Item


Percepció i experiència dels professionals d’infermeria davant la mort en una unitat de cures pal·liatives: projecte finalitzat

Theoretical framework: Death is a concept that concerns all individuals who have a perception of time. Nursing professionals who work on a daily basis on a palliative care unit are constantly in contact with death and, therefore, there lies importance on knowing the implications of palliative care and its units, as well as the process and the perception of death by nursing professionals. Objective: Know the perception and the experience in the face of death by nursing professionals in a palliative care unit. Methodology: Qualitative phenomenological study. The data collection was carried out on the month of March 2020 through semi-structured interviews to four professionals. Three nurses who work at the palliatives’ unit of Hospital Santa Caterina and a student of fourth year who has done their internship at the unit. Ethical considerations: The present study has guaranteed the confidentiality and anonymity of the participants and has been accepted by an Ethical Committee in Clinical Investigation. Results: The interviews’ transcriptions have been analysed and the results have been classified through six thematic focuses: perception of death, emotional wear, educational training, experience, learnings, and satisfaction. Conclusions: The perception and the experience on nursing professionals in the face of death would be closely related with the characteristics of the user and with the experience of the professional itself. The lack of specific training in the field and the lack of resources are relevant characteristics for the participants

Marc teòric: La mort és un concepte que afecta a tots els éssers que tenen una dimensió del temps. Els professionals d’infermeria que conviuen dia a dia en una unitat de cures pal·liatives estan constantment en contacte amb aquesta i és per aquest motiu on recau la importància de conèixer la implicació de cures pal·liatives i les seves les unitats, així com el procés i la percepció de la mort dels professionals d’infermeria. Objectius: Conèixer la percepció i l’experiència davant la mort dels professionals d’infermeria en una unitat de cures pal·liatives. Metodologia: Estudi qualitatiu fenomenològic. La recollida de dades es realitza el mes de Març del 2020 mitjançant entrevistes semiestructurades a quatre professionals. Tres infermeres que treballen a la unitat de pal·liatius de l’Hospital Santa Caterina, i una estudiant de quart curs que ha realitzat les pràctiques a la unitat. Consideracions ètiques: El present estudi ha garantit la confidencialitat i l’anonimat dels participants i ha estat acceptat per un Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica. Resultats: S’analitzen les transcripcions de les entrevistes i es classifiquen els resultats mitjançant sis eixos temàtics: percepció de la mort, desgast emocional, formació, experiència, aprenentatges i satisfacció. Conclusions: La percepció i experiència en els professionals d’infermeria davant la mort estaria estretament relacionada amb les característiques de l’usuari i de l’experiència del propi professional. La falta de formació específica en l’àmbit i de recursos són característiques rellevants pels participants

Manager: Cámara Liébana, David
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Maneja Juvanteny, Olga
Date: 2020
Abstract: Theoretical framework: Death is a concept that concerns all individuals who have a perception of time. Nursing professionals who work on a daily basis on a palliative care unit are constantly in contact with death and, therefore, there lies importance on knowing the implications of palliative care and its units, as well as the process and the perception of death by nursing professionals. Objective: Know the perception and the experience in the face of death by nursing professionals in a palliative care unit. Methodology: Qualitative phenomenological study. The data collection was carried out on the month of March 2020 through semi-structured interviews to four professionals. Three nurses who work at the palliatives’ unit of Hospital Santa Caterina and a student of fourth year who has done their internship at the unit. Ethical considerations: The present study has guaranteed the confidentiality and anonymity of the participants and has been accepted by an Ethical Committee in Clinical Investigation. Results: The interviews’ transcriptions have been analysed and the results have been classified through six thematic focuses: perception of death, emotional wear, educational training, experience, learnings, and satisfaction. Conclusions: The perception and the experience on nursing professionals in the face of death would be closely related with the characteristics of the user and with the experience of the professional itself. The lack of specific training in the field and the lack of resources are relevant characteristics for the participants
Marc teòric: La mort és un concepte que afecta a tots els éssers que tenen una dimensió del temps. Els professionals d’infermeria que conviuen dia a dia en una unitat de cures pal·liatives estan constantment en contacte amb aquesta i és per aquest motiu on recau la importància de conèixer la implicació de cures pal·liatives i les seves les unitats, així com el procés i la percepció de la mort dels professionals d’infermeria. Objectius: Conèixer la percepció i l’experiència davant la mort dels professionals d’infermeria en una unitat de cures pal·liatives. Metodologia: Estudi qualitatiu fenomenològic. La recollida de dades es realitza el mes de Març del 2020 mitjançant entrevistes semiestructurades a quatre professionals. Tres infermeres que treballen a la unitat de pal·liatius de l’Hospital Santa Caterina, i una estudiant de quart curs que ha realitzat les pràctiques a la unitat. Consideracions ètiques: El present estudi ha garantit la confidencialitat i l’anonimat dels participants i ha estat acceptat per un Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica. Resultats: S’analitzen les transcripcions de les entrevistes i es classifiquen els resultats mitjançant sis eixos temàtics: percepció de la mort, desgast emocional, formació, experiència, aprenentatges i satisfacció. Conclusions: La percepció i experiència en els professionals d’infermeria davant la mort estaria estretament relacionada amb les característiques de l’usuari i de l’experiència del propi professional. La falta de formació específica en l’àmbit i de recursos són característiques rellevants pels participants
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19219
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Mort -- Aspectes psicològics
Death -- Psychological aspects
Tractament pal·liatiu
Palliative treatment
Infermeria -- Aspectes psicològics
Nursing -- Psychological aspects
Percepció
Perception
Title: Percepció i experiència dels professionals d’infermeria davant la mort en una unitat de cures pal·liatives: projecte finalitzat
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors