en l’àmbit psicosocial, el cultural i l’econòmic. Per veure la procedència dels perjudicis, s’analitzen també les diverses males pràctiques que tenen lloc dins aquesta activitat i, a continuació, s’exploren diferents opcions de millores que es podrien aplicar per fer més lleus els efectes negatius. El treball d’investigació acaba amb el balanç dels efectes anomenats anteriorment i amb una reflexió sobre la procedència i motivació del turisme de voluntariats en si. Finalment, es conclou que el turisme de voluntariats aporta nombrosos efectes perjudicials, sovint irreversibles, mentre que els efectes positius poden obtenir-se d’altres pràctiques. A més a més, aquesta tipologia de turisme mai podria arribar a solucionar el problema principal: el repartiment desigual de la riquesa
This project shows and evaluates the effects of volunteer tourism. In order to contextualize the research work, in the theoretical part you can find some research on the volunteer tourism field, as well as an investigation of its participants and their motivations. The research work consists of an analysis of the beneficial and harmful effects that the local community and the volunteer receive regarding the psychosocial, cultural and economic fields. To discover where these harmful effects come from, there is also an analysis of the bad practices performed in this activity. Following that, there are some possible improvements to make these effects less damaging. The research work ends with a reflection of the effects evaluated previously and the precedence and motivations of volunteer tourism. Finally, the project is concluded by stating that volunteer tourism produces many harmful effects that are sometimes irreversible. Moreover, the beneficial consequences can be achieved from other activities. Additionally, volunteer tourism could never solve the main problem: the unequal distribution of wealth
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19203
Language: cat
Collection: Turisme (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Turisme -- Aspectes socials
Tourism -- Social aspects
Voluntariat
Voluntarism
Solidaritat
Solidarity
Turisme -- Països en vies desenvolupament
Tourism -- Developing countries
Title: Totes les cares del turisme de voluntariats: efectes negatius de les bones intencions
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors