Item


Experimental study of simple and multi-leaf masonry slender elements under compressive stress loaded parallel to the face

The thin-tile vault is a structural system widely used in the Mediterranean area. The most spectacular development took place through modernist-style buildings designed by architects such as Antonio Gaudí o Luís Domènech and Muntaner among the others. Thin-tile vault, from a morphological standpoint, is made up of one or more leaf of thin-tile lay flat, and joined with plaster or mortar. As a particularity of this arrangement, the load is applied parallel to the face of the thin-tile as opposed to the load-bearing walls masonry, where the load is applied perpendicularly to it. Deepening the knowledge of this type of masonry is the main objective of this thesis. In masonry, normally the compressive strength of the constituent materials is used to analytically establish the compressive strength of the masonry. This thesis, and based on the experimental results on one-, two- , and three-leaf thin-tile specimens, analyse stress-strain law, failure modes, and mechanical properties and compared with those corresponding to different masonries presented in the literature

La volta catalana és un sistema estructural àmpliament utilitzat en l’àrea mediterrània. Es a través d’edificis d’estil modernista d’arquitectes com Antoni Gaudí o Lluís Domènech i Muntaner que presenta el seu màxim esplendor. La volta catalana, des d’un vessant morfològica, està constituïda per una combinació d’una o diverses fulles de rajoles col·locades planes, i unides amb guix o morter. Una particularitat d’aquesta fàbrica és l’aplicació de la càrrega paral•lela a la cara de la rajola en contraposició a la fàbrica de rajol de parets on aquesta és aplicada perpendicular. Aprofundir en el coneixement d’aquest tipus de fàbrica es el principal objectiu d’aquesta tesis. En fàbrica, habitualment la determinació analítica de la resistència a compressió es determina a partir dels materials constituents (peça i morter). La tesi, i a partir dels resultats experimentals sobre provetes de fàbrica de rajola d’una, dues i tres fulles, analitza el comportament tensió-deformació, el mode de falla i les propietats mecàniques i els compara amb diferents fàbriques presents en la literatura

Universitat de Girona

Manager: Chamorro Trenado, Miquel Àngel
Llorens Sulivera, Miquel
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció
Author: Llorens Sulivera, Joan
Date: 2020 October 21
Abstract: The thin-tile vault is a structural system widely used in the Mediterranean area. The most spectacular development took place through modernist-style buildings designed by architects such as Antonio Gaudí o Luís Domènech and Muntaner among the others. Thin-tile vault, from a morphological standpoint, is made up of one or more leaf of thin-tile lay flat, and joined with plaster or mortar. As a particularity of this arrangement, the load is applied parallel to the face of the thin-tile as opposed to the load-bearing walls masonry, where the load is applied perpendicularly to it. Deepening the knowledge of this type of masonry is the main objective of this thesis. In masonry, normally the compressive strength of the constituent materials is used to analytically establish the compressive strength of the masonry. This thesis, and based on the experimental results on one-, two- , and three-leaf thin-tile specimens, analyse stress-strain law, failure modes, and mechanical properties and compared with those corresponding to different masonries presented in the literature
La volta catalana és un sistema estructural àmpliament utilitzat en l’àrea mediterrània. Es a través d’edificis d’estil modernista d’arquitectes com Antoni Gaudí o Lluís Domènech i Muntaner que presenta el seu màxim esplendor. La volta catalana, des d’un vessant morfològica, està constituïda per una combinació d’una o diverses fulles de rajoles col·locades planes, i unides amb guix o morter. Una particularitat d’aquesta fàbrica és l’aplicació de la càrrega paral•lela a la cara de la rajola en contraposició a la fàbrica de rajol de parets on aquesta és aplicada perpendicular. Aprofundir en el coneixement d’aquest tipus de fàbrica es el principal objectiu d’aquesta tesis. En fàbrica, habitualment la determinació analítica de la resistència a compressió es determina a partir dels materials constituents (peça i morter). La tesi, i a partir dels resultats experimentals sobre provetes de fàbrica de rajola d’una, dues i tres fulles, analitza el comportament tensió-deformació, el mode de falla i les propietats mecàniques i els compara amb diferents fàbriques presents en la literatura
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/671027
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19290
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Subject: Volta catalana
Bóveda tabicada
Thin-tile vault
Fulles de rajola
Hojas de rasilla
Thin-tile masonry
Comportament tensió-deformació
Comportamiento tensión-deformación
Stress-strain behaviour
Mode de falla
Modo de falla
Failure mode
Propietats mecàniques
Propiedades mecánicas
Mechanical properties
Imatges digitals
Imágenes digitales
Digital images
620 - Assaig de materials. Materials comercials. Economia de l’energia
72 - Arquitectura
Title: Experimental study of simple and multi-leaf masonry slender elements under compressive stress loaded parallel to the face
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors