Item


Els fonaments de la docència publicitària a Catalunya, a través de l’aportació científica de Pere Prat Gaballí

Advertising in Catalonia originated thanks to Catalan pioneers´ business vision, instinct and tenacity. One of the principal pioneers of the modern Catalan advertising was Pere Prat Gaballí (Barcelona, 1885-1962). His methods and advertising knowledge, were initially based on scientific fundaments, with the purpose of introducing modern advertising in Catalonia. Likewise, we can consider him to be a science communicator in Catalan advertising theory with international recognition. However, in the year 1915, Pere Prat Gaballí was the first to realize the first subject of advertising at La Casa Llotja de Mar. In addition, we considered him as introducer of new rational argument to advertising, based on psychological approach, and this makes obvious especially at the lessons explained in mercantile class, during the course of 1915-1916, as well as through a series of writings: La publicidad of nuestro tiempo (1915) and, in an outstanding way, Una nueva técnica: la publicidad científica (1917), edition of the course of 1916-1917, that is considered the first Hispanic work devoted to advertising discipline. Lastly, the research of the doctoral thesis focuses on the origins of the fundaments of teaching about advertising in Catalonia

La publicitat catalana es va originar gràcies a la visió, instint i tenacitat pel negoci dels pioners de la publicitat a Catalunya. Un dels principals pioners en la publicitat moderna catalana va ser Pere Prat Gaballí (Barcelona, 1885-1962). Els seus mètodes i coneixements publicitaris, en un inici, van ser fonamentats en sabers científics, amb la finalitat d’introduir la publicitat moderna a Catalunya. Així mateix, es pot considerar com un divulgador acadèmic de la teoria publicitària catalana amb reconeixement internacional. Tanmateix, l’any 1915, Pere Prat Gaballí va ser el primer a realitzar la primera assignatura de publicitat a La Casa Llotja de Mar. A més a més, és considerat l’introductor de nous mètodes "racionals" de fer publicitat, basats en un enfocament psicològic, i això es fa patent sobretot en les lliçons que va explicar a les classes d’ensenyament mercantil, durant el curs 1915-1916, així com a través d’una sèrie d’escrits: La publicidad de nuestro tiempo (1915) i, de manera destacada, Una nueva técnica: la publicidad científica (1917), edició de les lliçons del curs de 1916-1917, que és considerada la primera obra hispànica dedicada a la disciplina de la publicitat. En últim terme, la recerca d’aquesta tesi doctoral està enfocada en l’origen dels fonaments de la docència publicitària a Catalunya

Universitat de Girona

Manager: Costa i Fernàndez, Lluís
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Filologia i Comunicació
Author: Vidal Santorum, Adrià
Date: 2020 October 7
Abstract: Advertising in Catalonia originated thanks to Catalan pioneers´ business vision, instinct and tenacity. One of the principal pioneers of the modern Catalan advertising was Pere Prat Gaballí (Barcelona, 1885-1962). His methods and advertising knowledge, were initially based on scientific fundaments, with the purpose of introducing modern advertising in Catalonia. Likewise, we can consider him to be a science communicator in Catalan advertising theory with international recognition. However, in the year 1915, Pere Prat Gaballí was the first to realize the first subject of advertising at La Casa Llotja de Mar. In addition, we considered him as introducer of new rational argument to advertising, based on psychological approach, and this makes obvious especially at the lessons explained in mercantile class, during the course of 1915-1916, as well as through a series of writings: La publicidad of nuestro tiempo (1915) and, in an outstanding way, Una nueva técnica: la publicidad científica (1917), edition of the course of 1916-1917, that is considered the first Hispanic work devoted to advertising discipline. Lastly, the research of the doctoral thesis focuses on the origins of the fundaments of teaching about advertising in Catalonia
La publicitat catalana es va originar gràcies a la visió, instint i tenacitat pel negoci dels pioners de la publicitat a Catalunya. Un dels principals pioners en la publicitat moderna catalana va ser Pere Prat Gaballí (Barcelona, 1885-1962). Els seus mètodes i coneixements publicitaris, en un inici, van ser fonamentats en sabers científics, amb la finalitat d’introduir la publicitat moderna a Catalunya. Així mateix, es pot considerar com un divulgador acadèmic de la teoria publicitària catalana amb reconeixement internacional. Tanmateix, l’any 1915, Pere Prat Gaballí va ser el primer a realitzar la primera assignatura de publicitat a La Casa Llotja de Mar. A més a més, és considerat l’introductor de nous mètodes "racionals" de fer publicitat, basats en un enfocament psicològic, i això es fa patent sobretot en les lliçons que va explicar a les classes d’ensenyament mercantil, durant el curs 1915-1916, així com a través d’una sèrie d’escrits: La publicidad de nuestro tiempo (1915) i, de manera destacada, Una nueva técnica: la publicidad científica (1917), edició de les lliçons del curs de 1916-1917, que és considerada la primera obra hispànica dedicada a la disciplina de la publicitat. En últim terme, la recerca d’aquesta tesi doctoral està enfocada en l’origen dels fonaments de la docència publicitària a Catalunya
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/670955
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19231
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Psicologia de la publicitat
Psicología de la publicidad
Psychology of advertising
Publicitat científica
Publicidad científica
Scientific advertising
Docència publicitària
Docencia publicitaria
Teaching advertising
Economia de la publicitat
Economía de la publicidad
Economics of advertising
Publicitat moderna
Publicidad moderna
Modern advertising
Catalan advertising
Pere Prat Gaballí
Divulgació científica
Divulgación científica
Science news
378 - Ensenyament superior. Universitats
5 - Ciències pures i naturals
65 - Gestió i organització. Administració i direcció d’empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de masses
Title: Els fonaments de la docència publicitària a Catalunya, a través de l’aportació científica de Pere Prat Gaballí
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors